MERCATOR GRUPA I U 2021. ZABELEŽILA RAST PRIHODA I EBITDA

7. IX 2022 | Mercator grupa je u 2021. godini ostvarila 2,2 milijarde evra prihoda, što je povećanjeod 1,6% u odnosu na 2020. Kompanija je u 2021. godini zabeležila inormalizovanu EBITDA od 174,2 miliona evra, što ukazuje na rast od 7,9% u odnosu na godinu pre. Upravo ovi rezultati, ali i niz drugih aktivnosti, uticali su na to da odnos neto duga i normalizovane EBITDA sada iznosi 4,8, što znači da je nakon dugog niza poslovnih godina ovaj odnos pao na nivo ispod 5.

Posebno je značajna i činjenica da je Mercator Grupa zabeležila rast prihoda na svim tržištima na kojima posluje, pa je tako Mercator u Srbiji zabeležio povećanjeukupnog prihoda za 1,8%, u Crnoj Gori za 11,3%, au Bosni i Hercegovini za 1,1%.

„Strateški fokus Mercatora na dugoročnoj saradnji sa lokalnim dobavljačima biće i temelj razvoja čitavog lanca proizvodnje i prerade hrane u budućnosti. Ovo poslednje je dodatno potvrdila i energetska i sirovinska kriza sa kojom se suočavamo, i koja će nastaviti da obeležava celi lanac vrednosti, od farmera do police“, naglasio je Tomislav Čizmić, predsednik Uprave Mercatora.

Isključujući gubitke od revalorizacije investicionih nekretnina, koji nisu rezultat redovnog poslovanja, Mercator Grupa je u 2021. godini ostvarila neto dobit od 3,9 miliona evra.