Proizvodi koji brinu o zdravlju

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br 200, septembar 2022)

 

ZDRAVI I PRIRODNI PROIZVODI IZ UGLA POTROŠAČA

 

Kako bismo saznali šta su za potrošače proizvodi koji brinu o zdravlju, da li ih i zbog čega kupuju, šta i na koji način biraju, zamolili smo kompaniju Smart Plus Research da im na ovu temu postavi nekoliko pitanja. Predstavljamo vam rezultate istraživanja.

 

Zdrava ishrana, prirodni sastojci, bio-kozmetika – pri kupovini, ali i u svakodnevnom razgovoru sve češće nailazimo na ove termine. Ali, šta to zapravo smatramo zdravim i prirodnim proizvodima na našem tržištu? Koje osobine vezujemo za zdravu hranu, a koje za zdravu i prirodnu kozmetiku i kućnu hemiju? Koliko se često ovi proizvodi kupuju? Istraživanje koje je agencija Smart Plus Research sprovela na teritoriji Srbije tokom avgusta 2022. godine imalo je za cilj da odgovori na ova pitanja. Istraživanjem je obuhvaćeno 1.000 punoletnih građana Srbije, a uzorak je reprezentativan prema polu, uzrastu i regionu u kom ispitanici žive.

Šta je to zdravo i prirodno?

Nije retko da se tokom kupovine na pijacama čuju prodavci koji se hvale da baš njihovi proizvodi nisu prskani – s obzirom na to da 12% ispitanika za zdravo i prirodno vezuje osobine kao što su neprskano i bez pesticida, čini se da ova prodajna strategija ima smisla! Štaviše, upravo je domaće za više od petine sugrađana (22%) asocijacija za zdravo i prirodno, a ne zaostaju ni asocijacije kao što su organsko (18,9%) i prirodno poreklo (11,7%). Osim ovoga, ljudima često na pamet pada i pregršt različitih namirnica (31,6%), koje su raznolike i kreću se od osnovnih potrepština kao što su voće i povrće, do onih manje uobičajenih kao što su čia semenke.

Međutim, uprkos ovome, čini se da ništa ne može da zameni položaj koji konzervansi, boje i aditivi imaju u našem razmišljanju o zdravlju i zdravim proizvodima. Ove supstance su stekle lošu reputaciju, pa su tako glavna negativna asocijacija koja se javlja na pomen prirodnih proizvoda, tačnije, njihova sušta suprotnost. Tako, gotovo polovina građana Srbije (49%) navodi da za proizvode koji brinu o zdravlju smatra one bez veštačkih dodataka, i to naročito bez aditiva kao najnepoželjnijih veštačkih sastojaka.

Koji brendovi se najčešće percipiraju kao takvi?

S druge strane, kada su u pitanju marke i brendovi, asocijacija je manje. Spontano se uglavnom navode brendovi koji svoj imidž i baziraju upravo na zdravim alternativama. U top pet se ubrajaju Dr.Oetker, Fun&Fit, dm Bio, Bio Špajz, ali i Kosili, koji je druga marka po poznatosti (62% je čulo za ovaj domaći brend), odmah iza Dr. Oetkera, koga prepoznaje 66% građana širom Srbije. Ne samo da su prepoznati među potrošačima, Kosili i Dr. Oetker su takođe i prva dva brenda za koje ispitanici navode da ih najčešće kupuju – 18% kupuje Dr. Oetker, dok Kosili kupuje 14% ispitanika.

Koliko često biramo zdravije?

Tek svaka deseta osoba se trudi da uvek iščita sastav i deklaraciju proizvoda, dok šest od deset to čini retko ili gotovo nikada. Interesantno je da su upravo muškarci ti koji češće izbegavaju da se bave deklaracijama i sadržajem proizvoda, ali oni takođe i češće u odnosu na žene misle da je na tržištu previše zdravih i prirodnih proizvoda. S ovim stavom se, više u odnosu na građane iz ostalih delova Srbije, slažu i Beograđani, što može ukazivati na prezasićenost tržišta u Beogradu proizvodima koji kao svoje glavne karakteristike izdvajaju upravo zdravo i prirodno.

Kod kojih kategorija je bitnije da je reč o zdravijoj alternativi?

