TETRA PAK UVODI PAPIRNE SLAMČICE U EVROPI

19. VII 2019 | Kompanija Tetra Pak objavila je da su njeni kupci iz Evrope otpočeli testiranje papirnih slamčica za napitke. Time je Tetra Pak zapravo postao prva kompanija u regionu koja se bavi izradom kartonske ambalaže koja nudi ovakvu vrstu slamčica za napitke. Kompanija je takođe objavila nameru da obelodani i podeli svoje inovacije u oblasti papirnih slamčica, kako bi podržala saradnju u okviru industrije sa ciljem pronalaženja alternativa za plastične slamčice za jednokratnu upotrebu za napitke.

Adolfo Orive, predsednik i generalni direktor kompanije Tetra Pak, je izjavio: “Veoma smo zadovoljni što smo proizveli papirne slamčice koje su u potpunosti funkcionalne i koje zadovoljavaju međunarodno priznate standarde bezbednosti hrane. Ovo je važan korak u ostvarivanju naše vizije da isporučujemo ambalažu koja je u potpunosti proizvedena od ambalažnih materijala biljnog porekla, doprinoseći na taj način kreiranju cirkularne ekonomije sa niskom emisijom ugljen-dioksida i srodnih gasova”.

“Odlučili smo da ne tražimo zaštitu patenata na brojna tehnička unapređenja koja smo sproveli na opremi i materijalima, već da, umesto toga, podelimo naše inovacije kao javno vlasništvo. Kako bi industrija u kojoj poslujemo postigla svoj zajednički cilj, a to je kreiranje cirkularne ekonomije sa niskom emisijom ugljen-dioksida, celokupan sistem za proizvodnju papirnih slamčica mora brzo da raste i da se razvija. Pozivamo sve naše dobavljače i kupce da koriste naše znanje i da udružimo snage kako bismo što pre povećali nivo proizvodnje”.

Nove papirne slamčice izrađene su od FSC sertifikovanog papira i mogu se reciklirati zajedno sa ostatkom ambalaže. U početnoj fazi, ove slamčice će biti dostupne samo za dva manja kartonska pakovanja koja se najčešće koriste za pakovanje mlečnih proizvoda i sokova za decu: Tetra Brik Aseptic 200 Base i Tetra Brik Aseptic 200 Base Crystal.

Testiranje papirnih slamčica počeće na ograničenim količinama, uz postepeni rast proizvodnih kapaciteta, u fabrici za proizvodnju slamčica u Lisabonu, u Portugalu.

Kompanija Tetra Pak je takođe objavila da se bavi sagledavanjem tehnoloških inovacija, kao i da sarađuje sa određenim brojem tehnoloških lidera, kako bi ispitala mogućnosti vezane za biorazgradivost, razmatrajući upotrebu polihidroksi-alkanoata (PHA), polimera koji se dobijaju od materijala biljnog porekla i koji su takođe biorazgradivi.

Dodatni projekti u domenu razvoja ambalaže za napitke kompanije Tetra Pak uključuju neodvojive čepove, kao i integrisane sisteme za ispijanje.