CEREALIJE

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 193, decembar 2021/januar 2022)

 

KATEGORIJA JE OSTVARILA BLAGI RAST

 

GfK analiza tržišta cerealija

Jelena Milutinović, Research Consultant, Consumer Panel Services:
Analiza tržišta cerealija u Srbiji odnosi se na podatke GfK Panela domaćinstava za period od avgusta 2020. do jula 2021. godine.

U kategoriji cerealija veliki značaj imaju proizvodi na meru, koji obuhvataju čak 23% vrednosti kategorije. Osim toga, trgovačke marke ostvaruju učešće od čak 31%. Upravo zbog toga tri vodeća proizvođača, ako izuzmemo proizvođače trgovačkih marki, pokrivaju svega 22% vrednosti kategorije. To su, abecednim redom: Fun&Fit, Nestlé i Swisslion Takovo.

Fun&Fit je zabeležio najveću relativnu penetraciju (od svih kupaca kategorije, procenat domaćinstava koja su kupila brend u posmatranom periodu), i to 20%, a slede Swisslion Takovo sa 14% i Nestlé sa 11%. Kada je reč o lojalnosti (delu novca namenjenom za kupovinu kategorije koji je kupac potrošio na brend), Swisslion je zabeležio 38%, Nestlé 32%, a Fun&Fit 22%.

Nešto više od dve trećine domaćinstava je bar jednom kupilo cerealije u toku analiziranih 12 meseci. Uz stabilnu bazu kupaca i učestalost kupovina, kategorija je ostvarila blagi rast u odnosu na isti period godinu dana ranije.

Ako izuzmemo proizvode na meru, musli predvodi kategoriju sa 29% učešća. Slede ekstrudirane cerealije sa 28%, pahuljice sa 13% i kornfleks sa 8%.

Četvrtina kategorije je kupljena na promociji.

Formati u kojima se kupuju cerealije su donekle izjednačeni prema učešću. Supermarketi predvode sa 22%, a slede ih diskontni lanci sa 19%, minimarketi sa 17%, tradicionalne prodavnice sa 15% i hipermarketi sa 11%. Čak 17% vrednosti kategorije prošlo je kroz ostale formate, koje predvode prodavnice zdrave hrane.