NOVI IZVEŠTAJ O ODRŽIVOM RAZVOJU KOMPANIJE PEPSICO

11. VII 2022 | Kompanija PepsiCo na globalnom nivou objavila je svoj prvi Rezime o zaštiti životne sredine, društva i upravljanja od početka lansiranja PepsiCoPositive (pep+) strateške transformacije koja u središte rasta i kreiranja vrednosti stavlja održivost i ljudski kapital.

ESG Rezime (Environmental, Social and Governance (ESG) Summary) za 2021. godinu, koji predstavlja unapređenu verziju Izveštaja o održivom razvoju kompanije PepsiCo ističe kako kompanija koristeći svoje brendove i ljudski kapital kreira novi pravac koji podstiče pozitivnu promenu za planetu i ljude. Izveštaj sadrži i informacije o napretku ostvarenom u pogledu ispunjenja obaveza u okviru industrije. Najznačajniji delovi izveštaja obuhvataju:

Pozitivna poljoprivreda:

  • Primenjene regenerativne poljoprivredne prakse na više od 345.000 hektara – napredak ka cilju od sedam miliona hektara do 2030. godine, što je približni ekvivalent poljoprivrednog otiska kompanije PepsiCo;
  • Podrška u obezbeđivanju sredstava za život žena poljoprivrednica i ruralnim zajednicama putem inicijativa poput partnerstva sa USAID-om u iznosu od 20 miliona dolara za podršku preduzećima koja vode žene, kao i proširenje programa CARE ‘Ona hrani svet’, što predstavlja inicijalnu akciju ka novom pep+ cilju poboljšanja sredstava za život za više od 250.000 ljudi u okviru poljoprivrednog lanca snabdevanja kompanije PepsiCo i zajednica u kojima posluje.

 

Pozitivan lanac vrednosti:

  • Smanjene emisija iz oblasti 1 i 2 za 25% u odnosu na početnu tačku iz 2015. godine sa više od 70% globalnih potreba za električnom energijom u direktnim operacijama koje sada zadovoljavaju obnovljivi izvori. U 2021. godini, emisije oblasti 3 – koje čine 93% emisija kompanije – porasle su za 5% u odnosu na početnu tačku iz 2015. godine, uglavnom zbog značajnog rasta poslovanja.
  • Poboljšana efikasnost korišćenja vode za 18% u oblastima visoko rizičnih voda u odnosu na početnu tačkuiz 2015. godine, u odnosu na cilj od 25% do 2025. godine i dodatnih 34% vode koja se koristi u operacijama u lokalnim slivovima u 2021. godini – više od 6,1 milijardi litara vode. Pored toga, PepsiCo je od 2006. nastavio da unapređuje bezbedan pristup vodi na globalnom nivou za više od 68 miliona ljudi, čime je kompanija prešla polovinu puta do ostvarenja svog cilja za 2030. godinu – bezbedan pristup vodi za 100 miliona ljudi.
  • Dostignut je procenat od 43% žena na rukovodećim pozicijama u odnosu na naš cilj od 50% do 2025. na globalnom nivou.

 

Pozitivni izbori:

  • Četiri godine pre zadatog roka, PepsiCo je postigao svoj cilj od 75% u pogledu smanjenja zasićenih masti asortimana hrane koji ne prelazi 1,1 grama zasićenih masti na 100 kalorija. Dodatno, 53% ukupnog obima PepsiCo-ovog portfolija pića sada ima manje od 100 kalorija iz dodatih šećera, dok 66% ukupnog obima portfolija hrane ne prelazi 1,3 miligrama natrijuma po kaloriji.

Pep+ strategija inkorporirana je u svaki segment poslovanja kompanijePepsiCo i ESG Rezime za 2021. godinu sadrži sve informacije o inicijalnim akcijama preduzetim u pogledu ostvarivanja progresa, kao i realne primere koji se odnose na sva tri stuba – Pozitivna poljoprivreda, Pozitivan lanac vrednosti i Pozitivni izbori.

“Posvećenost i akcije kompanije PepsiCo za stvaranje održivijeg i otpornijeg sistema ishrane je nepokolebljiva i ponosni smo na napredak koji smo postigli 2021. godine ka našim novim i unapređenim ciljevima pep+ strategije“, izjavio je Jim Andrew, direktor održivog razvoja u kompanijiPepsiCo i dodao, „Svesni smo da je još mnogotoga ostalo da se uradi, ali to ne možemo sami, već u saradnji sa našim partnerima u okviru lanca vrednosti, zajednicama, nevladinim organizacijama i predstavnicima vlada – nastavićemo da ulažemo u akcije, inovacije i partnerstva koja nam svima omogućavaju da ostvarimo održiviju budućnost“.