ODRŽAN MICROSOFT RETAIL AND FMCG INDUSTRY TALK

2532019-microsoftRetailTalk

25. III 2019. | U domenu maloprodaje, kompanije širom sveta menjaju svoje poslovanje stapanjem digitalnih i fizičkih aktivnosti u jedinstveno, povezano, iskustvo. Aktuelnu revoluciju u maloprodaji pokreću mnogobrojni i raznovrsni podaci i primena veštačke inteligencije (AI). Uz pomoć takvih rešenja zaposleni imaju detaljne uvide u želje i navike kupaca, pa današnjim ‘digitalnim kupcima’ mogu da ponude više personalizovanih ponuda, te da predviđaju njihove želje, i podstičukupovinu na način koji jemnogo tačniji nego ikada pre.

Upravo o ovim temama je bilo reči na skupu Microsoft Retail and FMCG Industry Talk, održanom u Beogradu, i usredsređenom na načine na koje kompanije mogu koristiti inovacije u cilju optimizacije poslovanja, potrošačkog iskustva (programi lojalnosti, masovna personalizacija, prepoznavanje), prodaje i marketinga (uključujući prognozu tražnje), pozicioniranja (upravljanje rafovima, optimizacija u prodajnim objektima) i logistike (upravljanje magacinom, protok inventara).

U sve mobilnijem i tehnološki osvešćenom svetu, digitalna transformacija pokreće najnovije tendencije u industriji maloprodaje i donosi rešenja koja mogu da odgovore na izazove tržišta koje se neprekidno menja. Na taj način se obezbeđuje personalizovano iskustvo za korisnike, bilo u prodajnim objektimaili na mobilnim uređajima.

Prikazana rešenja zasnovana na savremenimMicrosoft tehnologijama već uveliko menjaju korisnička iskustva širom sveta. Od pametnih rafova u maloprodajnom lancima, gde kupci informacije o cenama, promocijama i nutritivnim vrednostima dobijaju putem interaktivnih ekrana, do rešenja koja su zasnovana na veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju,akoja automatizuju upravljanje lagerima, ili smanjuju kompleksnost i rizik upravljanja lancem nabavke.

„Naša Microsoft Azure cloud-platforma nudi alate i servise zasnovane na mašinskom učenju i veštačkoj inteligenciji, primenu koncepta Internet of Things, kao i objedinjavanju velike količine podataka,– te može da ponudi sveobuhvatan pristup razvoju i ponudi rešenja za sve poslovne operacije“ – istakao je Miroslav Aničić, Cloud specialist u kompaniji Microsoft.

Microsoft partnerima nudi rešenja i u oblasti online-marketinga, pa tako, primera radi, ‘Net’ tehnologija danas omogućava kreiranje profila idealnog kupca, definisanje njegove zainteresovanosti za akcijske ponude i promocije ili najnovije gedžete, kao i da se u potpunosti identifikuju njegove potrebe i obezbedi najbolje korisničko iskustvo.

Na skupu je zaključeno da se Industrijska revolucija 4.0 već uveliko odvija i utiče na trgovce da razmišljaju o drugačijim pristupima i naprednijim rešenjima u maloprodaji. Pored proizvodnje i finansijskih usluga, ona trenutno najviše utiče upravo na industriju maloprodaje i robe široke potrošnje.