AHOLD DELHAIZE I DOBAVLJAČI ZAVRŠILI PRVU FAZU U PIONIRSKIM NAPORIMA ZA SMANJENJE BACANJA HRANE

81021-IskorenjivanjeBacanjaHrane

8. X 2021 | Povodom Međunarodnog dana podizanja svesti o bacanju hrane, Ahold Delhaize grupa saopštila je da je sa 14 najvećih dobavljača završila osnovne procene o bacanju hrane u okviru svog poslovanja, kao deo prve faze inicijative ‘10x20x30’ – iskorenjivanja bacanja hrane u lancu snabdevanja.

Ahold Delhaize grupa je pre dve godine postala osnivački partner inicijative ‘10x20x30’ Svetskog instituta za resurse (WRI), koja uključuje više od 10 najvećih svetskih trgovinskih lanaca koji su se obavezali da će uključiti svojih 20 najvećih dobavljača kako bi prepolovili ukupnu količinu bačene hrane do 2030. godine. Lokalni brendovi Ahold Delhaizea do sada su uključili četrnaest velikih dobavljača, dok je u planu da se taj broj poveća u 2022. godini.

“Smanjenje količne hrane koja se baci ključni je strateški fokus za Ahold Delhaize i njegove brendove – i to je važna stvar koju treba učiniti kako bi poboljšali svoje poslovanje, klimu i sistem hrane. Ohrabrujuće je videti da inicijativa 10x20x30 ima odaziv u široj prehrambenoj industriji i da se trgovci i dobavljači obavezuju na konkretne mere za smanjenje bacanja hrane“, istakla je Daniella Vega, viši potpredsednik održivog razvoja i zdravije ishrane Ahold Delhaize grupe.

Kompanija Delhaize Srbija, kao članica Ahold Delhaize grupe, u septembru ove godine uključila je u inicijativu dva dobavljača – kompanije Yuhor i La Linea Verde. Uključivanjem u inicijativu, svi dobavljači obavezali su se da će smanjiti ukupne količine bačene hrane u svom poslovanju za 50% do 2030. godine, da će napraviti i objaviti procenu o bacanju hrane u okviru svog poslovanja, kao i da će definisati delotvorne strategije za smanjenje bacanja hrane.

Inicijativa 10x20x30 je zvanično pokrenuta na godišnjem samitu o bacanju viškova hrane u organizaciji Champions 12.3, dobrovoljne koalicije top menadžera iz poslovnog, vladinog i civilnog sektora sa ciljem podsticanja aktivnosti u smeru ostvarivanja cilja održivog razvoja Ujedinjenih nacija broj 12.3. Ovaj cilj se odnosi na smanjenje bacanja hrane za 50% širom sveta do 2030. godine. Koalicija je inspirisala i pomogla razvoj inicijative 10x20x30, zajedno sa Svetskim institutom za resurse (WRI) koji obavlja funkciju sekretarijata koalicije Champions 12.3 i pruža glavnu tehničku podršku trgovinskim lancima i dobavljačima u okviru inicijative 10x20x30.