NESTLÉ GRUPA ZABELEŽILA ORGANSKI RAST OD 7,8% I OČEKUJE VEĆI RAST OD PRODAJE U 2023. GODINI

19. X 2023 | Nestlé Srbija beleži pozitivan organski rast od 6,9%, tokom prvih devet meseci 2023. godine i nastavlja stabilnim putem uspeha koji je započela u prvoj polovini godine

–           Ukupna prodaja za prvih devet meseci 2023. godine smanjena je za 0,4% i iznosi 68,8 milijardi švajcarskih franaka;

–           Organski rast dostigao je 7,8%, sa realnim internim rastom (RIG) od -0,6% i rastom cena od 8,4%;

–           Prognoze za 2023. godinu: očekuje se organski rast prodaje između 7 i 8%, kao i marža operativne dobiti pri trgovanjuizmeđu 17 i 17,5%;

Kompanija Nestlé objavila je finansijske rezultate za prvih devet meseci 2023. godine. Tom prilikom, Mark Šnajder, izvršni direktor kompanije Nestlé, izjavio je:

“Naš raznovrsni portfolio i strukturirana ponuda omogućili su nam snažan organski rast u prvih devet meseci ove godine. Rast je bio vođen cenovnim kretanjima, dok smo uspešno nastavili da se suočavamo sa istorijskim nivoima inflacije, paralelno oporavljajući naše obime i asortimane. Inicijative koje se tiču optimizacije portfolija i većih ulaganja u marketing za naše ključne brendove dale su pozitivne rezultate. Ovi parametric ulivaju nam poverenje da će realni interni rast, koji obuhvata obim i asortiman, biti pozitivan u drugom delu godine i ponovo postati glavni pokretač rasta u budućnosti. Takođe smo unapredili našu strategiju ishrane, fokusirajući se na jasne informacije o porcijama, nutritivnu transparentnost i odgovorni marketing prema deci. Postavili smo ambiciozan cilj da do 2030. godine povećamo prodaju naših nutritivno bogatijihproizvoda za 20-25 milijardi švajcarskih franaka“.

U prvih devet meseci 2023. godine u Srbiji je takođe zabeležen pozitivni organski rast od 6,9odsto.

“Kao rezultat snažnog fokusa i posvećenosti našeg Nestlé Srbija tima, ponosni smo na ostvarenje organskog rasta od 6,9% u prvih devet meseci ove godine. Naša stalna posvećenost pružanju podrške mladim ljudima na početku njihove karijere je još jača sa pokretanjem ovogodišnje Summer’s School kampanje koja je organizovana kao inspirativni literarni konkurs ‘Pismo budućem poslodavcu’ sa željom da kompanija ostane bliža mladima i da se dodatno angažuje u razumevanju novih generacija kroz još aktivniji dijalog“, istakla je Marjana Davidović, generalna direktorkakompanije Nestlé za tržišta Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije.

Po kategoriji proizvoda, najveći doprinos organskom rastu imala je kategorija za kućne ljubimce koja je zabeležila dvocifreni rast. Kafa je zabeležila visok jednocifreni rast, sa pozitivnim razvojem prodaje širom brendova i kanala. Ishrana za bebe dostigla je visoku jednocifrenu stopu rasta u velikom broju brendova i geografskih regiona, isto kao i mlečni proizvodi, koji su bili predvođeni dodacima za kafu.

Konditorski proizvodi su zabeležili dvocifreni rast, dok sugotova jela i pomoćna sredstva za kuvanje zabeležili srednji jednocifreni rast.

Organski rast iznosi 7,8%, uz rast cena koji jeiznosio 8,4%, odražavajući negativne uticaje inflacije u poslednje dve godine.

Rast u evropskoj zoni podržan je rastom cena, snažnim razvojem e-trgovine i kontinuiranim oporavkom out-of-home kanala. Zona Evrope zabeležila je porast tržišnog udela u hrani za kućne ljubimce i ishrani za bebe.

Organski rast iznosi 8,8%, uz rast cena od 11,1%, dok je RIG -2,3%.Ukupna prodaja porasla je za 1,3% i iznosi 14,1 milijardi švajcarskih franaka.

Prognoza za 2023. godinu – očekuje se organski rast prodaje između 7 i 8%, dok bi osnovna marža operativne dobiti pri trgovanju trebalo da bude između 17 i 17,5%. Takođe, očekuje se da će osnovna zarada po akciji u stalnoj valuti porasti između 6 i 10%.