UNICEF POZIVA KOMPANIJE DA SE UKLJUČE

Foto: UNICEF Srbija/2017/Vaš.

26. II 2024 | U Srbiji je svake godine potrebna podrška za 60.000 dece predškolskog uzrasta i njihove porodice u prevazilaženju razvojnih rizika, smetnji i teškoća u razvoju. Kašnjenje u razvoju se kod dece ne prepoznaje dovoljno rano, pa porodice često izgube mnogo vremena tragajući za odgovarajućom podrškom. Ključno je da deca sa razvojnim rizicima dobiju podršku na vreme, jer blagovremenim uključivanjem u program ranih intervencija oko 70% dece može da nadoknadi razvojna kašnjenja i sustigne svoju generaciju pre polaska u školu.

„Kada ste roditelj deteta sa autizmom ili nekom drugom razvojnom poteškoćom, vrlo često nailazite na osudu okoline, kako potpunih stranaca tako i nekih vama bliskih ljudi. Kada nas je pedijatar uputio na Razvojno savetovalište, već smo znali da postoji mogućnost dijagnoze autizam, ali smo se nekako nadali da nije. Baš tu u Razvojnom savetovalištu je bilo naše najsigurnije mesto na kome je naše dete prvi put dobilo podršku van porodice, slobodu da bude svoje, priliku da uči i razvija se svojim tempom, ne onim koji mu nameće sredina i društvo. Za nas je to značilo postavljanje jakog temelja za dalji razvoj cele porodice i osnaživanje zbog kojeg danas znamo da naše dete nije ,manje’ u odnosu na druge, da biti drugačiji nije nužno i loše“, izjavila je Biljana Vasković, mama dečaka sa poremećajem iz spektra autizma.

Uspeh usluga rane intervencije oslanja se na podršku pedijatra, psihologa, logopeda, defektologa, socijalnih radnika i drugih stručnjaka, kroz kućne posete porodici, ali i zahvaljujući radu vaspitača u vrtićima. Roditeljima su od ključne važnosti i Škole za jačanje roditeljskih veština na kojima uče kako da razvoj svog deteta podrže većim uključivanjem u porodične i vršnjačke aktivnosti, kako da se nose sa izazovnim situacijama, kako da brinu o sebi i kako da jačaju i gaje partnerske odnose.

UNICEF, u saradnji sa relevantnim ministarstvima nadležnim za zdravlje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, radi na tome da se proširi mreža Razvojnih savetovališta u kojima timovi obučenih stručnjaka deci sa kašnjenjem u razvoju i njihovim roditeljima pružaju podršku. Samo prošle godine podršku za rano prepoznavanje kašnjenja u razvoju i rane intervencije dobilo je 3.360 dece. U Subotici, Kraljevu, i Rakovici smo adaptirali i kompletno opremili razvojna savetovališta koja su potpuno osposobljena i za rad na terenu, a usluge porodično orijentisanih ranih intervencija zaživele su u čak 19 gradova i opština.

Ove godine plan je da za postojeća razvojna savetovališta u Nišu, Čačku, Šapcu, Kragujevcu, Novom Pazaru, Zaječaru, Sremskoj Mitrovici, Leskovcu i Kikindi obezbedimo vozila kojima će stručnjaci redovno odlaziti u posete porodicama i deci. Takve posete omogućavaju da sva deca dobiju podršku i priliku za učenje, jer je porodično okruženje najprirodnije za svako dete, a roditelji se tako osnažuju da se oslanjanju na sopstvene snage i mogućnosti.

U Užicu, Pirotu, Valjevu, Smederevu, Boru i Jagodini planira se formiranje novih timova koji će raditi sa decom i porodicama kojima je potrebna podrška i tako će se omogućiti da sva deca imaju jednake mogućnosti za napredovanje.

Za roditelje i decu sa teškoćama i smetnjama u razvoju čekanje nije opcija. UNICEF poziva građane i kompanije u Srbiji da se uključe u kampanju za podršku deci sa razvojnim teškoćama i smetnjama i njihovim roditeljima donacijom na žiro račun 160-666-18, svrha uplate 0222 – Tata, mama, mi smo sa vama.

Od prikupljenih donacija biće nabavljeni nameštaj i didaktička sredstava, asistivna i digitalna tehnologija, kao i vozila kojima će stručnjaci ići u redovne posete deci i njihovim porodicama.