STRATEGIJA ATLANTIC GRUPE OTPORNA NA KRIZU

27102020-atlantic

27. X 2020. | Poslovanje Atlantic Grupe pokazalo je tokom prvih devet meseci 2020. godine visok nivo stabilnosti, uprkos privrednim poremećajima koji su uzrokovani pandemijom COVID 19. Kompanija je ostvarila 518,3 milliona evra prihoda od prodaje, što na istoj osnovi predstavlja pad od 3,1% u odnosu na 2019, ali kada se u obzir uzmu, u međuvremenu dezinvestirani* delovi poslovanja, prihod je ostao na nivou prošlogodišnjih prvih devet meseci. Dobit pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 78,1 milliona evra i niža je za 7,7%, dok je bez jednokratnih stavki rasla 2,4%. Neto dobit iznosi 41,2 miliona evra i bez jednokratnih stavki raste 5,6% u odnosu na prvih devet meseci 2019., dok nominalno beleži pad od 12%.

“Atlantic Grupa se pokazala otpornom na krizu, ponajpre zahvaljujući kvalitetnoj strategiji, diverzifikovanom portfoliju proizvoda i izuzetnoj angažovanosti čitavog sistema, te smo u prvih devet meseci ostvarili odlične poslovne rezultate. Iako je neizvesnost oko daljeg razvoja i posledica pandemije izrazito velika, verujem da će nam snaga naših brendova, sposobnost i predanost naših zaposlenih, stabilna finansijska pozicija, kao i rekordno niska zaduženost omogućiti da nastavimo u tom smeru. Naši prioriteti ostaju isti – održavanje pozitivne epidemiološke situacije naših zaposlenih, obezbedjivanje nesmetanog nastavka proizvodnje i kontinuiranog snabdevanja naših kupaca i potrošača, te društvena odgovornost u najširem smislu“, komentarisao je Emil Tedeski, predsednik Uprave Atlantic Grupe.

Najveći rast prihoda od prodaje u prvih devet meseci ostvarili su Delikatesni namazi s rastom od 14,5%, apotekarski lanac Farmacia s rastom od 3,7% i Donat Mg s rastom od 3,2%. Kafa se sa 106,9 miliona evra prihoda od prodaje, što čini 20,6%o učešća u ukupnim prihodima, ističe kao najveća pojedinačna kategorija, a u prvih je devet meseci ostvarila blagi pad od 1,9 %, primarno uslovljeno značajnim padom potrošnje u kanalu ugostiteljstva. Među tržištima najznačajniji rast ostvarila su ključna zapadnoevropska tržišta, uključujući Austriju kao najveće među njima, a rast su ostvarila i tržišta Slovenije i Makedonije. U ukupnoj prodaji sopstveni brendovi čine 64,1%, a brendovi principala u distribuciji 27%. Apotekarski lanac Farmacia čini 8,9% ukupnog prihoda.

Valja istaći kako su od marta nadalje, osim direktnog uticaja pandemije na prihode, rezultati kompanije opterećeni sa 5,1 milion evra jednokratnih troškova koji se u najvećoj meri odnose na donacije telima i institucijama koje koordiniraju aktivnosti suzbijanja zaraze u čitavom regionu (3,7 milion evra), kao i na druge operativne troškove vezane uz sprečavanje širenja pandemije. Stabilna finansijska pozicija, optimizacija poslovnih procesa i kvalitetno strateško upravljanje omogućili su Atlantic Grupi da održi sigurnost radnih mesta, aktivno se uključi u pomoć zajednici u borbi protiv korona virusa, poveća zadovoljstvo i angažovanost zaposlenih u novonastalim uslovima rada, te održi rezultate s minimalnim negativnim posledicama.