KOMPANIJA MONDELĒZ INTERNATIONAL NAPREDUJE KA OSTVARIVANJU CILJEVA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, DRUŠTVENE CSR-A I KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

31. V 2022. | Kompanija Mondelēz International objavila je svoj izveštaj ‘Snacking Made Right’ za 2021. godinu u kome je pokazala napredak ka ostvarivanju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva u oblasti zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja. Izveštaj potvrđuje progres u kreiranju održivije kompanije na tržištu grickalica zasnovan na stvaranju dugoročne vrednosti ne samo za poslovanje već i za zajednicu. Ova kompanija ostaje posvećena tome da bude jedna od vodećih u oblastima u kojima može da doprinese povećanju pozitivnog uticaja – uključujući doprinos izgradnji prosperitetnog sektora kakaoa, smanjenje ambalažnog otpada i smanjenje svog uticaja na životnu sredinu.

ESG strategija i ciljevi kompanije Mondelēz International postavljaju za prioritet dostizanje trajnih promena u obimu kroz inovativne i sveobuhvatne pristupe, saradnju u pravcu transformacije celog sektora i usvajanje merljivih rešenja. Upravo je ESG od suštinskog značaja za samu kompaniju da ljudima omogući pravu užinu, u pravom trenutku, napravljenu na pravi način. Izveštaj ‘Snacking Made Right’ za 2021. godinu pokazuje merljiv napredak u ključnim oblastima, uključujući održivije snabdevanje sirovinama; unapređenje ambalaže dizajnirane tako da može da se reciklira i da ne sadrži određene materijale; povećanje aktivnosti usmerenih na pružanje podrške rešavanju pitanja klimatskih promena; inicijative za unapređenje jednakosti, različitosti i inkluzije kao i podršku za dobrobit potrošača i zajednice.

“Način razmišljanja usmeren na održivost odavno je integrisan u našu strategiju rasta dok nastavljamo da kreiramo vrednost, jačamo naše poslovanje i ubrzavamo ambiciju ka izgradnji održivije kompanije na tržištu grickalica”, rekao je Dirk Van de Put, predsednik i izvršni direktor kompanije Mondelēz International. “Ponosan sam na izuzetan napredak koji je naša kompanija postigla ka ostvarivanju ambicioznih ESG ciljeva, koji su sastavni deo našeg dugoročnog uspešnog poslovanja i koji nam pomažu da rešimo neka od ključnih pitanja sa kojima se svet suočava”, dodao je Van De Put.

 

Ostvareni napredak u 2021. ka ESG ciljevima:

 

Održive sirovine

– Dostizanje brojke od 209.954 registrovanih farmera u okviru programa ‘Cocoa Life’ (premašen cilj za 2022. godinu od 200.000 registrovanih proizvođača kakaoa u ovom programu)

– 75% količine kakaoa za brendove čokolade obezbeđeno kroz program ‘Cocoa Life’ (povećanje od 7% u odnosu na 2020. godinu)

– 91% količine pšenice potrebne za proizvodnju biskvita za tržišta evropskih zemalja uzgajano je prema Harmoni Povelji (povećanje od 15% u odnosu na 2020)

– 100% količine RSPO sertifikovanog palminog ulja (od 2014), sa sledljivošću od 99% do mlina i 87% šuma pod nadzorom.

 

Klima i životna sredina

– 21% smanjena emisija CO2 iz opsega 1 i 2 (referentna 2018)

– 32% električne energije koja se koristi u operacijama dolazi iz obnovljivih izvora energije (povećanje od 9% u poređenju sa 2020. godinom)

– 100% korišćenje električne energije iz obnovljivih izvora u Brazilu, Peruu i proizvodnim pogonima u Velikoj Britaniji.

 

Ambalaža

– 95% ambalaže dizajnirano tako da može da se reciklira (povećanje od 1% u odnosu na 2020)

– Na putu smo da koristimo 5% recikliranog plastičnog sadržaja do 2025, u poređenju sa 0,5% korišćenih u 2021. (referentna 2020)

– Eliminisano 72.100 tona ambalažnog materijala (referentna 2013).

 

Dobrobit zaposlenih i zajednice

– 39% učešće žena u izvršnom rukovodstvu; do 2024 prevazići cilj udvostručenja učešća žena (u odnosu na referentnu 2018)

– 5% učešća afroameričke populacije u menadžmentu; povećanje od 60% u odnosu na prethodnu godinu

– 61% sistema praćenja i sprečavanja postojanja dečije radne snage (Child Labor Monitoring and Remediation Systems) u zajednicama u kojima se sprovodi program ‘Cocoa Life’ u Zapadnoj Africi (povećanje od 33% u odnosu na 2020)

– Preko 50 miliona dolara u novcu i donacijama proizvoda u 2021. godini.

 

Snacking Mindfully

– 18% pakovanja ima simbol Snack Mindfully za kontrolu porcija (povećanje od 4% u odnosu na 2020)

– 17% neto prihoda od svih grickalica dolazi od grickalica sa kontrolom porcija (povećanje od 1% od 2020).