Aluminijumska folija

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 72, jun 2010.)

 

Kao apsolutna prepreka svetlu i kiseoniku, aluminijumska folija sprečava proces oksidacije, mešanje mirisa i ukusa i stvaranje vlage i bakterija. Kao takva je nužan element pakovanja u preharambenoj kao i farmaceutskoj industriji, ali je ipak najrasprostranjenija njena upotreba u domaćinstvu.

Istorijat
Pre aluminijumske folije, u komercijalnoj upotrebi je bila tanka folija izrađena od kalaja. Upotreba ove folije je kulminirala na prelazu između 19. i 20. veka. Folija od kalaja je bila čvrsta, međutim njen glavni nedostatak je bio taj što su namirnice u njoj poprimale ukus lima. To je bio i glavni razlog da se umesto kalaja pređe na korišćenje aluminijuma u izradi folija. To je prvi put urađeno 1910. godine, kada je švajcarska fabrika ‘Dr. Lauber, Neher & Cie. and Emmishofen’ otkrila kontinuirani proces valjanja aluminijuma, nakon višegodišnjeg istraživanja u podnožju vodopada reke Rajne. Prva upotreba aluminijumske folije u SAD-u je zabeležena 1913. godine, u proizvodnji čokoladica i žvaka Live Savers. Vremenom je proces proizvodnje evoluirao i usavršio se, uključujući štampu, boju, lak i otisak.

Proizvodnja
Danas je proizvodnja aluminijumske folije veoma sofisticirana i kompleksna, kako bi se održala konstantna debljina. Aluminijumske folije se proizvode valjanjem livenog aluminijuma u više faza i na precizno određenim temperaturama, kako bi finalni priozvod sadržao što manje primesa (maksimum je dva odsto). Standardna debljina aluminijumske folije kreće se između 9 i 11 mikrona. Godišnja proizvodnja aluminijumske folije je 2003. godine u Evropi iznosila 800 hiljada tona, dok je iste godine u SAD-u proizvedeno 600 hiljada tona. Oko 75 odsto aluminijumske folije koja se proizvede koristi se za pakovanje hrane, kozmetike i lekova, dok sе preostalih 25 odsto koristi u industrijskoj proizvodnji za termalne izolacije, kablove, elektroniku i drugo.

Upotreba
Aluminijumska folija koristi se za proizvodnju aseptičnih, dugotrajnih pakovanja pića i mlečnih proizvoda, prilikom pečenja, pakovanja i prenošenja hrane. Takođe, alu folija je široko rasporostranjena u procesima toplotne izolacije, a u posebnim legurama se koristi čak i za strukturne komponente aviona. Rasprostranjena u najrazličitijim segmentima savremenog života. Kritikovana je od strane nekih organizacija za zaštitu životne sredine zbog visoke cene i energije koja se troši u procesu proizodnje. Međutim, modernim procesima reciklaže negativne komponente se smanjuju.

Nezaobilazna u modernoj kuhinji
Upotreba aluminijumske folije je ipak najrasprostranjenija u domaćinstvu. U modernoj kuhinji danas se gotovo i ne može bez aluminijumske folije, zbog toga što se može koristiti za kuvanje, čuvanje i prenošenje hrane. Idealna je za: kuvanje i podgrevanje hrane u rerni, održavanje toplote hrane, zaštitu hrane od spoljašnjih nečistoća, pripremanje zdravih namirnica – ribe ili mesa koji se umotani u alu foliju kuvaju u svom soku bez dodataka ulja. Takođe se može koristiti i za čuvanje hrane u frižideru ili zamrzivaču, kao i za prenošenje hrane.

Marketing Sarantisa