Instant kafa i miksevi

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 193, decembar 2021/januar 2022)

 

NAJVEĆI RAST BELEŽE SREDNJE I VELIKE PRODAVNICE

 

Vrednosna prodaja instant kafe najveća je u regionu Vojvodine (31,7%), dok je najmanja u centralno-zapadnoj Srbiji (16,9%).

 

Nielsen analiza tržišta

Jelena Despotović, Retailer Services Account Executive:
Svako ima svoju kafu, pravo na pauzu za kafu, svoju priču o kafi, svoj ritual ispijanja kafe. Ona za svakog ima posebno značenje, posebnu filozofiju, svako ima pravo da misli da je priprema najbolje, da kafa postoji samo i baš zbog njega.

Iako većina ljudi kod nas pije tzv. tursku ili domaću kafu, poslednjih decenija i kod nas se instant kafa sve češće priprema kod kuće, i to još jednostavnije nego turska, koja se po staroj recepturi zapravo peče.

U poslednjih desetak godina na našem tržištu je i sve više proizvođača instant kafe. I jednoj i drugoj dodaju se razni ukusi, arome, a svi se trude i da je upakuju tako da svako bez mnogo napora može da utone u aromatičnu paru koja izlazi iz šoljice i trenutno se razbudi.

Zbog svega pomenutog važno je videti i kakva je prodaja omiljenih toplih napitaka – instant kafe – u Srbiji iz godine u godinu, a upravo o tome govore podaci o prodaji robe široke potrošnje agencije NielsenIQ. Analiza prodaje instant kafe koju vam predstavljamo obuhvata period od novembra 2020. do oktobra 2021. godine.

Zabeležen rast prodaje

Na osnovu analize tržišta kojom je obuhvaćen pomenuti period, u Srbiji je uočljiv rast prodaje instant kafe u odnosu na prethodno posmatrani period, i to vrednosne prodaje za 3,1%, komadne za 1,5% i količinske za 5,1%.

Značajno je pomenuti da je u vezi sa kanalima preko kojih instant kafa stiže do kupaca, a uključeni su objekti hiper/super marketa, velikih/srednjih prodavnica, malih prodavnica i trafika, najveći rast beleže velike/srednje prodavnice 6,2%, potom slede hiper i super marketi sa vrednosnim rastom od 2%, dok male prodavnice imaju rast od 1,6%.

Po regionima

Posmatrano po regionima Srbije, vrednosna prodaja instant kafe najveća je u regionu Vojvodine (31,7%), u Beogradu iznosi 27,9%, u jugoistočnoj Srbiji 23,5%, dok je najmanja u centralno-zapadnoj Srbiji (16,9%).

Ukoliko pogledamo trend količinske prodaje instant kafe, po tom kriterijumu prednjači region Vojvodine sa 30,4%, na drugom mestu je jugoistočna Srbija sa 27,5%, sledi Beograd sa 23,9%, dok je na poslednjem mestu centralno-zapadna Srbija sa 19%.

Po kanalima

Ako posmatramo kanale preko kojih instant kafa stiže do potrošača, a to su hiper/super marketi, velike prodavnice, male prodavnice i trafike, najveća vrednosna prodaja ovog proizvoda beleži se u velikim/srednjim prodavnicama (38,4%), količinska 42%, a komadna 44%, dok je najmanje prodato u kioscima i paviljonima (4,4%).

Vodeći igrači

Kada govorimo o najvećim proizvođačima instant kafe, najzastupljeniji na srpskom tržištu su sledeći (po abecednom redu): Grand Prom, Jacobs Douwe Egberts, Mokate SA, Nestle i Strauss Adriatic. Ovih pet proizvođača ‘zauzima’ 93,5% vrednosnog i 90,6% količinskog udela u ukupnoj prodaji instant kafe na srpskom tržištu.

Po dodatom ukusu

Za analizu prodaje instant kafe važna je i njena podela po dodatom ukusu na: bez dodatog ukusa (without extra flavour), klasik (classic), milka čokolada (milka chocolate), vanila (vanilla), čokolada (chocolate), čokolada i banana (chocolate & banana), čokolada i narandža (chocolate & orange), irski krem (irish cream)… Najveći udeo u prodaji ovih proizvoda kod nas ima instant kafa bez dodatog ukusa, na koju ‘otpada’ 45,7% vrednosnog i 44% količinskog udela. Klasik instant kafa učestvuje sa 44% vrednosnog i 45,3% količinskog udela, dok sve ostale instant kafe sa najrazličitijim dodatim ukusima imaju znatno manji vrednosni i količinski udeo u ukupnoj prodaji ovog proizvoda.

Po tipu pakovanja

U analizu prodaje instant kafe uključena je i podela po tipu pakovanja na: kesice (sachets), konzerve (tins), tegle (jars), vrećice (bags). U Srbiji je u analiziranom periodu najviše prodato instant kafe u kesicama, a na njih u ukupnoj prodaji ‘otpada’ 75,5% vrednosnog i 87,7% količinskog udela. Na drugom mestu je prodaja instant kafe u konzervama (vrednosno 12,7% i količinski 7,5%), potom instant kafe u teglama (vrednosno 11,8% i količinski 6,8%), a najmanje je ovog proizvoda prodato u vrećicama (vrednosno 1,4% i količinski 0,7%).

Po veličini pakovanja

U analizu prodaje instant kafe uključena je i podela po veličini pakovanja. Najviše ovih proizvoda prodato je u pakovanju od 16,5g (vrednosno 17,1% i količinski 20,9%), od 20g (vrednosno 12,3% i količinski 6,4%), 18g (vrednosno 9,3% i količinski 12,8%). Sva ostala pakovanja instant kafe, veća i manja, imaju manji vrednosni i količinski udeo u ukupnoj prodaji ovih proizvoda na srpskom tržištu u posmatranom periodu.