Insekticidi i repelenti

Drogerije učestvuju u vrednosnoj prodaji insekticida i repelenata sa 35,1%, a slede hiper/super marketi sa 31,9%. Volumenski, najveći udeo imaju hiper i super marketi (38,6%), a slede drogerije sa 33,7%.

Nielsen analiza tržišta

Jelena Despotović, Retailer Services Account Executive:
Sa dolaskom sunca i lepog vremena, ono što ume da pokvari boravak napolju ili popodnevnu dremku u hladu su svakako razni insekti, bubice, komarci. Danas, na tržistu Srbije sve više se poklanja pažnja zaštiti od istih. Koje proizvode najviše koristimo, gde ih najviše kupujemo i koja pakovanja su nam najprivlačnija, pokazuju podaci iz Nielsen RMS panela prodaje za period od maja 2020. do aprila 2021. godine.

Izuzetno sezonalna kategorija

Prodaja insekticida i repelenata u Srbiji tokom posmatranog perioda je u padu, pa je tako vrednosna prodaja ovih proizvoda zabeležila pad od 0,8% u odnosu na isti period godinu dana pre. Količinska prodaja manja je za 1,2%, dok komadna prodaja raste za 3,6%. Naravno, bitno je napomenuti da je ovo izuzetno sezonalna kategorija, koja u letnjim mesecima ostvari najveći deo ukupne godišnje prodaje. Jul i avgust iz godine u godinu su meseci koji generišu najveći deo kategorije, dok naravno januar i februar najmanje doprinose.

Drogerije imaju najveću vrednosnu prodaju

Nielsen panel posmatra prodaju u više različitih kanala prodaje – hiper/supermarketi, velike prodavnice, srednje i male prodavnice, kiosci i paviljoni, kao i drogerije. Prodaja ovih proizvoda u hiper/super marketima beleži pad u sva tri tipa prodaje – količinski (-15,7%), vrednosno (-4,8%) i komadno (-7,2%). Velike i srednje prodavnice imale su rast vrednosne prodaje (5,7%), pad količinske (-2,5%) i rast komadne prodaje (4,5%) u odnosu na isti period godinu dana pre. Male prodavnice beleže pad vrednosne prodaje od 16,9%, količinske od 12,6%, i komadne od 8,4%. Vrednosno, najviše se prodalo u drogerijama i one imaju rast vrednosne prodaje od 6,3% u poređenju sa istim periodom godinu ranije.

Drogerije učestvuju u vrednosnoj prodaji insekticida i repelenata sa 35,1%, a slede hiper/super marketi sa 31,9%. Volumenski, najveći udeo imaju hiper i super marketi (38,6%), a slede drogerije sa 33,7%. Na trećem mestu vrednosno su velike i srednje prodavnice sa 20,9% prodaje,  male sa 11,9%, dok najmanje vrednosno učešće imaju kiosci i paviljoni – svega 0,3%.

Ukoliko posmatramo prodaju po regionima, Beograd ostvaruje pad od 5,4% vrednosne prodaje, Vojvodina rast  od 7,9%, centralno-zapadna Srbija pad od 6,1%, jugoistočna rast od 3,3%.

Prodaja po regionima

Posmatrano po udelu insekticida i repelenata po regijama, najveća količina prodata je u Beogradu 36,4%, dok je u Vojvodini taj procenat manji i iznosi 30,3%. U jugoistočnoj i centralno-zapadnoj Srbiji se proda znatno manja količina insekticida i repelenata. Količinska prodaja u jugoistočnoj Srbiji je 14,2%, a u centralno-zapadnoj 19%.

Najprodavanija sredstva protiv komaraca

Najprodavaniji insekticidi i repelenti su svakako oni za komarce sa 33,1% vrednosnog učešća, potom za muve i komarce 14,3%.

Po veličini proizvoda

Ako posmatramo veličinu proizvoda, najviše vrednosno učešće imaju pakovanja od 400ml sa 12,9% vrednosnog učešća, potom sledi pakovanje od 600ml sa 10,5% vrednosnog učešća i 100ml sa 10,2%. Ostala pakovanja nešto manje doprinose kategoriji insekticida i repelenata.

‘Refill’ ili ‘Non Refill’

Odnos zavisno od toga da li imaju dopunu ili ne je sledeći – vrednosno ‘non refill’ ima 83,9% učešće, a ‘refill’ 16,1%. Količinski posmatrano, situacija je malo drugačija. ‘Non refill’ ima učešće od 39,1%, dok ‘refill’ ima 60,9%.

Vodeći igrači

Top pet proizvođača insekticida i repelenata ‘zauzima’ 90% vrednosne i količinske prodaje. Top pet proizvođača (poređanih po abecednom redu) su: Bros SP.J.Poland, KT Cosmetics, Lomax Company, Mirato i S.C. Johnson.

VISOKA LOJALNOST DOMAĆIM BRENDOVIMA

Vodeća četiri brenda dominiraju tržištem sa ukupnim učešćem od 84%. To su, abecednim redosledom: Autan, Bros, LM Tox i Raid, pokazuje istraživanje GfK.

GfK analiza tržišta

Jelena Milutinović, Research Consultant, Consumer Panel Services:
Analiza tržišta insekticida i repelenata u domaćinstvima u Srbiji odnosi se na podatke GfK panela domaćinstava za period od aprila 2020. do januara 2021. godine.

U analiziranom desetomesečnom periodu, neki od insekticida ili repelenata je bar jednom kupila četvrtina domaćinstava u Srbiji. U pitanju je kategorija koja se retko kupuje, u proseku nešto ređe od dva puta u posmatranom periodu. Ali potrebno je izdvojiti nešto veće iznose po jednom odlasku u kupovinu. Prosek za kategoriju je oko 360 dinara, dok je za potkategoriju repelenata prosečna potrošnja po korpi 500 dinara.

Supermarketi su dominantan format, sa 29% učešća u kategoriji. Za njima slede, sa skoro jednakim značajem, hipermarketi (18%), drogerije (17%) i tradicionalne prodavnice (16%), dok minimarketi ostvaruju 12% učešća.

Vodeća četiri brenda dominiraju tržištem sa ukupnim učešćem od 84%. To su, abecednim redosledom: Autan, Bros, LM Tox i Raid. Od svih kupaca kategorije, 44% je bar jednom kupilo neki Raid proizvod, Bros i LM Tox je kupila po četvrtina. Autan, koji beleži najnižu relativnu penetraciju od 12%, takođe beleži i najveću lojalnost, 66%. Visoka lojalnost vodećim brendovima ne iznenađuje, ako uzmemo u obzir koliko se često kupuje kategorija ali i rasprostranjenost brendova. Tako je Raid ostvario 64%, LM Tox 51%, dok je Bros zabeležio lojalnost od 41%.

U kategoriji insekticida i repelenata trgovačke marke su praktično nevidljive, sa učešćem ispod jednog procenta. Promocije tako ostaju jedini način za uštedu, pa je njihovo učešće u ukupnoj vrednosti 29%.

(tekst je objavljen u Progressive magazinu br. 188, jun 2021)