UPS TRAŽI PROMENE: Medicinski štab ne može da rukovodi privredom Srbije!

240321_UPS

24. III 2021 | Unija poslodavca Srbije (UPS) predložiće Vladi Republike Srbije da izmeni način na koji se donose mere tokom epidemije COVID-19, a koje se tiču unapređenja i poboljšanja poslovanja privrede i privrednog ambijenta.

Kako je navedeno u saopštenju UPS-a, Unija predlaže reorganizaciju Kriznog štaba, koji bi prerastao u Medicinski štab i bio zadužen za zdravstvene i medicinske aspekte pandemije COVID-19.

“Na osnovu informacija koje je Unija prikupila od velikog broja preduzeća svih sektora i veličine, mere Kriznog štaba delovale su nejasno i dvosmisleno. Takođe, donošene su i objavljivane neblagovremeno i netransparentno, čime su izazvale velike probleme u organizaciji poslovnih aktivnosti privrednih subjekata. Unija smatra da predloženi medicinski štab treba da ima ulogu da, na osnovu dosadašnjih saznanja nauke i prakse, saopštava jasne i konkretne preporuke javnosti, pa samim tim i privredi, a Vladi daje smernice o predvidivom toku epidemije i poželjnim merama”, stoji u dopisu.

Unija navodi i da su mere Vlade Srbije koje su realizovane od izbijanja pandemije do danas, predstavljale veliku podršku privredi Srbije.

“Ipak, krizama nazivamo periode ograničenog vremenskog trajanja, te sada, posle godinu dana, moramo institucijama vratiti njihove uloge za dalje upravljanje državom, ekonomijom, zdravstvenim i obrazovnim sistemom i drugim važnim segmentima. Sada je jasno da će naleti novih sojeva virusa potrajati nekoliko godina, da je virus napravio veliku štetu i da će period oporavka i redefinisanja do sada poznatog načina života i privređivanja potrajati, uz neke neminovno trajne promene. Stoga Unija poslodavaca Srbije predlaže da se Vlada kroz redovne konsultacije osloni na podršku tela u kojima aktivno učestvuje, kao što je Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije, u kome privreda i poslodavci mogu da pomognu konkretnim rešenjima, velikim poznavanjem svakodnevne prakse u poslovanju domaćih firmi. Unija još jednom iskazuje svoju spremnost da u ovim konsultacijama da svoju punu podršku, a u korist svih preduzeća, samim tim i svih građana Republike Srbije”, dodaje se u saopštenju.

Unija poslodavaca Srbije navela je i da je juče Vladi uputila predlog operativnih mera koje će omogućiti preduzećima da funkcionišu, kako bi se izbegli nepotrebni troškovi oporavka privrede:

  • Smanjenje poreza na dodatu vrednost za hranu i piće na 10% u okviru obavljanja delatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva.
  • Oslobađanje plaćanja poreza na dobit za najugroženije sektore kojima je u proteklom periodu bio zabranjen rad.
  • Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade za delatnosti kojima je u proteklom periodu bio ograničen (merama), odnosno otežan rad, te oslobađanje plaćanja doprinosa i poreza na zarade za delatnosti kojim je bio zabranjen rad, odnosno onemogućen rad i poslovanje.
  • Obustavljanje uvođenja novih taksi i drugih dažbina na republičkom i lokalnom nivou.
  • Oslobađanje plaćanja taksi za korišćenje prostora na javnoj površini (letnje bašte, postavljanje reklamnih panoa i isticanje reklama), taksi za isticanje firme na poslovnom prostoru, reklame, taksi za zaštitu i unapređenje životne sredine, taksi za odvodnjavanje/navodnjavanje i ostalih taksi do kraja trajanja pandemije za sve poslodavce kojima je u proteklom periodu bio zabranjen ili ograničen rad.