PROGRAM POMOĆI MINISTARSTVA PRIVREDE: Podrška za nabavku opreme malim i srednjim preduzećima

210405_proizvdnja

5. IV 2021 | Krajem marta raspisan je javni poziv kojim se malim, srednjim, mikro preduzećima i preduzetnicima nude sredstva za nabavku opreme u ukupnom iznosu od 1,55 milijardi dinara, odnosno maksimalno pet miliona po privredniku. Ministarstvo privrede sufinansira četvrtinu troškova, preduzeće učestvuje sa pet odsto, dok se 70 procenata troška finansira kroz kredite banaka ili lizing kuća.

Nabavka nove opreme i mašina veoma je važna za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u našoj zemlji, jer donosi višestruku korist – unapređuje poslovanje, čini ga bržim i efikasnijim te štedi vreme i resurse, pomaže razvoju novih proizvoda, a često predstavlja i standard koji podrazumevaju njihovi inostrani partneri. Ovo je zaključak razgovora sa većim brojem domaćih kompanija koje su decenijama prisutne na domaćem, ali i tržištima regiona, Evrope i sveta.

Maksimalan rok otplate kredita je pet godina, uz obavezan grejs period od šest meseci. Krediti se mogu odobravati u dinarima ili evrima, uz fiksnu ili promenljivu kamatnu stopu, u zavisnosti od roka otplate i vrste valute. Važna pogodnost je to što krediti ne moraju da budu obezbeđeni hipotekom na nekretninama, već zalogom na kupljenoj opremi ili alatima. Takođe, ne postoje troškovi naknade za obradu zahteva, prevremenu otplatu kredita i izmenu ugovorenih uslova, kao ni troškovi menica i izveštaja Kreditnog biroa.

Sredstva se mogu koristiti za nabavku nove proizvodne opreme i/ili mašina; transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta; novih delova i specijalizovanih alata za mašine; mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje; građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova, a iznos odobrene bespovratne pomoći do 25 odsto od vrednosti opreme ne može biti veći od 5.000.000 dinara.

Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu određuje se u odnosu na broj zaposlenih po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja : 1 zaposlen – do 1,0 milion RSD, 2-5 zaposlena – do 2,5 miliona RSD, 6 i više zaposlenih – do 5,0 miliona RSD.

Ministarstvo privrede Srbije je, za potrebe efikasne i transparentne realizacije navedenog programa razvilo softverski sistem koji podržava sve procese koji uključuju, između ostalog, i prijem i obradu Zahteva za dodelu bespovratnih sredstava potencijalnih korisnika u elektronskom obliku. Takođe, softverska aplikacija IS Ministarstva opremljena je alatima koji omogućuju automatsko preuzimanje podataka od drugih državnih organa (APR, Poreska uprava, CROSO) čime se skraćuje vreme potrebno za dodelu bespovratnih sredstava a na minimum se svodi ljudska greška prilikom popunjavanja Zahteva za dodelu bespovratnih sredstava.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2021. godine.