TEMA KONFERENCIJE

Osnovna tema ovogodišnje konferencije će biti ‘INOVACIJE KAO POKRETAČI MALOPRODAJE’.

Govornici će se potruditi da, svako iz svog jedinstvenog ugla, obrade ovu temu.