KLIKOM DO DIGITALNE TRGOVINE: Koliko je poslovni svet Srbije i regiona spreman za digitalno fakturisanje

28. XII 2021 | Pripremajući se za novu onlajn fiskalizaciju i digitalno fakturisanje čija primena počinje u narednoj godini, srpski poslovni svet pokazuje pozitivan stav prema korišćenju elektronskih računa. Po istraživanju kompanije Visa ‘Klikom do digitalne trgovine’, gotovo tri četvrtine (71 odsto) domaćih firmi, navodi da bi radije koristilo elektronske umesto štampanih računa.

Podaci najnovije studije o percepciji biznisa, koje je Visa, ove godine, sprovela među mikro, malim i srednjim preduzećima, ukazuju da se privrednici u Srbiji, ubrzano okreću ka novim formama fakturisanja.

Elektronski računi pružaju pogodnosti i za preduzeća i za potrošače. Praktični su, sigurni i štede troškove na administrativnim i operativnim radnjama, poput kupovine papira i izdataka za upravljanje uređajima za štampanje. Zbog očekivanog komfora, u 74 odsto srpskih preduzeća svih veličina veruju da će e-računi biti dobro prihvaćeni i kod klijenata.

211228_Visa-infografik

Vladimir Đorđević, generalni direktor kompanije Visa za region Jugoistočne Evrope ističe da je veliko interesovanje za elektronske račune signal da se srpska preduzeća sve više opredeljuju za digitalne procese, koji su u skladu sa održivom poslovnom praksom.

“Privrednici imaju potrebu da pojednostave i modernizuju celokupan proces plaćanja, od prihvata do izdavanja računa, što pokazuje naše istraživanje. Nedavno smo u Srbiji uveli Tap to Phone, tehnologiju koja omogućava korišćenje Android pametnih telefona sa NFC-om, kao mobilnog POS-terminala, i podržava prelazak na ekonomiju bez gotovine i papira. Ovo rešenje preduzećima pruža priliku da uštede vreme i novac na operativnim troškovima i ujedno pređu na ‘zelenije’ opcije”, kaže Đorđević.

Jedna od prednosti plaćanja računa elektronskim putem je eliminisanje papirnog otpada. Kako istraživanje pokazuje, preduzeća svih veličina u Srbiji, teže ka ‘ekološki prihvatljivoj’ naplati, koja isključuje upotrebu papira. Naime, srpske firme pokazuju visoku svest o zaštiti životne sredine, budući da 60 odsto anketiranih kompanija smatra da je ‘zeleno poslovanje’ u kontekstu izdavanja elektronskih računa, važno za njihovu firmu.

E-računi u regionu

Istraživanje ‘Klikom do digitalne trgovine’ je regionalna studija percepcije mikro, malih i srednjih preduzeća sprovedena u Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Albaniji.

Na pitanje o upotrebi elektronskih računa naspram štampanih, 56 odsto mikro, malih i srednjih preduzeća u Severnoj Makedoniji je zainteresovano, kao i 59 odsto ispitanika u Crnoj Gori. Preduzeća u Albaniji ne dele isto mišljenje, pošto je samo 20 odsto ispitanika za upotrebu e-računa, dok su kompanije u BiH prilično polarizovane sa 30 odsto njih koji bi koristili e-račune i sa 34 odsto koji ne bi.

Veliki broj preduzeća u regionu smatra da bi i klijentima bilo prihvatljivo da primaju elektronske račune. U Crnoj Gori 53 odsto firmi svih kategorija, veruje da bi e-računi bili dobro prihvaćeni među klijentima. U Albaniji 51 odsto ispitanika deli isto mišljenje, 37 odsto u Severnoj Makedoniji i 24 odsto u Bosni i Hercegovini.

Kako se kompanije nose sa pandemijom

Visa je, takođe, ispitala stavove mikro, malih i srednjih preduzeća o poslovanju tokom pandemije. Neizvesnost i borba za isplatu plata doživljavaju se kao glavni izazovi koje je Covid-19 doneo njihovim firmama, pokazuje istraživanje. Tokom korona krize, većina firmi iz svih zemalja izjavila je da smanjuje obim poslovanja kako bi se suočila sa negativnim uticajem pandemije.

Procenat kompanija u Srbiji koje su smanjile obim poslovanja je 31 odsto, u Bosni 26 odsto, u Crnoj Gori 38, u Severnoj Makedoniji 44 odsto, dok je više od polovine ispitanika (51 odsto) u Albaniji primenilo istu stategiju. Kao najčešće odgovore na pitanje kako se nose sa pandemijom, preduzeća u regionu istakla su: strpljenje, upornost i smanjenje budžeta za marketing i promociju.