INSTANT KAFA, MIKSEVI I KAPSULE

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 202, novembar 2022)

Najvažniji kanal za kategoriju instant kafe i kafe kapsula u Srbiji u periodu od oktobra 2021. do septembra 2022. godine je kanal hipermarketa i supermarketa (preko 300m²).

Retail Zoom istraživanje

Retail Zoom Retail Audit mesečni izveštaji prikazuju informacije o prometu proizvoda na tržištu maloprodaje, po regionima kao i po kanalima prodaje, rast i pad tržišta, značaj asortimana, trend prodaje, udele na tržištu, uvid u distribuciju i cenu. Podaci su dobijeni ekstrapolacijom na osnovu panela koji obuhvata sledeće tipove prodajnih objekata: supermarkete i hipermarkete (>300m²), srednje i velike radnje (od 40 do 300m²), male radnje (<40m²), kioske i benzinske pumpe, čija geografska rasprostranjenost omogućava reprezentativnu sliku celog tržišta. Podatke na osnovu kojih se izrađuju izveštaji dostavljaju elektronski svi maloprodajni lanci i samostalne radnje iz Retail Zoom panela, što je više od 4.600 objekata.

TRENDOVI I GLAVNI IZAZOVI
Predikcije za razvoj globalnog tržišta kafe (2022-2027) su da će kontinualni kompozicioni rast tržišta (CAGR) iznositi +4,65% volumena. Trenutno je najbržerastuće tržište Južne Amerike, dok je i dalje najveće tržište Evrope prema ukupnoj potrošnji kafe.

Tržište kafe pokreće više faktora a neki su sve veća potražnja za sertifikovanim proizvodima od kafe, prihvatanje aparata za pripremu kafe od strane potrošača i stalne inovacije koje vode vrhunski igrači na tržištu kafe. U razvijenim ekonomijama, od nekih potrošača se očekuje da pređu sa instant kafe na premijum varijantu.

Tržište kafe pokreće više faktora, a neki su sve veća potražnja za sertifikovanim proizvodima od kafe, prihvatanje aparata za pripremu kafe od strane potrošača i stalne inovacije koje vode vrhunski igrači na tržištu kafe.

Tokom poslednjih nekoliko godina, potrošači su postali svesniji proizvodnje proizvoda koje kupuju i odakle dolaze. Ovo je primenjivo posebno u slučaju lanaca snabdevanja hranom i pićima, kao što je kafa. Potrošači traže sertifikovane proizvode od kafe kako bi osigurali kredibilitet kupovine kafe. Zabrinutost potrošača zbog siromaštva, socijalne nepravde i uništavanja životne sredine podstakla je potražnju za sertifikovanim održivim brendovima i etiketama na tržištu hrane i pića. Vrste kafe koje se pridržavaju različitih kombinacija društvenih, ekoloških i ekonomskih standarda i koje su nezavisno sertifikovane od strane akreditovane treće strane zajednički se nazivaju ‘održiva kafa’. Sertifikovana kafa je takođe garancija potrošaču o pouzdanosti proizvoda, jer kafa postaje sve češća meta falsifikata hrane. Brojne sertifikacione organizacije proveravaju procedure proizvodnje i lance snabdevanja kafom. Neke od ovih organizacija uključuju UTZ sertifikaciju, sertifikaciju fer trgovine, sertifikaciju Rainforest Alliance i USDA organsku sertifikaciju.

Iako je možda teško opravdati porast cena kafe, važno je razumeti da postoji mnogo razloga zašto je kafa tako skupa. Kafa je jedna od najvećih izvoznih roba u svetu, a glavne zemlje proizvođači kafe izvoze milione zrna kafe svake godine. Poljoprivrednici vredno rade na proizvodnji i berbi kafe kako bi zadovoljili potrebe svake godine, ali postoje faktori koji mogu uticati na njihov prinos i stvoriti nepredviđene promene cena. Na finalnu cenu kafe utiče cena sirove kafe koja je pod uticajem klimatskih promena i same cene rada.

