TETRA PAK INDEX 2021: POTROŠAČI PREISPITUJU PRIORITETE I PREDUZIMAJU AKCIJE U VEZI SA OKRUŽENJEM, OTPADOM I ZDRAVLJEM

151121-TetraPakIndex

15. XI 2021 | U svom najnovijem Tetra Pak Index izveštaju kompanija Tetra Pak otkriva kako je pandemija Covid-19 promenila način na koji potrošači razmišljaju o načinu života i koje su suštinske promene u njihovom ponašanju. Pandemija je uvećala značaj koji potrošači pridaju vezama između ljudi, uzimajući u obzir, kako vreme provedeno kod kuće sa porodicom, tako i sa širim krugom ljudi izvan porodice. Iskustva deljenja hrane i pića imaju ključnu ulogu u ovim odnosima.

Lična, ekonomska i nesigurnost u vezi sa okruženjem koje su se ispoljile tokom globalne pandemije rezultovale su prelaskom sa zabrinutosti na aktivno vođenje računa i želju za preduzimanjem akcije kako bismo sebe, našu hranu, naše zajednice i planetu učinili bezbednim. Pandemija je u centar pažnje stavila zdravlje i ukazala na slabe tačke u našim prehrambenim sistemima. Briga o okruženju je veoma izražena, pri čemu se na vrhu liste nalaze zagađenje i plastični otpad u okeanima (83%), koje u stopu prati globalno zagrevanje, koje je navelo više od tri četvrtine (78%) potrošača u devet država. Iza njih se nalaze otpad hrane (77%) i dostupnost hrane (71%). Istovremeno, skoro polovina (49%) globalne populacije danas prepoznaje uticaj koji svakodnevni izbori imaju na okruženje.

“Ovogodišnji Tetra Pak indeks pruža interesantne uvide u to na koji način potrošači prilagođavaju svoj način života kroz praktične, svakodnevne primere, kako bi napravili pozitivnu razliku, jer žele sigurniju i održiviju budućnost. Primetan je jasan rast tradicionalnih ‘bazičnih’ vrednosti, uključujući spremanje hrane kod kuće, obedovanje sa porodicom i minimiziranje otpada. Od odluka koje donose kod kuće, do odluka o kompanijama čije proizvode kupuju, pandemija je postavila trend odgovorne potrošnje kao ključan, uz istovremeni zahtev za akcijom u celom društvu“, istakao je Adolfo Orive, predsednik i generalni direktor kompanije Tetra Pak.

“Pružanje odgovora na ove potrebe i očekivanja zahteva dugoročan fokus i saradnju na nivou celog sistema i svih učesnika. Ujedinjene Nacije su ovu deceniju već nazvale ‘Decenijom akcije’, ističući potrebu da se odmah reaguje. Kao kompanija koja je vođena svrhom i jedan od lidera u industriji ostajemo u potpunosti posvećeni tome da realizujemo svoju ulogu. Verujemo da svetski prehrambeni sistemi moraju da se transformišu kako bi zadovoljili potrebe društva, kroz unapređenje bezbednosti hrane uz istovremeno snižavanje uticaja na prirodne resurse. Stoga nameravamo da se fokusiramo na tri glavne oblasti: povećanje dostupnosti bezbednih i hranljivih namirnica; smanjenje otpada i bacanja hrane; i izgradnja održivijih lanaca vrednosti”, dodaje Orive.

 

Odgovorna potrošnja postaje vodeći trend

Nedostatak slobode i izbora u prethodnih 20 meseci naveli su potrošače da povrate kontrolu i zahtevaju aktivnosti koje će promeniti status kvo, na bilo koji način. Oni proaktivno traže načine za napredak u sopstvenim životima, kako bi unapredili sopstveno fizičko i mentalno zdravlje (npr. izborom načina ishrane) ali i u njihovom okruženju, kroz povećanu reciklažu ili smanjenje otpada. Primera radi, 62% potrošača obraća više pažnje na kvalitet onoga što jede i pije, dok 54% danas baca manje hrane nego što je to činilo pre pandemije. Takođe, 72% se slaže da ‘ljudi kao što sam ja’ moraju da se pokrenu sada, kako ne bi izneverili buduće generacije.

Potrošači takođe traže od kompanija da preuzmu vodeću ulogu i pomognu im da ustale svoje nove navike. Preko jedne trećine (35%) potrošača češće nego pre pandemije bira brendove na bazi njihovih akreditiva o održivosti, dok svaki drugi (50%) smatra da su prakse dobre za životnu sredinu ključne za industriju pakovanja hrane, a 61% očekuje da prehrambene kompanije predvode put ka pronalaženja rešenja.

Sa više vremena provedenog kod kuće, ‘otisak’ domaćinstava postaje sve vidljiviji. U želji da odgovore na ovo potrošači menjaju svoje rutine. Više od polovine (55%) pažljivo planira obroke kako bi izbegli stvaranje otpada, dok tek nešto manje od polovine (46%) čini više napora nego pre pandemije da ispravno razvrsta materijale kao što su karton, staklo i plastika za reciklažu. Svaki drugi potrošač (50%) takođe izjavljuje da će verovatno reciklirati više u narednoj godini, kao način da lično doprinese rešavanju klimatskih promena.

 

Ponovna izgradnja i podrška našim zajednicama

Pandemija je učinila da ljudi budu pažljiviji i imaju više empatije prema drugima. Oni pridaju veći smisao značajnim vezama sa prijateljima, porodicom, i šire a iskustva deljenja hrane i pića često igraju ključnu ulogu u tome da ove veze budu prijatne i zabavne.