Stanka Čurović, Mercator-S

STANKA ČUROVIĆ, DIREKTOR MERCATORA-S I M-RODIĆA

(tekst objavljen u Progressive magazinu br.34, mart 2007.)

JASNA STRATEGIJA – VODEĆI TRGOVAC

Nakon potpisivanja ugovora o strateškom parnerstvu, početkom jula prošle godine slovenačka kompanija Mercator postala je vlasnik 76 odsto akcija Rodića, a Rodić pet odsto akcija Mercatora. Posle tog udruživanja postali su drugi trgovac na tržištu u Srbiji. Prvi zajednički poslovni potez realizovan je početkom avgusta, otvaranjem supermarketa u Tržnom centru BN Bos u Zemunu. Ovo je bio jedan od povoda za razgovor sa Stankom Čurović, direktorom Mercatora-S i M-Rodića.

Kako je došlo do ideje o spajanju s Mercatorom?
Mercator je postavio jasnu strategiju – da postane vodeće trgovinsko preduzeće prehrambenim proizvodima i robom široke potrošnje u jugoistočnoj Evropi. U tom smislu je početkom prošle godine, proučio mogućnost povezivanja s respektabilnim lokalnim trgovinskim kućama na svim novim tržištima gde posluje. Analiza je pokazala da je sa aspekta razvojne ambicioznosti i moći robne marke i trgovinskih formata trgovine Rodić, trgovinska kuća Rodić najprimereniji partner, koji omogućava mnogo uzajamnih poslovnih sinergija. Realizacija partnerstva, kojom je Mercator postao drugi najveći trgovac u Srbiji, bazirana je na ispunjavanju zacrtane strategije povećavanja tržišnog učešća.

Kakve su promene nastale u organizaciji?
Naime, po ugovoru o kupovini M-Rodića, Grupa Mercator sada ima 76 odsto vlasnički udeo u M-Rodiću, a do 2009. Mercator će imati 100 odsto vlasničko učešće. To znači da će do 2009. oba preduzeća funkcionisati kao dva pravna lica. Otuda se nametnula potreba za optimalizacijom i racionalizacijom oba ova preduzeća na tržištu Srbije. Od januara ove godine formirana je nova uprava, koja vodi obe firme – Mercator-S i M-Rodić. Integrisane su i vitalne funkcije oba preduzeća: komercijala, marketing, maloprodaja. Ideja je da koristimo pozitivna iskustva Mercatora-S, kao trgovine koja se potvrdila u Srbiji kao lider u kvalitetu ponude i usluge, u razvoju programa lojalnosti za potrošače, implementaciji savremenih, svetskih standarda u svim segmentima poslovanja. Mercator- S je to potvrdio i dobijanjem sertifikata ISO 9001:2000 za sistem menadžmenta kvalitetom i jedina je trgovinska kuća u Srbiji koja ima ovaj sertifikat. Pored toga, kvalitet rada i poslovanja Mercatora-S, potvrdile su i odgovarajuće institucije, pre svega, Ministarstvo trgovine i turizma i Privredna komora Srbije, dodelivši Mercatoru-S priznanje da je jedan od pet najboljih stranih brendova u Srbiji za 2006. Dalje, kvalitet Mercatora-S prepoznali su i u Superbrendsu, prestižnoj organizaciji koja postoji u 55 zemalja sveta, a koja je osnovana prošle godine i u Srbiji, pa smo tako i u finalnom takmičenju za Superbrends 2006, u kategoriji trgovinskih lanaca. Sve su ovo ozbiljni razlozi zbog kojih će Mercator-S implementirati u M-Rodić svoja pozitivna iskustva i time doprineti poboljšanju ponude i usluge u M-Rodiću.

Da li će doći do promena u politici cena?
Ono što je izuzetno važno, to je da ćemo i dalje u Srbiji paralelno razvijati obe robne marke i Mercator-S i M-Rodić, i to u smislu u kom smo ih razvijali i do sada. Potrošači će i dalje imati mogućnost da biraju i kupuju – i u Mercatoru i u Rodiću. MRodić će i dalje zadržati strateško usmerenje – da bude najpovoljniji trgovac u Srbiji. U to mogu svakodnevno da se uvere naši potrošači. Dakle, nikakvih promena u smislu cenovnog prepozicioniranja između Mercatora-S i M-Rodića neće biti. Znači, obe ove trgovine ostaće cenovno pozicionirane, kao što su bile i do sada.

