MONDELĒZ INTERNATIONAL ŠIRI PROGRAM PROTIV DEFORESTACIJE

 21. III 2019. | Mondelēz International je objavio svoje vodeće planove za zaštitu i obnavljanje šuma u regijama za uzgoj kakaoa, u pokušaju da osigura održivu budućnost kakaa time što će farme učiniti otpornijim na klimatske promene. Planovi pokrivaju dva najveća tržišta za proizvodnju kakaa, Ganu i Obalu Slonovače, kao i treće po veličini, Indoneziju.
Posvećenost kompanije održivoj proizvodnji kakaa reflektuje njenu strategiju: Snacking made right.
Kao jedan od najvećih svetskih proizvođača čokolade, pronašli smo način da uvedemo promene u lanac snabdevanja kakaom tokom dugog niza godina i pokrenuli naš desetogodišnji projekat Cocoa Life u 2012. godini, vredan 400 miliona dolara, sa ciljem da njime pokrijemoviše od 200.000 poljoprivrednika u šest zemalja – kažu iz kompanije.
“Naši planovi za borbu protiv krčenja šuma uključuju i obavezu da do kraja 2019. Godine pokrijemo 100% poljoprivrednih gazdinstava koja snabdevaju kakaom Mondelēz International”, rekao je Cedric van Cutsem, Pomoćnik direktora Cocoa Life progama. “Određivanje i praćenje farmi će nam dati dublje razumevanje potreba poljoprivrednika u cilju da dovedemo do efektivne pomoći u proizvodnji. Osim toga, naši planovi uključuju i finansijske podsticaje koji će ohrabriti poljoprivrednike i zajednice da zaštite i obnove šumske oblasti.”
Mondelēz International je u 2015. godini bio prva kompanija koja je pokrenula pitanje deforestacije u proizvodnji kakaa na samitu COP 21 u Parizu i prvi proizvođač čokolade koji je potpisao Memorandume o sporazumevanju sa vladama Gane i Obale Slonovače.
“Mondelēz International je ključni partner u inicijativi za zaštitu kakaa i šuma u Obali Slonovače. Njihov akcioni plan je u potpunosti u skladu sa strategijom očuvanja, rehabilitacije i proširenja, koju je Vlada usvojila u januaru 2019. godine,” rekaoje Alain-Richard Donwahi, Ministar šumarstva i vodoprivrede Obale Slonovače. “Impresioniran sam konstantnim zalaganjem Mondelēza u zaštiti i obnovi šuma, koje su i predstavljene ovim akcionim planom. Nadamo se da ćemo zajedno napraviti dinamičan i stabilan lanac snabdevanja kakaom, istovremeno menjajući živote poljoprivrednika i njihovih zajednica. ”
Mondelēz  International, kao člano snivač Inicijative za očuvanje kaka i šuma (CFI),  ima akcioni plan sa tri fokusnapodručja CFI-a: zaštita i obnova šuma, održiva proizvodnja i poboljšanje života poljoprivrednika, njihova socijalizacija i uključivanje u zajednicu.
“Mondelēz Internationalu treba čestitati što je prepoznao ključnu ulogu u očuvanju prirodnih resursa u cilju održive nabavke kaka kroz aktivno uključivanje lokalne zajednice u zaštiti lokalnih prirodnih resursa“, rekaoje David McLaughlin, Viši savetnik za strategiju u Conservation Internationalu i savetnik za Cocoa Life program. “Obnova okoline će očigledno biti vitalni element u suočavanju sa klimatskim promenama i naša je nada da će drugi slediti njihovo vođstvo.”