KOMUNIKACIJA KAO FAKTOR POSLOVNOG USPEHA KOMPANIJA

2532020-chpter4b

Rezultati istraživanja o transformaciji PR struke i njenom uticaju na poslovanje i razvoj organizacija u poslednjih deset godina

 

25. III 2020 | Doprinos komunikacija ostvarivanju poslovnih rezultata porastao je u prethodnih deset godina, složilo se više od 92% ispitanika koji su učestvovali u istraživanju o percepciji odnosa s javnošću i komunikacija, koje je povodom obeležavanja decenije poslovanja sprovela agencija za komunikacijski konsalting Chapter 4 PR. Čak 97% ispitanika na osnovu svog poslovnog iskustva tvrdi da je uloga PR-a izuzetno važna za menadžment kompanija.

“U našem ovogodišnjem istraživanju su učestvovali predstavnici korporativnog sektora – 54%, a 45% kolege iz PR agencija i sektora nezavisnih konsultanata iz oblasti odnosa s javnošću. Ovo istraživanje je za nas posebno važno jer predstavlja rezime poslovanja i saradnje s klijentima u prethodnih 10 godina rada agencije Chapter 4. Rezultati su u okvirima očekivanog jer to je i puls koji dobijamo sa terena, odnosno iz prakse”, istakla je Milena Avramović-Bjelica, generalni direktori i suosnivač agencije Chapter PR.

2532020-chapter4

Uticaj komunikacije na poslovni uspeh

Prema mišljenju učesnika u istraživanju, funkcija PR-a u najvećoj meri doprinosi poslovnim rezultatima kroz odnose sa ciljnim i interesnim javnostima i građenje pozitivne reputacije, što smatra 78% ispitanika; slede komunikacija projekata od značaja za celu zajednicu i društvena odgovornost (62%), zatim interne komunikacije, timski duh i poslovna efikasnost (59,6%). Ovaj poslednji podatak je veoma važan, jer je interna komunikacija u praksi bila dosta zapostavljena do skoro, pa time i njen uticaj na efikasnost tima i uspeh kompanije.

Tek 15% ispitanika navelo je da je uloga PR-a u prethodnih deset godina evoluirala u upravljačku funkciju, uprkos tome što 97% ispitanika smatra da je uloga PR-a veoma važna za kompanijski menadžment i da je savetovanje menadžmenta zadatak i kompetencija PR-a. Samo 4% ispitanika smatra da se doprinos ostvarivanju poslovnih rezultata nije promenio ili da jeste tek malo u prethodnih deset godina.

Ovi rezultati delimično se poklapaju sa mišljenjem ispitanika o kompetencijama koje menadžment kompanija očekuje od PR stručnjaka. Čak 54% smatra da su to strateško savetovanje i komunikacijski konsalting, a ispitanici prepoznaju i da se od PR profesionalaca očekuju kompetencije u oblasti ublažavanja rizika i kriznih komunikacija (41%), kreativni pristup komunikacijama i projektima (42%) i u najvećem procentu odnosi sa medijima i influenserima (51%).

“Uloga PR savetnika se nesumnjivo promenila u prethodnih 10 godina. Promenilo se poslovno okruženje i vidimo da savetnici za komunikaciju svojim kompetencijama dosta dobro prate ove promene. Ispitanici ulogu PR-a, odnosno sopstvenu ulogu vide kao najvažniju za kriznu komunikaciju i ublažavanje rizika – oko 74% ispitanika, i u strateškom planiranju komunikacije, sa čim se složilo 78% ispitanika. 71% smatra da je uloga PR-a važna za promociju i medijsku vidljivost kompanije, brenda, proizvoda ili tima. U ovom trenutku, tokom vanredne situacije i pandemije Covid-19, jasno vidimo potvrdu ovakvih rezultata, posebno u segmentu strateškog planiranja i krizne komunikacije”, naglasila je Tamara Bekčić, generalni direktor i suosnivač agencije Chapter 4 PR.

 

Budućnost i dalji razvoj uloge komunikacije

Jačanju uloge i pozicije PR-a u prethodnih deset godina u najvećoj meri je doprinela tehnološka transformacija (42% ispitanika) koja je uticala na poslovne procese i komunikaciju. Interne i eksterne komunikacije su postale još značajnije smatra 48% ispitanika, a isti procenat smatra i da PR zahteva novi set veština. Značajno je i da 21% ispitanika smatra da PR konsultanti imaju širu sliku tržišta i kompanije, a isti procenat smatra i da PR stručnjaci brzo usvajaju komunikacijske trendove.

“Struka je dosta optimistična po pitanju daljeg razvoja. Naime, na osnovu svog ekspertskog znanja i poslovnog iskustva, značajan broj ispitanika je uveren da će važnost odnosa s javnošću dodatno rasti u značaju za organizacije narednih godina: ukupno 90% ispitanika veruje da hoće.Kada je reč o konkretnim oblastima PR-a koje će u narednim godinama dobijati na značaju, 55% smatra da su to digitalne komunikacije, zatim savetodavna i konsultantska uloga, kao i krizne komunikacije (41%), održivost i CSR (39%) i upravljanje reputacijom (35%)”, objasnila je Olivera Petrović, PR menadžer u agenciji Chapter 4.

Agencija za komunikacijski konsulting Chapter 4 PR ove godine obeležava značajan jubilej – 10 godina od osnivanja. To je bio povod za sprovođenje istraživanja o percepciji odnosa s javnošću, kao i kako se uloga komunikatora menjala prethodnih deset godina i očekivanjima od sektora komunikacija u godinama koje su pred nama. Slična istraživanja Chapter 4 PR sproveo je i u prethodne dve godine na teme razumevanja medijskog i korporativog sektora, odnosno njihove saradnje, a zatim i percepcije održivog poslovanja u Srbji. Rezultati ovih istraživanja pokazali su se kao korisni uvidi za kompanije i profesionalnu javnost.

 

O kompaniji

Chapter 4 PR je kompanija za odnose s javnošću i deo istoimene grupacije koja posluje širom centralne i jugoistočne Evrope, kao ekskluzivni predstavnik vodeće svetske komunikacijske mreže BCW Global. Klijentima pružamo savetovanje, razvoj i realizaciju komunikacijskih planova koji podrazumevaju spektar različitih usluga fokusiranih na njihove ciljne grupe. Chapter 4 PR tim poseduje bogato iskustvo u korporativnoj komunikaciji i finansijskom PR-u, u oblastima robe široke potrošnje, informacionih tehnologija i farmacije, u upravljanju kriznim situacijama i komunikaciji promena, kao i u posebnim komunikacijskim treninzima, digitalnim i kreativnim projektima. Tim agencije čine stručnjaci sa bogatim komunikacijskim i poslovnim iskustvom koji na profesionalan, etičan i inovativan način obezbeđuju najviši kvalitet podrške u internoj i eksternoj komunikaciji klijenata.