Najčešće se za zdrave alternative kupci odlučuju kada su u pitanju kupovina mesa, mlečnih proizvoda i žitarica za doručak – prilikom makar 80% kupovina mesa za zdravije alternative se odlučuje 18% njih, 16% kada su u pitanju mlečni proizvodi i 13% kada se radi o žitaricama za doručak. S obzirom na to da su ovo grupe namirnica koje se svakodnevno konzumiraju, ne čudi što je potrošačima stalo da biraju one opcije koje će u najvećoj meri brinuti u njihovom zdravlju. Ovo potvrđuje i činjenica da se tek poneko odlučuje za zdrave varijante kategorija proizvoda koje se tradicionalno ne smatraju zdravom hranom. Tako, trećina gotovo nikada ne bira zdravije opcije kada su u pitanju grickalice i slatkiši. Slično je i prilikom kupovine kozmetike i kućne hemije – trećina nikada ne bira zdravije opcije prilikom kupovine kozmetike, dok je u slučaju kućne hemije procenat i viši (40%).

Koji su najbitniji faktori prilikom kupovine?

Kao faktore koje razmatraju prilikom kupovine zdravih i prirodnih proizvoda, potrošači izdvajaju cenu (57%), kvalitet (53%), ali i njihov odnos (49%). Uprkos ovome, ne razmatraju svi podjednako sve faktore – muškarci češće obraćaju pažnju na akcije i promocije, ali i sam kvalitet zdravih proizvoda. Mlađe generacije su te kojima su marke i brendovi važni faktori, dok Beograđani u odnosu na građane iz ostalih delova Srbije češće razmatraju osobine proizvoda kao što su sastav i poreklo.

Šta je ipak najvažnije?

Upitani šta im je ipak od svega najvažnije kada se radi o odabiru ovih proizvoda, potrošači izdvajaju upravo kvalitet (20%) i cenu (19%). Žene navode i to da im je važno da se proizvod uklapa u njihov životni stil i ishranu, kao i da ostali ukućani vole ovaj proizvod.

Osobine koje su glavne odlike zdravih i prirodnih prehrambenih proizvoda, prema mišljenju kupaca, su to da su bez dodatka konzervansa i aditiva (53%), da su domaćeg porekla (51%) i non GMO (39%). Međutim, kada se radi o osobinama ovih proizvoda koji su njima lično važni, pored ovih, na važnosti za potrošače dobija i smanjeni sadržaj šećera (14%).

Ipak, i ovde postoje određene razlike; ženama je češće važno to da je proizvod dijetetski (16% svih žena navodi ovu osobinu) ili bez glutena (20% svih žena navodi ovu osobinu). Mlađe generacije češće navode da zdrave proizvode karakteriše biljno poreklo, što je i njima lično važna osobina na koju obraćaju pažnju prilikom kupovine. Za najstarije (60+) zdravo i prirodno je ono što je domaće, a to je upravo i ono što je njima lično najvažnije.

Gde se najčešće kupuju?

Zdravi prehrambeni proizvodi najčešće se kupuju u marketima (60%). Žene češće ove proizvode nabavljaju u drogerijama kao što su dm i Lilly, dok najstariji ove proizvode traže na pijacama, što je u skladu sa stepenom važnosti koju pridaju domaćem poreklu.

Glavni razlozi za kupovinu

Kao glavni razlog odluke o kupovini zdravih i prirodnih namirnica najčešće se izdvaja briga o zdravlju (45%). Za žene, značajan razlog je i držanje dijete (14%), dok se starije generacije (60+) češće u odnosu na ostale odlučuju za zdrave varijante namirnica zbog postojećeg zdravstvenog stanja. S druge strane, mladi nastoje da budu moderni, pa tako i češće ističu da im je razlog kupovine zdravih prehrambenih proizvoda taj što su oni u trendu.

Bez štetnih sastojaka

Kada su u pitanju osobine koje bi jedan proizvod iz asortimana kućne hemije i kozmetike morao da ima da bi ga smatrali zdravim, najveći broj građana Srbije ističe da je važno da su bez štetnih sastojaka i neagresivnog hemijskog sastava. Žene takođe izdvajaju i to da ovi proizvodi moraju biti bez parabena, dok je u odnosu na muškarce, njima i mnogo više lično važno da među sastojcima nema alkohola.

Kao i kod prehrambenih proizvoda, glavni razlog odluke o kupovini zdravih i prirodnih alternativa kozmetike i kućne hemije su briga o zdravlju (37%) i zaštita kože (33%). Drogerije kao što su Lilly i dm prednjače kada je reč o ovim kategorijama proizvoda (60%), ali se građani njima snabdevaju i u marketima (43%), lokalnim prodavnicama (21%) i apotekama (18%).