KOMPANIJA TETRA PAK OBJAVILA SVOJ 22. IZVEŠTAJ O ODRŽIVOM RAZVOJU

191021-TetraPakplanet-hand-tree-2020

19. X 2021 | Kompanija Tetra Pak je objavila svoj godišnji Izveštaj o održivom razvoju, u kom je prikazan napredak u različitim oblastima održivosti kroz poslovne operacije kompanije u 2020. godini, sa posebnim osvrtom na posvećenost i ambicije za naredni period.

Globalna pandemija je uticala na živote i privredu kao nikada pre, ali istovremeno i ukazala na potrebu intenziviranja održivih aktivnosti i pronalaženja brzih rešenja za izazove sa kojima se suočavamo širom planete.

“Naš Izveštaj o održivom razvoju podvlači potrebu za sveobuhvatnim, multidisciplinarnim pristupom održivosti – u kom štitimo hranu koja se proizvodi na globalnom nivou, ljude sa kojima radimo i planetu na kojoj živimo. Glavni fokus na tom putu nam je smanjenje našeg karbonskog otiska, povećanje obima reciklaže, zaštita biodiverziteta i unapređenje pristupa bezbednim i hranljivim namirnicama za ljude širom sveta. U prethodnoj godini zabeležili smo značajan napredak u svim ovim oblastima, kao i na putu ostvarenja naših ambicija za budućnost da dostignemo nulti nivo neto emisija duž lanca vrednosti do 2050. godine i da isporučimo najodrživiju ambalažu na svetu – onu koja je napravljena isključivo od odgovorno dobijenih obnovljivih ili recikliranih sirovina, u potpunosti je reciklabilna i karbonski je neutralna“, izjavio je Adolfo Orive, predsednik i generalni direktor kompanije Tetra Pak.

U Izveštaju o održivom razvoju 2021 kompanije Tetra Pak takođe se ističe način na koji je kompanija unapredila svoje investicije i napore u oblasti inovacija, udružujući snage kako bi odgovorila na rastuću potrebu za potrošnjom hrane uz istovremeno smanjenje uticaja na prirodne resurse.

Neka od ključnih dostignuća uključuju i:

•           Podršku kontinuiranom obezbeđivanju bezbedne hrane tokom krize izazvane bolešću Covid-19, zajedno sa klijentima i dobavljačima;

•           Saradnju kako bi bilo obezbeđeno da 64 miliona dece u 45 država dobije mleko ili druge hranljive napitke u Tetra Pak ambalaži u svojim školama, uprkos pandemiji;

•           Proširenje Dairy Hub inicijativa, uključujući inicijative u Albaniji i Senegalu, kako bi bila obezbeđena podrška za 39,806 poljoprivrednika, od čega su 98% njih mali proizvođači;

•           Rangiranje kompanije Tetra Pak kao lidera u transparentnosti i aktivnostima u oblasti zaštite životne sredine od strane CDP organizacije, petu godinu za redom;

•           Dobijanje sertifikata ‘Odlično mesto za rad’ (‘Great Place to Work’) nakon pilot prijava u četiri države (dobijanje statusa ‘Vrhunske kompanije’ (‘Top Company’) u dve od ove četiri države);

•           Proširenje savetodavnog panela za globalnu raznolikost i uspostavljanje sličnih panela u sva četiri regiona poslovanja kompanije, kroz povećanje broja zaposlenih koji su uključeni, sa 15 u 2019. godini, na 65;

•           Pokretanje prve na svetu niskoenergetske procesne linije za sokove i negazirane napitke;

•           Prevazilaženje klimatskog cilja postavljenog za 2020. godinu, pokazujući da je moguće razdvajanje ekonomskog uspeha od klimatskog uticaja duž celog lanca vrednosti. Ovo znači da je kompanija Tetra Pak uspela da snizi svoje ukupne emisije gasova zelene bašte (GHG) za 19%, uključujući i smanjenje od neverovatnih 70% emisija gasova staklene bašte u sopstvenim operacijama od 2010. do 2020. godine (opsezi 1 i 2);

•           Najavu ambicije da se do 2050. godine dostigne nulti nivo emisija duž lanca vrednosti, zajedno sa ciljem koji bi trebalo dostići u međuvremenu, do 2030. godine, koji podrazumeva nultu neto emisiju u sopstvenom poslovanju;

•           Predvođenje i primenu raznovrsnih aktivnosti duž reciklažnih lanaca vrednosti na lokalnim tržištima širom sveta, i reciklažu 49 milijardi komada višeslojne kartonske ambalaže širom sveta.

Kompanija Tetra Pak je postavila ambiciozne ciljeve posvećenosti za budućnost, kao što je dostizanje sniženja emisija gasova zelene bašte za 46% duž lanca vrednosti do 2030. godine1, u skladu sa putem 1,5oC, lansiranje potpuno obnovljive aseptične ambalaže do 2023. godine i dostizanje stope reciklaže od 70% u Evropi do 2025. godine.

“Živimo u deceniji akcije i u potpunosti smo posvećeni tome da  ispunimo svoju ulogu, istovremeno unapređujući dostupnost hrane i smanjujući uticaj na životnu sredinu. Opseg izazova je, međutim, tako veliki, da se mora računati na sve korake svih povezanih strana, kako bismo bili u stanju da ostvarimo naše ambicije u oblasti održivosti. Ipak, sve dok nastavljamo da inoviramo i sarađujemo, možemo težiti održivoj budućnosti koja štiti ono što je dobro“, zaključio je Adolfo Orive.

1 SBTi posvećenost, bazna vrednost iz 2019.