Mehanička sredstva za čišćenje

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 176, mart 2020)

 

OPREMA I SISTEMI ZA ČIŠĆENJE PODOVA I DŽOGERI

 

Nielsen analiza tržišta

Jelena Despotović, Retailer Services Account Executive:
Prilikom čišćenja domaćinstva koristimo različita sredstva i pribor, a o tome koja oprema za čišćenje podova i sistemi i koji džogeri su najprodavaniji u Srbiji govore nam podaci iz Nielsen RMS panela maloprodaje za period od januara 2019. do decembra 2019. godine.

Oprema za čišćenje podova

Prodaja opreme za čišćenje podova i sistema u Srbiji u blagom je padu, pa je tako vrednosna prodaja ovih proizvoda zabeležila pad od -2,7%. Količinska prodaja opreme za čišćenje domaćinstva opala je za -2,6% u odnosu na isti period godinu dana ranije, dok je komadna prodaja manja za 2,6%.

Najveći udeo imaju hiper/super marketi

Kanali prodaje koji se posmatraju u panelu dele se na hiper/supermarkete, velike i srednje prodavnice, male prodavnice, kioske i paviljone, kao i drogerije. Drogerije beleže porast prodaje u odnosu na prethodnu godinu, i to: količinski za 24,3% i komadno za 24,3%, dok vrednosno beleže pad od -4,4%. S druge strane, hiper/super marketi su ostvarili blagi pad u prodaji: -3,5% količinske prodaje i -3,5% komadne prodaje, dok vrednosna prodaja ima rast od 0,4%. Uprkos tome, najveći udeo u količinskoj prodaji ovih proizvoda i dalje imaju hiper/super marketi (72,2%), dok drogerije ‘zauzimaju’ 15,6% prodaje.

Beograd prednjači

Posmatrano po regionima, Beograd ostvaruje rast u sva tri tipa prodaje opreme i sistema za čišćenje podova: 5% vrednosne prodaje, 4,6% količinske prodaje, dok ostali regioni beleže pad po sva tri kriterijuma. Posmatrano po udelu prodaje opreme i sistema za čišćenje podova po regionima, Beograd prednjači sa 40,7% količinskog učešća, sledi Vojvodina sa 27,6%, zapadna Srbija sa 16,8%,i jugoistočna Srbija sa 14,9%.

Vodeći igrači

Top pet proizvođača opreme i sistema za čišćenje domaćinstva ‘zauzima’ 90,9% vrednosne prodaje i 80,6% količinske prodaje. Top pet proizvođača (poređanih po abecednom redu) su: Dukat BL, FHP, Inter Clean, Sarantis i Top Shop International.

Džogeri

Kad je reč o džogerima, situacija prodaje po regionima Srbije, u poređenju sa godinom pre toga, takva je da je najveći rast količinske prodaje zabeležen u Vojvodini (6,6%), dok je količinska prodaja u centralno-zapadnoj Srbiji rasla 3,1%. Porasla je i vrednosna prodaja, i to za 11,5% u Vojvodini, u Beogradu za 5,1%, u centralno-zapadnoj Srbiji za 2,1% i u jugoistočnoj Srbiji za 5,6%.

Kanali prodaje

Što se tiče podele po kanalima prodaje, objekti do 40m² beleže veliki rast količinske prodaje ove kategorije proizvoda i to od 80,3%, dok drogerije ostvaruju rast od 20,3%. Hiper/super marketi beleže pad od -6,1% količinske prodaje, a velike i srednje prodavnice rast od 18,2%.

Po regionima

Posmatrano po regionima, najviše džogera za čišćenje domaćinstva količinski se prodaje u Beogradu (40,3%) i Vojvodini (30,4%), dok je količinska prodaja u jugoistočnoj Srbiji 14,1%, a u centralno-zapadnoj Srbiji 15,2%.

Komadna i vrednosna prodaja

Džogeri za čišćenje domaćinstva najviše se prodaju u hiper/super marketima – 64,8% komadno i 70,4% vrednosno. Na drugom mestu nalaze se velike prodavnice sa 18,2% komadne prodaje, slede drogerije sa 8,9%, dok male prodavnice imaju udeo od 8,1% komadne prodaje.

Vodeći igrači

Top pet proizvođača džogera za čišćenje domaćinstva ‘zauzima’ 80,2% vrednosne prodaje i 68,4% količinske prodaje. Poređani po abecednom redu, top pet proizvođača su: Dukat Bl, FHP, Inter Clean, Proff Plastik i Sarantis.