Čaj

Foto: Freepic

ČAJ NA TRŽIŠTU SRBIJE

Tržište čaja doživljava brz rast zbog trendova povezanih sa povećanom svešću o zdravlju i benefitima koji proizilaze iz toga.

Trenutno, prihod na globalnom tržištu čaja iznosi 120,7 milijardi dolara u 2023. i očekuje se dalji rast CAGR stopom od 5,55% do 2027. godine. Lansiranje novih proizvoda pokreće rast tržišta. Globalno tržište čaja doživljava promenu u preferencijama potrošača sa tradicionalnih čajnih proizvoda na one koji nude zdravstvene prednosti, kao što su antioksidansi i biljni čaj. Jedan od primera je Maka čaj koji je vrsta zelenog čaja koji se pravi od samlevenih listova čaja. Ima bogat, kremast ukus i prepun je antioksidanata.

Premijumizacija čajnih proizvoda
Očekuje se da će premijumizacija čajnih proizvoda imati pozitivan uticaj na tržište u narednim godinama. Prodavci čaja se fokusiraju na proširenje svog prisustva u premijum segmentu kako bi zadovoljili ove preferencije. Nude pojedinačna pakovanja sa različitim ukusima čaja kako bi podstakli usvajanje vrhunskih čajnih proizvoda. Negativan uticaj prekomerne konzumacije čaja biće veliki izazov za globalno tržište čaja tokom narednog perioda. Jedna od zabrinutosti zbog prekomerne konzumacije je povećan unos kofeina. Visok nivo kofeina može poremetiti sposobnost apsorpcije tela, što dovodi do dehidracije.

Tržište Srbije
Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće čaja na maloprodajnom tržištu Srbije od oktobra 2022. godine do septembra 2023. godine. U odnosu na isti period godinu dana ranije, kategorija čaja je zabeležila pad od 6% u prodajnoj vrednosti i pad u prodatim količinama od 23%. Ovakvom rezultatu najviše doprinosi rast cena po jedinici prodaje od 22%.

Po regionima
Proteklih godinu dana, od oktobra 2022. godine do septembra 2023. godine, najviše čaja se prodalo u regionu Beograd, 34% vrednosno i 28% količinski. U regionu Sever/Vojvodina je prodato 29% količina i prodajne vrednosti. Region Istok generiše 30% prodajne količine i 24% prodajne vrednosti. Ostatak prodaja dolazi iz regiona Zapad.

Po kanalima prodaje
I dalje je dominantni kanal prodaje čaja kanal supermarketa i hipermarketa, koji količinski učestvuje sa 40% i 48% vrednosno posmatrano. Sledeći po važnosti je kanal velikih i srednjih radnji sa količinskim učešćem od 36% i vrednosnim učešćem od 34%. Kanal malih radnji smanjuje svoje učešče količinski gledano na 20%, kao i vrednosno na 16%.

Po vrsti
Najviše prodatih količina (95%) dolazi od pakovanja u kesicama, a za njim slede granule sa 4%. Ako posmatramo vrstu čaja, količinski su najprodavaniji biljni čajevi sa 57%, zatim slede voćni sa 30%, zeleni čaj 9% i crni 4%. Isti je raspored i u vrednosnom učešću po vrsti čaja.

Vodeći igrači
Vodećih pet proizvođača u kategoriji čajeva u periodu od oktobra 2022. godine do septembra 2023. godine (poređanih po abecednom redu), vrednosno posmatrano su: Ahmad Tea, Fructus, Jadar pak, Teekanne, Yumis.