RASPISAN KONKURS ZA PRIZNANJE 2020

17. VIII 2020 | Konkurs Društva Srbije za odnose s javnošću za prijavu radova za ovogodišnju 23. po redu dodelu godišnjih nagrada – Priznanje 2020. otvoren 28. jula i trajaće do 28. avgusta 2020. godine.

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u svetu i kod nas, Društvo Srbije za odnose s javnošću želi da istakne da je najvažnije da ne prestanemo da komuniciramo i da pravilno filtriramo informacije. Pandemija je suštinski promenila način rada, komunikaciju i samu mogućnosti za socijalizaciju ljudi to neminovno rađa nove načine na koje se planiraju, kreiraju i sprovode sama komunikacija, strategija, događaji, kampanje i projekti. Društvo Srbije za odnose s javnošću proaktivno prati globalni svet komunikacija i nastoji da ukaže na najsavremenije trendove bilo da su oni afirmativno u fokusu ili objektivno nametnuti. Žeja im je da skrenu pažnju na najbolje primere iz prakse u oblasti komunikacija i pozivju sve PR profesionalce da prijave svoje najbolje radove iz oblasti komunikacija do navedenog roka.

‘Priznanje’ je nagrada koja se dodeljuje na prijemu za najkvalitetnije i najbolje komunikacijske aktivnosti u prethodnoj godini. Nagrađuju se istaknuti pojedinci i organizacije koji su na najbolji način osmislili i realizovali komunikacije sa određenim javnostima. Tokom godina, ova nagrada i sam događaj postali su prestižni vid profesionalne afirmacije, tako da na konkurs za dodelu ‘Priznanja’ svoje aplikacije, osim pojedinaca, šalju i najuglednije organizacije, institucije i agencije.

Društvo Srbije za odnose s javnošću raspisalo je konkurs za 19 različitih kategorija u oblasti komunikacija i PR-a.

Godišnja nagrada Društva Srbije za odnose s javnošću je nagrada koja se dodeljuje u cilju promovisanja profesionalnih uzora u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću, ukazuje na istaknuta pomeranja granica u teoriji i praksi odnosa sa javnošću, a sa krajnjim ciljem dostizanja najviših standarda i razvoja ove profesije.

 

Nagrada se dodeljuje u sledećim kategorijama, a prema Pravilniku o žiriranju i dodeli godišnjih nagrada:

 

1. Korporativna komunikacija za velika preduzeća

Nagrada se dodeljuje za najbolji korporativni komunikacijski projekat za velika preduzeća poslovnog sektora, prema zvaničnoj kategorizaciji Agencije za privredne registre (više od 250 zaposlenih).

 

2. Korporativna komunikacija za mala i srednja preduzeća

Nagrada se dodeljuje za najbolji korporativni komunikacijski projekat za mala i srednja preduzeća poslovnog sektora prema zvaničnoj kategorizaciji Agencije za privredne registre (manje od 250 zaposlenih).

 

3. Interna komunikacija

Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekat usmeren ka unapređivanju komunikacije zaposlenih unutar kompanije, institucije ili organizacije.

 

4. Brend PR

Nagrada se dodeljuje za najbolje osmišljeni PR projekat koji uspešno informiše zainteresovanu javnost o brendu organizacije, proizvodu ili usluzi.

 

5. PR komunikacija u integrisanim kampanjama

Nagrada se dodeljuje za najbolji projekat integrisane komunikacije sa težnjom ka ostvarivanju projektovanih ciljeva.

 

6. Komunikacija društveno odgovornih projekata

Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekat na području društveno odgovornog poslovanja.

 

7. Komunikacija u neprofitnom sektoru

Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekat u neprofitnom sektoru.

 

8. Komunikacija u javnoj upravi

Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekat u organima i institucijama državne uprave, autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave.

 

9. Krizna komunikacija i upravljanje rizicima

Nagrada se dodeljuje za najbolje komunikacijsko reagovanje i upravljanje kriznim situacijama ili rizicima po organizaciju, proizvod ili brend.

 

10. Digitalna komunikacija

Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekat sa pretežnom upotrebom kanala digitalne komunikacije (web-sajtovi, društveni mediji, aplikacije, digitalna promotivna sredstva u javnom prostoru…).

 

11. Lokalizacija međunarodne kampanje

Nagrada se dodeljuje za najbolju lokalnu implementaciju međunarodne kampanje ili projekta.

 

12. Niskobudžetni projekat komunikacije

Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekat koja je sproveden bez budžeta ili sa finansijskim sredstvima do 1.000 evra.

 

13. Komunikacija za inostrano tržište

Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekat u realizaciji lokalnih agencija ili kompanija za inostrana tržišta.

 

14. PR događaja

Nagrada se dodeljuje za najbolje osmišljeni PR projekat događaja, koji je održan u fizičkom i/ili on-line obliku.

 

15. PR agencija godine – velika

Nagrada se dodeljuje velikim agencijama (sa 20 i više zaposlenih).

 

16. PR agencija godine – mala i srednja

Nagrada se dodeljuje malim i srednjim agencijama (do 20 zaposlenih u agenciji ili njenom predstavništvu, odnosno njenom delu).

 

17. Nagrada ‘Dr Dragutin Vračar’

Nagrada se dodeljuje za najbolji akademski rad u oblasti komunikacije i odnosa s javnošću na svim nivoima visokog obrazovanja.

 

18. Nagrada ‘Srđan Đurić’

Nagrada se dodeljuje za izuzetan lični doprinos u oblasti komunikacije, kao posebno priznanje profesionalcima iz svih oblasti odnosa s javnošću i komunikacije.

 

19. Nagrada ‘Komunikator godine’

Nagrada se dodeljuje osobama koje su se posebno istakle u komunikaciji s javnošću u protekloj godini.

 

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, grupe, kompanije, agencije, javne i neprofitne institucije i druge organizacije koje posluju u Republici Srbiji i čije su komunikacione aktivnosti rezultat domaćeg znanja i stručnosti. DSOJ garantuje ravnopravan pristup pri prijavljivanju i objektivnu primenu kriterijuma pri ocenjivanju radova.

 

Više informacija o samom konkursu možete pronaći na sledećem linku:

http://pr.org.rs/raspisan-konkurs-za-priznanje-2020/