TRŽIŠTE SRBIJE
Podaci kompanije Retail Zoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće instant kafe, mikseva i kapsula na maloprodajnom tržištu Srbije u periodu od oktobra 2021. do septembra 2022, u odnosu na isti period godinu dana ranije. Ove tri kategorije čine 21% prodatih količina i 27% prodate vrednosti ukupnog prometa kafe na tržištu Srbije, jer je i dalje dominantna mlevena kafa sa segmentom tradicionalne kafe.
Kategorija instant kafe je zabeležila pad od 4% u prodatim količinama, dok je zabeležen rast od 3% vrednosne prodaje. Rast cena u posmatranom periodu za instant kafu iznosi 8% po jedinici prodaje (kg). Miksevi su imali pad volumena od 1%, dok je vrednosna prodaja porasla 6%, zbog rasta cena od 7% po jedinici prodaje (kg). Iako su kapsule najskuplji poizvod kafe na tržištu, beleže konstantan rast od 3% u prodatim količinama i 9% u vrednosti prodaje. Uživanje/iskustvo koje pružaju i simulacija konzumacije HoReCa kanala u kućnim uslovima su jedinstvene prednosti ovog profitabilnog segmenta.

Po regionima
U posmatranom periodu, najviše instant kafe je prodato u regionu Beograd: 38% količinski i 39% vrednosno. U regionu Sever je prodato 27% količina, što je 28% vrednosne prodaje. Region Istok generiše 27% prodajne količine, a 22% prodajne vrednosti. Ostatak prodaja dolazi iz regiona Zapad.
Miksevi se najviše prodaju u regionu Istok: 37% prodatih količina i 34% vrednosne prodaje. Region Sever generiše 27% prodatih količina i 29% vrednosne prodaje, dok se u Beogradu proda 23% količina i 24% vrednosti. Ostatak dolazi iz regiona Zapad.

Kapsule se dominantno prodaju u regionu Beograd koji beleži 50% prodatih količina i vrednosti, dok regioni Sever i Istok ‘nose’ po 22% prodatih količina i 20% prodate vrednosti.

Po kanalima prodaje
Kanal hipermarketa i supermarketa je najdominantniji za kategoriju instant kafe sa 50% prodatih količina i vrednosti, zatim sledi kanal srednjih i velikih radnji sa po 33% prodatih količina i vrednosti, dok male radnje imaju 16% važnosti za količinsku prodaju, odnosno 15% za vrednosnu prodaju. Kiosci i radnje na benzinskim stanicama su minorne za ovu kategoriju sa 1% važnosti prodaje.

Za mikseve je i dalje dominantni kanal prodaje velikih i srednjih radnji, sa po 37% prodatih količina i prodate vrednosti. Kanal malih radnji količinski učestvuje sa 30% i 29% vrednosno posmatrano, dok je u hipermarket i supermarket kanalu prodaja ujednačena sa po 28% količinski i vrednosno. Kanal kiosaka i radnji na benzinskim stanicama učestuje sa 5% prodatih količina i vrednosti.

Kapsule se najviše prodaju u hiper/supermarketima koji beleže 76% količina i 75% vrednosne prodaje celog segmenta, a zatim u velikim i srednjim radnjama sa po 20% prodatih količina i vrednosti.

Prema vrsti
Prema vrsti instant kafe, najviše se prodaju granule sa 87% količina i 86% prodate vrednosti, zatim instant kafa u formi kreme sa 13% količina odnosno 14% prodate vrednosti.

Kod mikseva, najdominantnije su varijante 2u1, 3u1, sa preko 90% prodatih količina, odnosno vrednosti.
Dolce Gusto kompatibilne kapsule čine 88% prodatih količina i 82% prodate vrednosti kategorije, dok Nespresso kompatibilne kapsule čine 12% prodatih količina i 18% vrednosne prodaje. Nespresso kompatibilne kapsule kao segment beleže rast od preko 60% u količinskoj i 70% u vrednosnoj prodaji, i direktno uzimaju tržište od Dolce Gusto kompatibilnih sistem kapsula.

U analizi promo lifleta primećujemo takođe porast broja promocija kategorije kafe kapsula za 45% što direktno utiče na rast ove kategorije.

Vodeći igrači
Vodećih pet proizvođača u kategoriji instant kafe, mikseva i kapsula u periodu od oktobra 2021. do septembra 2022. godine (poređanih po abecednom redu), količinski posmatrano su: Grand Prom, Jacobs Douwe Egberts, Nestlé, Strauss Adriatic i kumulativno proizvođači privatne robne marke. Vrednosno posmatrano, isti navedeni proizvođači čine pet prvorangiranih proizvođača u ovom segmentu kafe.