Kakve strategije primenjujete za pridobijanje kupaca?
Pored strateške odluke da M-Rodić ostane cenovno najpovoljniji trgovac u Srbiji, svesni smo da u uslovima sve intenzivnije konkurentske utakmice, moramo još dosta toga pružiti kupcima, kako bismo ne samo zadržali postojeće, lojalne kupce, već i pridobili nove potrošače. U tom smislu ćemo koristiti pozitivna iskustva Mercatora-S, kao trgovine koja prati svetske trendove i ima razvijene brojne projekte lojalnosti – počev od raznih akcija za potrošače, posebnih sezonskih sniženja, razvoja kartica lojalnosti, do ostvarivanja posebnog odnosa s kupcima. Naravno, projekti lojalnosti biće primereni potrošačima i brendu M-Rodić. S druge strane, Mercator-S će i dalje razvijati nove i unapređivati postojeće projekte lojalnosti i ostati lider na tržištu Srbije. Tako će najširi krug potrošača u Srbiji imati koristi od brojnih projekata lojalnosti, jer ćemo voditi računa o različitim segmentima potrošača, imajući u vidu i različitost brendova Mercator-S i M-Rodić.

Gde je sedište kompanije?
Sedište kompanije je u Novom Sadu, u našoj poslovnoj zgradi na Temerinskom putu. Sve aktivnosti nove uprave i objedinjenih funkcija Mercatora-S i M-Rodića vode se iz Novog Sada.

Kakva će biti šema nabavke?
Ono što je veoma važno istaći, kada je nabavka kao jedan od ključnih faktora trgovine u pitanju, jeste promena pregovaračke pozicije oba preduzeća. Pre svega, u delu povećanja obima, zatim korišćenja pozitivnih iskustava sa obe strane. Moram reći da su oba preduzeća i do sada bila respektabilan faktor na našem tržištu, a da nakon povezivanja predstavljamo drugog trgovca na tržištu Srbije, koji mora da ima odgovarajući tretman. U skladu sa politikama brenda Mercator i brenda M-Rodić, poboljšanje uslova nabavke, koje s pravom očekujemo, treba da osete naši potrošači. Moram reći da u timu postoji jaka želja za uspehom na duge staze, koji se meri ne samo prometom, nego i kvalitetnim i stalnim kontaktom s kupcima. Cilj nam je da održimo i unapredimo provereni kvalitet i svežinu robe koju prodajemo, da naši objekti i dalje budu mesto gde se kupuju bezbedne, ispravne namirnice i roba široke potrošnje.

Koliki deo tržišta sada zauzimate i kakva je teritorijalna pokrivenost?
Istraživanja o tržišnim učešćima rade stručne, nezavisne institucije. Ocenjujemo da je naše tržišno učešće u Srbiji oko osam odsto. Naš cilj je da tržišno učešće u 2007. povećamo na deset odsto. Trenutno je najbolja pokrivenost u Vojvodini i Beogradu, mada smo prisutni i u većem delu Srbije, sa nekoliko izuzetaka. Tu pre svega, mislim na gradove u južnoj i istočnoj Srbiji. Ovo predstavlja i smer buduće diversifikacije, jer je strateški gledano, neophodno, a naravno i vezano za naše planove razvoja na celokupnom tržištu Srbije.

Koji formati će biti razvijani?
U Srbiji se dešavaju pozitivne promene u pogledu jasnog definisanja prodajnih formata. Ipak, još uvek značajno tržišno učešće malih prodavaca, govori o tome da smo daleko od uređenog tržišta, sa aspekta jasno definisanih prodajnih formata. Naši planovi razvoja u Srbiji su definisani za naredni period i idu u pravcu davanja prednosti onom formatu koji odgovara veličini tržišta, kupovnoj moći i potrošačkom mentalitetu u mestima gde planiramo otvaranje. Konkretno, razvoj tržnih centara Mercatora-S planiran je u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. U ostalim gradovima Srbije, opredelićemo se, zavisno od veličine tržišta, za megamarkete ili supermarkete pod brendom M-Rodić.

