SKUPŠTINA FORTENOVA GRUPE: VLASNICI VELIKOM VEĆINOM PRISUTNIH AKCIONARA PODRŽALI SVE PREDLOŽENE ODLUKE

16. I 2023 | Na Skupštini akcionara Fortenova Group STAK Stiching održanoj u Amsterdamu, krajnjeg vlasnika Fortenova grupe d.d, podržane su sve predložene odluke nakon čega su i izglasane većinom od preko 77% prisutnih glasova.

Na dve dosadašnje skupštine akcionara koje su održane 18. i 30. avgusta 2022. godine predložene su iste odluke, međutim nije bilo potrebne većine zbog toga što sankcionisani akcionar SBK Art, pod kontrolom ruske Sberbanke, koji raspolaže sa 42,5% glasova, nije mogao pristupiti glasanju. Prema statutu STAK-a, danas održana skupština je bila treća po redu sa istim dnevnim redom i za izglasavanje odluka bila je potrebna podrška 75% svih prisutnih akcionara.

Tako su akcionari Fortenova grupe s pravom glasa izglasali niz odluka koje će u korist kompanije i svih nesankcionisanih akcionara olakšati donošenje odluka na budućim skupštinama, omogućiti dalju konsolidaciju strukture i poslovanja Fortenova grupe, kao i osigurati pravovremeno donošenje ključnih poslovnih odluka. Zahvaljujući odlukama Skupštine, sada će biti moguće nove akvizicije, spajanja ili prodaja imovine do maksimalnog iznosa od 500 miliona evra u 2023. godini, uz prethodnu odluku Upravnog odbora Fortenova grupe. Stvoreni su i preduslovi za refinansiranje postojećeg duga Fortenova grupe i rešavanje raznih finansijskih obaveza, takođe uz prethodno odobrenje Upravnog odbora.

Pored gore navedenih odluka, akcionari su danas, sa nešto više od 77% glasova svih prisutnih, izglasali i produžetak mandata članovima Upravnog odbora Fortenova grupe na šest godina.Za predstojeći šestogodišnji periodakcionari su izabrali Fabrisa Peruška, Pavu Vujnovca, Damira Spudića, Maksima Poletaeva i Vsevoloda Rozanova i ovim odlukama osigurali funkcionisanje Upravnog odbora u datom periodu.

Skupštinu je obeležilo veće interesovanje akcionarau odnosu na prethodno održane skupštine, kao i njihova saglasnost oko predloženih odluka, što potvrđuje i činjenica da je od njih ukupno 594 samo 12, odnosno dvaodsto od ukupnog broja, glasalo protiv nekih od odluka. Tako je prihvaćenim odlukama, između ostalog, olakšano operativno poslovanje kompanije produžetkom mandata članovima Upravnog odbora Fortenova grupe koji je bio pred istekom.

„Menadžment Fortenova grupe, uz poverenje vlasnika, ostaje fokusiran na izvrsnost u poslovnoj realizaciji. Kada je reč o konkretnim projektima, prioritet svakako ima refinansiranje zaduženja i dalje širenje poslovanja, koje ćemo sada moći da ostvarimo bez obzira na sankcionisanogakcionara bez prava glasa, koji više ne može da blokira normalno poslovanje kompanije“, rekao je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe nakon održane Skupštine vlasnika deonica.