NEPROCENJIVA PLANETA: Istraživanja potvrđuju nagli rast ekološke svesti potrošača od početka pandemije (INFOGRAFIK)

14. IV 2021 | Mastercard predstavlja novo rešenje za banke – Kalkulator ugljeničnog otiska – kao odgovor na sve veću posvećenost očuvanju životne sredine.

Novo istraživanje* o održivosti kompanije Mastercard otkriva značajan porast posvećenosti potrošača očuvanju životne sredine koje dolazi kao rezultat pandemije COVID-19. Više od dve petine ispitanih Evropljana (48%) smatra da je smanjenje njihovog ugljeničnog otiska sada važnije nego pre pandemije. Zapravo, više od polovine Evropljana (52%) postalo je svesnije toga da njihovi postupci mogu uticati na okolinu, a generacija Z i milenijalci (58%) prednjače u tome. Ovo signalizira rastući trend ka ekološki osvešćenoj potrošnji među ljudima koji svoju kupovinu i korišćenje programa nagrađivanja pretvaraju u akcije u korist planete.

Želja ka svesnijoj potrošnji porasla je tokom poslednje decenije. Međutim, promene u stavovima i akcijama naglo su se povećale kao direktna posledica COVID-19 pandemije. Kako potrošači postaju svesniji vlastitih postupaka, gotovo tri petine ispitanika (58%) veruje da bi kompanije trebalo da se ponašaju na održiviji i ekološki prihvatljiviji način, a generacija Z je predvodnik ovog trenda razmišljanja (62%).

Takođe, kao tri glavna problema na koja Evropljani žele da se kompanije i brendovi usresrede pored suočavanja s pandemijom, su smanjenje otpada (39%), rešavanje problema zagađenja plastičnim proizvodima i ambalažom (38%), i smanjenje zagađenja vazduha i vode (35%).

Kao deo sveobuhvatne platforme održivosti kompanije Mastercard, 2020. je osnovana koalicija Neprocenjiva planeta (PricelessPlanet.org). To je dugoročno opredeljenje kompanije da pomogne kako poslovnim subjektima, tako i potrošačima da daju svoj doprinos i podršku planeti s ciljem sadnje 100 miliona stabala. Pored toga, razvijen je i Mastercard kalkulator ugljeničnog otiska u saradnji sa švedskom FinTech kompanijom Doconomy. Ovaj alat je integrisan u globalnu Mastercard mrežu i omogućava bankama da ga prihvate i da se prilagode ekološki osvešćenim potrošačima koji traže više načina kako bi bili informisani o svojoj potrošnji.

Kalkulator pruža pristup uvidima i informacijama o uticaju ugljenika i omogućava ljudima da lakše doprinesu očuvanju životne sredine.

Mark Barnet, predsednik kompanije Mastercard za Evropu rekao je:
„Neophodno je da kompanije shvate svoju ulogu u naporima za očuvanje planete, ne samo zato što su potrošači strastveni po tom pitanju, već i zato što je to ispravna stvar za uraditi. Na kraju krajeva, ovo je planeta svakog od nas i postoji kolektivna odgovornost da se pokrene akcija. Od kako traje pandemija, zabrinutost za očuvanje životne sredine eksponencijalno je porasla, a istim tempom moraju da rastu i naše aktivnosti”.

Kalkulator ugljeničnog otiska omogućava potrošačima da dobiju presek emisije ugljenika koju stvara njihova kupovina u različitim kategorijama. Proračuni se zasnivaju na nezavisno proverenom Åland indeksu i mogu se dalje poboljšati relativnim i lako razumljivim ekvivalentima (poput broja stabala potrebnog za apsorpciju iste količine CO2), kao i savetima o tome kako živeti na održiviji način.

Potrošači takođe imaju mogućnost da doprinesu projektima obnove šuma u okviru Koalicije neprocenjiva planeta – bilo doniranjem ili korišćenjem programa nagrađivanja vernosti koje sprovode banke. Banke mogu da bez problema integrišu Kalkulator ugljeničnog otiska u svoje mobilne aplikacije putem novih API interfejsa koji su sada dostupni na Mastercard Developers.

Koalicija Neprocenjiva planeta

*Sve brojke, osim ako nije drugačije naznačeno, potiču iz YouGov Plc istraživanja. Ukupna veličina uzorka bila je 15.480 odraslih osoba iz Velike Britanije, Nemačke, Belgije, Italije, Švedske, Grčke, Holandije, Austrije, Francuske, Turske, Poljske, Španije, Rusije i Portugala. Terenski rad sproveden je između 19. januara i 5. marta 2021. Istraživanje je sprovedeno putem interneta. Podaci su reprezentativni i predstavljaju sve odrasle osobe u zemlji (starije od 18 godina).