PHILIP MORRIS I REPREZENTATIVNI SINDIKATI POTPISALI KOLEKTIVNI UGOVOR

14. XI 2018 | Potpisan je novi Kolektivni ugovor između poslodavca Philip Morris Operations a.d. Niš (PMOP) i reprezentativnih sindikata: Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata DIN, ASNS SDP, Fabrika duvana Niš i Sindikata duvanske privrede Philip Morris Srbija. Novi kolektivni ugovor stupiće na snagu 1. januara 2019. godine i važiće naredne tri godine.

Predstavnici poslodavca i reprezentativnih sindikata su izjavili da potpisivanje novog Kolektivnog ugovora predstavlja kontinuitet konstruktivnih partnerskih odnosa i dobre saradnje između poslodavca i sindikalnih organizacija u kompaniji. Izraženo je uverenje da će se ova saradnja i dalje nastaviti u duhu međusobnog poštovanja i razumevanja, sa zajedničkim ciljem da se obezbede najbolji uslovi za rad zaposlenih i doprinese unapređenju poslovanja kompanije.