ODRŽIVI RAZVOJ KAO STRATEŠKO OPREDELJENJE KOMPANIJE NIS

2072020-nis1

20. VII 2020 | Države članice Ujedinjenih nacija usvojile su pre pet godina Agendu 2030 kojom su definisale 17 ciljeva održivog razvoja koji su međusobno povezani i osmišljeni tako da doprinesu iskorenjivanju gladi, diskriminacije, sukoba, kao i da širokoj populaciji omoguće dobro zdravlje, kvalitetno obrazovanje, pristup prirodnim resursima.

 

Za ostvarenje ovih ciljeva potrebno je partnerstvo vlada, međunarodnih organizacija, nevladinog sektora i velikih kompanija širom sveta. Posebna odgovornost je na biznis sektoru, imajući u vidu značaj današnjih korporacija. U modernom poslovnom svetu, poslovanje u skladu sa principima održivog razvoja jedan je od preduslova uspeha na tržištu. Stoga su korporativni izveštaji o održivom razvoju jedan od načina da društveno-odgovorne kompanije ostvare transparentnu komunikaciju sa javnošću i obaveste sve zainteresovane strane o ekonomskom napretku i aktivnostima kroz koje deo profita vraćaju zajednici. Društveno-odgovorne kompanije u svojim izveštajima detaljno navode na koji način su objedinile poslovne, društvene, ekološke i druge ciljeve, odnosno šta su učinile kako bi sopstvenim primerom doprinele ostvarivanju ciljeva održivog razvoja UN.

 

Kada je reč o Srbiji, sve više kompanija prepoznaje značaj poslovanja u skladu sa principima održivog razvoja, ali i izveštavanja o održivom poslovanju. Kompanija NIS jedan je od primera dobre prakse izveštavanja u ovoj oblasti, a nedavno je obeležila vredan jubilej – objavu 10. verifikovanog izveštaja o održivom razvoju.

 

NIS je jedan od pionira u ovom načinu izveštavanja u Srbiji i tokom prethodne decenije sam je postavljao i unapređivao standarde u toj oblasti. Usled epidemije COVID-19, kompanija NIS je javnosti svoja dostignuća iz 2019. godine prezentovala putem jedinstvene interaktivne on-line verzije Izveštaja o održivom razvoju, objavljene na sajtu kompanije: https://www.nis.eu/izvestaj-o-odrzivom-razvoju. NIS u izveštaju prepoznaje 12 od 17 ciljeva Održivog razvoja Ujedinjenih nacija, među kojima su dobro zdravlje, kvalitetno obrazovanje, čista voda i sanitarni uslovi, dostupna i obnovljiva energija, dostojanstven rad i ekonomski rast, industrija, inovacije i infrastruktura, održivi gradovi i zajednice.

 

Jedan od primera koji ilustruju napore NIS-a da doprinese zaštiti životne sredine jeste i činjenica da je u ekološke projekte kompanija od 2009. godine uložila preko 13 milijardi dinara. Između ostalog, NIS prilikom bušenja na svim svojim lokacijama koristi sistem ‘suve lokacije’, jednu od najnaprednijih tehnologija koja zadovoljava najstrože standarde zaštite životne sredine. Pored toga, NIS nastoji da svi projekti, pored ekonomskih benefita, daju prednosti u oblasti zaštite prirode. Tako je od 2013. godine na naftnim i gasnim poljima, na osam lokacija u Srbiji, NIS pustio u rad mini elektrane čija je ekološka prednost u proizvodnji električne i toplotne energije iz gasa koji je ranije bio spaljivan na baklji. Pored monetizacije gasa, na ovaj način se i smanjuju emisije u atmosferu. Značajna ulaganja realizovana su i u Rafineriji nafte u Pančevu, gde je u toku realizacija projekta ‘Duboka prerada’ vrednog 300 miliona evra kojim će biti okončana proizvodnja sumpora sa visokim sadržajem mazuta. Istovremeno, NIS nije zaboravio ni potrošače pa je u modernizaciju i regionalni razvoj mreže benzinskih stanica od 2009. godine investirano preko 320 miliona evra. Pored toga, NIS je i dobar ‘korporativni građanin’ čiji se doprinos budžetu Srbije u poslednjih desetak godina po osnovu poreza i javnih prihoda procenjuje na oko 12 milijardi evra. Takođe, kompanija nastavlja da stvara nove vrednosti za svoje akcionare kojima je na ime dividende od 2013. isplatila gotovo 55 milijardi dinara. Ali, NIS ne čine samo poslovni uspesi i korporativna odgovornost. Jednako je značajna i odlučnost da se doprinese razvoju zajednice u koju je od 2009. godine uloženo 3,8 milijardi dinara. Između ostalog, NIS je učestvovao u obnovi i opremanju 37 dečjih bolnica i domova zdravlja, 77 igrališta i parkova, 14 porodilišta, 12 laboratorija, po četiri muzeja i pozorišta širom Srbije. Pored kompanije, o boljitku šire zajednice brinu i zaposleni NIS-a organizovani u Klubu volontera koji broji preko 500 članova. Na ovaj način, NIS i zaposleni u ovoj kompaniji dali su primer kako održivi razvoj od strateškog opredeljenja postaje svakodnevna praksa.

 

Iz NIS-a najavljuju da će i u narednom periodu nastaviti da podržavaju i ulažu u projekte koji će unaprediti život građana širom Srbije. “Strateško opredeljenje naše kompanije je ulaganje u mlade i dalji napredak. Ponosni smo na to što su naši projekti vidljivi svima i što su na usluzi lokalnoj zajednici. Korporativnim sloganom ‘Budućnost na delu’ želimo da pokrenemo zajednicu, ali i da motivišemo pojedince da kreiraju bolju budućnost za sve nas. Verujemo da je odgovoran odnos prema zajednici i budućim generacijama jedini način da se izgradi međusobno poverenje i prijateljstvo”, izjavio je Stefan Despotović, rukovodilac centra za odnose sa javnošću u NIS-u.

2072020-nis2