PODNE GRAFIKE U IDEA, RODA I MERCATOR PRODAVNICAMA

23.03.2020 - Rastojanje 1 copy

23. III 2020. | U cilju zaštite potrošača u Idea super prodavnicama, Roda marketima i Mercator hipermarketima, počelo se sa postavljanjem podne grafike kojom se kupci podsećaju da i za vreme kupovine treba držati rastojanje od 2m.

Ovo je jedna od mera predostrožnosti koju možemo da preduzmemo kako bismo zaštitili sebe i druge.