POLNA DISKRIMINACIJA I DALJE NAJZASTUPLJENIJA

3. IV 2023 | Kako su raznolikost, jednakost i inkluzija u poslovnom okruženju (diversity, equity, and inclusion – DEI) izuzetno aktuelna tema, ovogodišnja anketa PR agencije Chapter 4 bila je posvećena upravo ovim vrednostima, a koliko su oni zaista značajni govore dobijeni rezultati. Zaposleni se i danas u velikoj meri susreću sa nejednakim tretamanom po različitim osnovama, pri čemu ne iznenađuje to da je polna diskriminacija najzastupljenija, i stoga je neophodno sistemski raditi na podizanju svesti o raznolikosti, jednakosti i inkluziji, ukoliko želimo pravednije društvo i jednake šanse.

Dve trećine učesnika u anketi (64%) kaže da je na njihovom radnom mestu zastupljena jednakost, odnosno da svaki pojedinac ima isti status, ne biva diskriminisan na osnovu bilo koje vrste različitosti i ima fer tretman, pristup i jednake mogućnosti za napredak. Nešto više od jedne trećine anketiranih smatra da se na njihovom radnom mestu ne primenjuje princip jednakosti.

Nešto manji procenat anketiranih (58%) smatra da je na njihovom radnom mestu zastupljena različitost i da se uvažava i poštuje sve ono što ljude čini drugačijim.

Međutim, kada je reč o inkluziji, dakle, o uključenosti i osnaživanju različitih grupa i njihovoj integraciji u poslovno okruženje, taj procenat značajno opada: tek 42% anketiranih prepoznalo je inkluziju u svom radnom okruženju.

Gotovo 98% ispitanika smatra da su jednakost, različitost i inkluzija na radnom mestu izuzetno značajni, iako je skoro tri četvrtine (71%) prisustvovalo situaciji u poslovnom okruženju kada su ovi principi bili narušeni.

Najzastupljeni vid diskriminacije kojoj su učesnici ankete prisustvovali, ili su je doživeli, jeste na osnovu pola (58%). U velikoj meri je zastupljena i diskriminacija po osnovu fizičkog izgleda (43%). Slede starosna (27%) i diskriminacija na bazi političkog opredeljenja (21%). Tek nešto više od jedne četvrtine učesnika ankete kaže da nikada na svom radnom nije doživelo diskriminaciju ili prisustvovalo takvoj situaciji.

Rezultati ankete govore da kod poslodavaca u Srbiji postoji nejednak tretman, najviše prema ženama, u smislu da su manje plaćene, manje ih je u menadžmentu i sporije napreduju. To smatra 80% anketiranih, dok čak njih 60% kaže da su žene diskriminisane i po osnovu bračnog statusa.

Osobe sa invaliditetom takođe se, u velikoj meri, suočavaju sa diskriminacijom, smatra 41% anketiranih, a nejednak tretman u velikoj meri postoji i prema starijim osobama pri zapošljavanju i napredovanju (70%), dok se mlađe osobe u znatno manjoj meri susreću sa tim, smatra 18% učesnika ankete.

Ipak, postoje i pozitivni primeri. Iste mogućnosti, bez obzira na etničku, rasnu ili nacionalnu pripadnost najčešći je pozitivan primer poštovanja različitosti i inkluzije u poslovnom okruženju učesnika ankete, dok neki od ispitanika kao primere iz svog poslovnog okruženja navode i jednako plaćene pozicije, kao i iste mogućnosti za napredovanje muškaraca i žena.

Kada se sagledaju rezultati ankete i mišljenja ispitanika, zaključak je da je svest o važnosti uvažavanja raznolikosti, jednakosti i inkluzije na veoma visokom nivou, a veliki broj ispitanika prepoznaje jasne korake za podizanje svesti o raznolikosti, jednakim mogućnostima i inkluziji.

Da bi se to postiglo, ispitanici kao neophodne mere navode intenzivne obuke za lidere i menadžment, raznolikost timova, kao i uvođenje DEI politike u kompanije ili ojačavanje postojećih DEI vrednosti obukama za sve zaposlene, a bitnim smatraju i naglašavanje poslovnih razloga za raznolikost i inkluziju, kao i povećanje svesti o različitosti unutar i među grupama.

Tradicionalna godišnja anketa PR agencije Chapter 4 sprovedena je u periodu od 1. do 15. marta 2023. U anketi je učestvovalo više od 200 ispitanika zaposlenih u korporativnom sektoru, medijima, kao i preduzetništvu iz većih gradova Srbije.