TETRA PAK INDEX IZVEŠTAJ: LIČNO ZDRAVLJE I ZDRAVLJE PLANETE SU SVE POVEZANIJI U UMOVIMA POTROŠAČA

20. XI 2023. | Index izveštaj kompanije Tetra Pak za 2023. godinu ukazuje na to da potrošači u današnje vreme prilikom kupovine hrane aktivno razmišljaju o uticaju na životnu sredinu i na njihovo lično zdravlje. Ovi ekološki osvešćeni potrošači, poznati i kao ‘klimatarijanci’, spremni su da promene svoje prehrambene navike kako bi zaštitili planetu.

Tržište zdrave hrane je već dobro uspostavljeno, jer potrošači aktivno traže proizvode koji će pozitivno uticati na njihovo fizičko blagostanje. Međutim, značajna većina sada zauzima holistički stav: 70% smatra da zdravi proizvodi ne treba da štete životnoj sredini, dok je 54% ispitanika spremno da preuzme odgovornost za planetu i promeni svoju ishranu kako bi doprineli boljem svetu.

Ovaj dualni fokus ogleda se u sve većem broju potrošača koji svesno smanjuju unos mesa, koji su poznatiji i kao ‘fleksitarijanci’, pri čemu skoro polovina svih ispitanih potrošača kaže da smanjuje unos mesa ili ga potpuno isključuje iz svoje ishrane. Tetra Pak Index, zasnovan na istraživanju sprovedenom u deset zemalja širom sveta od strane globalne istraživačke firme IPSOS, otkrio je da je ovaj trend smanjenja unosa mesa globalni fenomen. Čak 56% ispitanika navodi zdravstvene razloge za usvajanje fleksitarijanske, peskatarijanske, vegetarijanske ili veganske ishrane, ali više od trećine (36%) posebno navodi zaštitu životne sredine kao svoj primarni motiv.

Istraživanje takođe otkriva da praktičnost više nije na prvom mestu. U očiglednoj promeni stavova koji su dugo bili zastupljeni, 70% ispitanika bi se odreklo praktičnosti zarad zdravijih proizvoda. Težnja ka zdravlju još nije pogođena povećanim životnim troškovima, jer je samo 17% ispitanika spremno da se odrekne hrane i pića sa zdravstvenim prednostima u trenutnoj ekonomskoj situaciji.

Očekuje se da će klimatarijanski trend rasti kako se efekti klimatskih promena sve više budu primećivali; uz potrošače koji očekuju da proizvođači hrane obezbede i proizvode koji su istovremeno zdravi i održivi.

„Nalazi ovogodišnjeg Index izveštaja odražavaju smer kojim smo krenuli u poslednjih nekoliko godina, kako bismo dekarbonizovali prehrambenu industriju i učinili prehrambene sisteme otpornijim i održivijim. U mnogim delovima sveta ljudi se oslanjaju na proizvode poput mleka i sokova za svoju svakodnevnu ishranu, pa je ključno optimizovati njihov lanac vrednosti inovacijama u nabavci, pakovanju, obradi i distribuciji, što su sve oblasti u kojima smo aktivno učestvovali zajedno sa našim klijentima i dobavljačima.

Osim toga, uzimajući u obzir da će svetu do 2050. godine trebati 60% više hrane, mi dodatno potpomažemo ove napore kroz tehnologije koje mogu pomoći u istraživanju novih izvora ishrane – u rasponu od novih izvora na biljnoj bazi do alternativnih proteina proizvedenih biomasom i preciznom fermentacijom. Obe ove oblasti su ključne za doprinos održivosti prehrambenog sistema”, istakao je Adolfo Orive, predsednik i generalni direktor kompanije Tetra Pak.

Revolucionarne inovacije kada je reč o novoj hrani mogu igrati snažnu podržavajuću ulogu u obezbeđivanju proizvoda koji su ne samo ukusni već i efikasni u pogledu resursa. Dobra vest je da su potrošači spremni da prihvate inovacije koje poboljšavaju način na koji živimo i hranimo se, uz 62% ispitanika koji veruju da tehnologija ima ulogu u stvaranju održivije budućnosti. Istovremeno, pojedini potrošači su zabrinuti da ove inovacije možda nisu tako prirodne kao sveža, neprerađena hrana – tako da će pronalaženje ravnoteže biti ključno.

„Ova oblast se razvija poprilično brzo, i teško je predvideti kada i u kojoj će meri uspeti; ali samo kroz kontinuirane napore i oslanjanje na saradnju kako bismo istražili svaku potencijalnu priliku, možemo pronaći rešenja za trenutne izazove u prehrambenom sistemu” rekao je Orive.