STADA NASTAVLJA RAST I U OVOJ GODINI

2682021-Zgrada-Stade-u-Nemackoj

26. VIII 2021 | Uprkos izazovima koji su nastali zbog pandemije, Stada grupa, u okviru koje posluje i Hemofarm, u prvoj polovini ove godine nadmašila je trendove u industriji – kompanija je ostvarila 5% korigovanog rasta prodaje u iznosu od 1,5 milijardi evra u odnosu na pad tržišta od 1,8%.

Ulaganje više od jedne milijarde evra tokom prošle godine u akvizicije poput Walmarka (poslovanje sa dodacima ishrani), bivši portfolio Takede u Rusiji i Zajednici nezavisnih država kao i preuzimanje licence za proizvod za lečenje kasnog stadijuma Parkinsonove bolesti, rezultiralo je da Stada tokom prve polovine 2021. raste više od svojih najbližih konkurenata.

Prema podacima agencije za istraživanje globalnog tržišta IQVIA, Stada je poboljšala svoju poziciju među prvih pet kompanija u Evropi u delu preparata koji se kupuju bez recepta i u prvoj polovini 2021. zauzela četvrto mesto, a na identičnoj (četvrtoj) poziciji je i kad je reč o sektoru maloprodaje proizvoda na recept i bolničkih lekova.

„Ponosan sam na sve naše zaposlene koji su pokazali veliku angažovanost kako bi se održalo redovno snabdevanje tržišta lekovima. Naša jedinstvena kultura pozicionira nas kao partnera od poverenja, istakao je povodom ovogodišnji rezultata, generalni direktor Stade Peter Goldschmidt.

Iako su uslovi trgovanja u Nemačkoj ostali teški zbog efekata pandemije, Rusija kao drugo najveće tržište Stade, premašila je očekivanja, a nakon akvizicije Takede lokalno poslovanje kompanije dospelo je na prvu poziciju u ruskom sektoru zdravstvenih proizvoda široke potrošnje. Stada je postala lider u ovoj oblasti i u Belgiji, a sada je među prve tri na nekoliko tržišta poput Češke.

„Iako su restrikcije koje se tiču pandemije popustile u brojnim zemljama usled sve veće stope vakcinacije, na mnogim tržištima očekujemo sporo vraćanje na norme pre pandemije. Još uvek postoji neizvesnost šta to znači za razvoj tržišta u drugoj polovini godine”, rekao je Goldschmidt.

Stadina pozicija među prve četiri kompanije za zdravstvene proizvode široke potrošnje u Evropi dodatno će biti ojačana kroz dve transakcije sa kompanijom Sanofi. Kompanija se dogovorila da od Sanofija kupi 16 brendova, a ova transakcija koja je došla nakon nakon Stadine prošlogodišnje akvizicije 15 brendova od kompanije GSK, treba da bude završena tokom trećeg kvartala 2021.

Dalje, Stada će počevši od novembra ove godine poslovati kao lokalni partner za distribuciju dela portfolija kompanije Sanofi u 20 evropskih zemalja uključujući Srbiju. Sporazum pokriva približno 50 renomiranih brendova zdravstvenih proizvoda široke potrošnje koje Sanofi trenutno prometuje.

Kompanija je nedavno najavila i partnerstvo sa švedskim Calliditas sa ciljem registrovanja i prometovanja prve ikada odobrene terapije u Evropskoj uniji za hroničnu autoimunu bolest bubrega IgA nefropatiju (IgAN).

„Pristupom visoko kvalitetnim lekovima, Stada svakodnevno doprinosi održivosti zdravstvenih sistema širom sveta. Nedavnim prijemom u članstvo Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, Grupa je pokazala i svoju podršku ciljevima održivog razvoja UN, posebno cilju 3 koji se odnosi na dobro zdravlje. Objavljivanje našeg Zdravstvenog izveštaja takođe predstavlja doprinos razgovorima o zdravstvenim politikama zasnovanim na naučno verifikovanim podacima koje smo dobili od 30.000 učesnika u 15 zemalja Evrope“, zaključio je Goldschmidt.

 

Rast prodaje

Zahvaljujući organskom rastu i akvizicijama, Stada je ostvarila konstantan rast prodaje korigovan u odnosu na valute od 5% u iznosu od 1,51 milijardi evra u prvoj polovini 2021. godine, što je jednako 3% prijavljenog rasta prodaje u odnosu na prethodnu godinu. Do ovog rasta je došlo uprkos tome što podaci IQVIA pokazuju smanjenje evropskog tržišta farmaceutskih proizvoda koji nisu zaštićeni patentom od 1,8%.

Dok je korigovana zarada pre kamate, poreza, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) opala za 9% – na 309,5 miliona evra tokom šest meseci ove godine, na koju su uticali efekti kanala u uporednom periodu u 2020. na početku pandemije, izveštajna EBITDA je porasla za 22% – na 330,3 miliona evra sa nižim specijalnim efektima u odnosu na prethodnu godinu.