KUPKE I ŠAMPONI ZA BEBE

FokusKupkeSamponiBebe

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 178, jun 2020)

 

Drogerije ostaju najznačajniji format za kategoriju sa 32% u ukupnoj vrednosti.  Na značaju su dobili supermarketi kroz koje je ‘prošlo’ 20% vrednosti. Slede ih tradicionalne prodavnice sa 13%, minimarketi sa 11% i hipermarketi sa 10%, pokazuju podaci agencije GfK. 

 

GfK analiza tržišta

Jelena Milutinović, Research Consultant, Consumer Panel Services:
Analiza tržišta kupki i šampona za bebe u Srbiji odnosi se na podatke GfK Panela domaćinstava za period od februara do oktobra 2019. godine. Kupku ili šampon za bebe u analiziranim mesecima bar jednom je kupilo 27% domaćinstava u Srbiji.

Preko 50 proizvođača se takmiči na ovom tržištu, ali vodećih pet ‘odnosi’ skoro polovinu vrednosti kategorije. To su, abecednim redosledom: Alkaloid, dm, Johnson& Johnson, Lomax i Schwarzkopf&Henkel.

Lojalnost proizvođačima je veoma visoka. Oko polovine novca namenjenog za kategoriju kupci dm, Lomax i Schwarzkopf&Henkel proizvoda potrošili su na proizvode ovih proizvođača. Alkaloid je zabeležio lojalnost od 46%, dok su Johnson&Johnson kupci potrošili trećinu novca namenjenog kategoriji na njihove proizvode. Najveću bazu kupaca imaju Alkaloid i Lomax: 23% kupaca kategorije je bar jednom kupilo Alkaloid kupke ili šampone za bebe, dok je 21% njih kupilo neki od Lomax proizvoda. 12% kupaca kategorije je kupilo neki dm ili Johnson&Johnson proizvod, a svaki deseti kupac kategorije se bar jednom odlučio za neki od Schwarzkopf&Henkel proizvoda.

Polovinu kategorije čine šamponi za bebe i decu, gelovi za tuširanje ‘nose’ 24% kategorije, a pene za kupanje 22%.

Trgovačke marke su ostvarile rast u odnosu na 2018. godinu i dostigle učešće od 11% u ukupnoj vrednosti kategorije, a čak 23% kupaca kategorije je bar jednom probalo neki od proizvoda trgovačkih marki. Učešće promocija u ukupnoj vrednosti ostalo je na nivou iz 2018. godine: 27% vrednosti kategorije.

Drogerije ostaju najznačajniji format za kategoriju sa 32% u ukupnoj vrednosti. Na značaju su dobili supermarketi kroz koje je ‘prošlo’ 20% vrednosti. Slede ih tradicionalne prodavnice sa 13%, minimarketi sa 11% i hipermarketi sa 10%. U ostalim formatima je kupljeno 15% vrednosti kategorije.