NOVE MOGUĆNOSTI ZA RAZVOJ FILANTROPIJE

41121-Marija-MitrovicTrag-fondacija

4. XI 2021 | Globalna pandemija donela je novu realnost i brojne izazove za sve segmente društva. U takvim okolnostima, ključno pitanje je kako inspirisati kompanije i građane na strateška davanja za opšte dobro. Odgovor je u novim vidovima saradnje i kanalima komunikacije, korišćenju novih tehnologija, unapređenju ambijenta za davanja za opšte dobro u Srbiji, digitalizaciji filantropije kroz prizmu novih mogućnosti za pokretanje i sprovođenje filantropskih inicijativa, istaknuto je na Nacionalnoj konferenciji o filantropiji: Nova realnost – nove mogućnosti, koju organizuje Trag fondacija, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje.

“Veoma je važno da se u društvu razvija svest o značaju međusobne pomoći i davanja za opšte dobro. U kriznim vremenima, ljudi su spremniji da učestvuju u humanitarnim akcijama, ali je važno da je solidarnost prisutna uvek. Vlada Republike Srbije je spremna da da doprinos stvaranju povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije, čiji je značaj još jednom potvrđen tokom pandemije COVID-19”, rekao je na otvaranju konferencije Mirko Janić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

“USAID je ponosan na sve uspehe postignute u protekle tri i po godine u partnerstvu sa Koalicijom za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Zajedničkim snagama smo ustanovili Nacionalni dan davanja, uticali na povećanje neoporezivog iznosa studentskih stipendija i pojednostavljivanje procesa onlajn grupnog finansiranja, kao i podigli svest građana i predstavnika privatnog sektora o važnosti davanja za opšte dobro. Srbija je u 2021. godini zabeležila skok sa 129. na 48. poziciju na Svetskom indeksu davanja.” poručila je u svom obraćanju učesnicima Shanley Pinchotti, direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj, USAID Srbija.

“Istraživanja javnog mnjenja o filantropiji u Srbiji pokazuju da su građani spremniji da daju više za opšte dobro i da volontiraju, dok kompanije sve više pokazuju interesovanje za pokretanje filantropskih inicijativa. Takođe, povećava se broj lokalnih humanitarnih fondacija. To nam ukazuje na to da postoji veliki broj humanih ljudi i da je potrebno konstantno unapređivati okruženje za dalji razvoj filantropije, kako kroz zakonodavni okvir, tako i kroz nove modele i alate koje omogućavaju savremene tehnologije”, istakla je Biljana Dakić Đorđević, izvršna direktorka Trag fondacije ukazvši na značaj daljeg razvoja filantropije.

Ovaj dvodnevni događaj okupio je veliki broj relevantnih predstavnika i predstavnica civilnog, javnog, poslovnog sektora i medija. Prvog dana konferencije, učesnici su imali prilike da analiziraju Filantropsku agendu i rezultate dosadašnjih napora za uspostavljanje povoljnijeg zakonodavnog okvira za davanja za opšte dobro, nove mogućnosti za razvoj filantropije kroz digitalizaciju, kao i načine kako se možemo suočiti sa izazovima koje nameću humanitarne krize, kakva je pandemija COVID-19.

Tokom drugog dana konferencije, 5. novembra, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa rezultatima kampanje Spasimo hranu, spasimo humanost i inicijativom za ukidanje PDV-a na donacije hrane pred istekom roka trajanja. Takođe, razgovaraće se o i novim modelima za podsticanje lokalne filantropije, a biće predstavljena i publikacija ‘Ka finansijskoj održivosti organizacija civilnog društva u Srbiji – modeli zadužbinskog i rezervnog fonda’.

Konferencija se organizuje u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Koaliciju dodatno čine Trag fondacija, Catalyst Balkans, Smart kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.