Kakvi su planovi za dalje širenje u Srbiji?
Robne marke Mercator-S i M-Rodić razvijaćemo po celoj Srbiji. S velikim zadovoljstvom mogu da istaknem, da je naš plan da pokrijemo Srbiju modernim objektima, prilagođenim potrebama našeg potrošača, i to u veoma kratkom periodu. Nastojimo da unutrašnje uređenje i asortiman prilagodimo očiglednoj promeni navika potrošača, kako u pogledu načina kupovine, tako i u pogledu asortimana. U 2007. godini, osim Mercator Centra u Novom Sadu, i megamarketa M-Rodić u Beogradu, u planu su i su- permarketi u manjim gradovima Srbije. Na primer, Mercator Centar u Novom Sadu biće najmoderniji Mercatorov objekat i imaće ukupnu površinu oko 38.000 kvadratnih metara, od čega će samo hipermarket imati 5.800 kvadrata. Imaće oko 450 parking mesta na dve etaže. Pored Mercatorovih prodavnica, u ovom tržnom centru biće i oko 70 lokala, datih u zakup. Zaposlićemo više od 220 radnika u Mercatorovim prodavnicama, isključivo sa područja Novog Sada i njegove okoline, a zajedno sa zaposlenima u lokalima u ovom objektu, posao će naći oko 500 radnika. Ova investicija vredna je oko 33 miliona evra. Izgradnja Mercator Centra Novi Sad teče planiranom dinamikom i očekujemo otvaranje u septembru ove godine. Do kraja 2009. godine planiramo zaokruživanje maloprodajne mreže u Srbiji. Takođe, planiramo obnove objekata koji su u funkciji, odnosno njihovo prilagođavanje savremenim trendovima opremanja prodajnih formata.

Da li postoje ideje o širenju van zemlje, i na koji način? Ako da, na koja tržišta?
Naravno. Imamo ambiciozne planove širenja u celoj jugoistočnoj Evropi. Do 2010. nameravamo da nastavimo sa utvrđivanjem tržišnih učešća pre svega, na tržištima na kojima smo sada pri sutni: Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, BiH. Dalje, nameravamo da se širimo i na susedna tržišta u regiji: bugarsko, rumunsko, makedonsko, albansko… Da li ćemo se širiti sa robnom markom Mercator ili M-Rodić, još se nismo odlučili, ali sve varijante su moguće i zavise isključivo od procene tržišta, u smislu očekivanja potrošača, jer na kraju, njihovo zadovljstvo je ono čemu težimo, kako u svim planovima, tako i u mikro i makro strategijama.

Delta i Agrokor su izjavili da ne isključuju mogućnost da im se pridruži Mercator. Na koji način bi to bilo moguće ostvariti u sadašnjim okolnostima i sa kakvim efektima?
Mercator je otvoren za dalja strateška povezivanja, jer mislimo da regionalni trgovci na dugi rok veoma uspešno mogu parirati među narodnoj konkurenciji, ako su dovoljno veliki. I ubuduće ćemo temeljno proučavati sve mogućnosti za strateška povezivanja. Trenutno nisu u toku nikakvi razgovori u ovom smeru.

Planovi razvoja i strategija za srpsko tržište?
Grupi Mercator, srpsko tržište je najveće, pored Slovenije, jer u ovoj godini planiramo više od 15 odsto svih prihoda Grupe. Tržište je zanimljivo, rastuće, brzo se razvija i taj pravac nameravamo da sledimo i mi – kroz brojne investicije.

Šta će biti sa malim trgovcima?
Tržište Srbije je još uvek nerazvijeno i na male trgovce svakako treba računati. Dakle, oni će i dalje popunjavati praznine, koje ne mogu da popune veliki prodajni formati.

Plašite li se ulaska diskontera?
Naravno da očekujemo ulazak i diskontera na srpsko tržište. To je nešto što se već desilo u Sloveniji, Hrvatskoj i drugim zemljama. Ne plašimo se njihovog dolaska, već se pripremamo za konkurentsku utakmicu. I u tom smislu ćemo koristiti iskustva Mercatora iz Slovenije.

Ana Filipović