PR: ADVANS GRUPA IZDVAJA 50 MILIONA EVRA ZA AKVIZICIJE U SRBIJI

Foto: ADVANS

15. V 2023 | Reorganizacijom strukture kapitala, ADVANS grupa je izdvojila 50 miliona evra za investicije i zaintersovana je je za dalji rast kroz M&A aktivnosti (spajanja i akvizicije) u Srbiji i svetu. Kompanije u fokusu interesovanja ADVANS grupe su one koje pružaju profesionalne inženjerske usluge iz neke od oblasti hardverskog, softverskog i mehaničkog inženjeringa, što podrazumeva celokupnu IT industriju, od koncepta do proizvoda. 

ADVANS grupa je inženjerska grupa kompanija specijalizovanih za pružanje usluga u oblastima embedded sistema, aplikativnog softvera i mašinskog projektovanja, koju je 2000. godine osnovao Radomir Jovanović. Grupa je razvila specifično multisektorsko znanje, sa centrima izvrsnosti u oblastima poluprovodnika, energije i transporta. Prisutna je u Francuskoj na čak devet lokacija, a poseduje i tri tehnološka centra u Srbiji, za pružanje usluga internacionalnim klijentima.  Pored toga, ADVANS grupa ima predstavništva u SAD-u i Portugalu. Iz svojih dizajnerskih biroa, svojih centara, ili direktno na lokacijama kupaca, ADVANS grupa podržava velike evropske i američke industrijske kompanije u specijalizovanim tehničkim projektima.

“Osnovni motivator za rast ADVANS grupe je težnja ka izvrsnosti i pomeranje granica poznatih tehnoloških rešenja, koje postižemo zajedno sa našim partnerima, klijentima i inženjerima.  Danas, sa investicionim  kapitalom od 50 miliona evra, gledamo još dalje i težimo da udružimo snage sa kompanijama sa kojima delimo vrednosti i viziju za budućnost, a to su tehnološke kompanije na svetskom, ali i na srpskom tržištu, za koje znamo da poseduju  kvalitet, pouzdanost i značajan potencijal”,  izjavio je Radomir Jovanović, generalni direktor i osnivač ADVANS grupe.

Sa organskim rastom od oko 10 odsto godišnje, ADVANS grupa je pokazala snagu svog poslovnog modela. Grupacija je 2022. godine ostvarila promet od 84 miliona evra i zapošljava više od 1.000 inženjera, od kojih njih trista radi u Srbiji. Cilj ADVANS grupe je da udvostruči promet do 2026. godine. U ostvarenju tog cilja, Grupa se oslanja na potražnju za stručnošću i iskustvom i planira da zaposli još 350 inženjera, na tržištima na kojima posluje u roku od godinu dana. Takođe, ADVANS grupa želi da ubrza svoj razvoj strategijom ciljanog eksternog rasta, kroz spajanja i preuzimanja (M&A) koja bi omogućila proširenje poslovnog prisustva i veština.

Kombinovanjem tehničke ekspertize i industrijskih znanja, inženjerski tim ADVANS grupe je uključen u celokupan razvojni ciklus složenih sistema u brojnim oblastima od vazduhoplovstva, odbrane, energije, IoT, medicine, tercijarnog sektora, poluprovodnika, transporta i drugih industrijskih oblasti.

ADVANS grupa posluje na veoma dinamičnim tržištima koja će doprineti njenom rastu. S jedne strane, potreba za visokom tehnološkom ekspertizom i poteškoće u pogledu ljudskih resursa dovode do toga da veliki proizvođači angažuju eksterne timove za istraživanja i razvoj (R&D), za potrebe dizajna ili testiranja čipova telekomunikacione opreme (uvođenje 5G), itd.

Sa druge strane, smanjenje ekološkog otiska se ne može postići bez inovacija u elektronici i softveru. ADVANS grupa tako radi na mnogim projektima koji su u vezi sa ekološkom tranzicijom, kao što su stanice za punjenje električnih vozila, javni prevoz koji se napaja vodoničnim izvorima energije, ili čak oprema za domaćinstvo koja akumulira energiju tokom dana i redistribuira je tokom večeri, kada je mreža najopterećenija.