GELOVI ZA TUŠIRANJE

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 157, april, 2018)

RAZNOVRSNA PONUDA

Minimarketi su format u kome se najviše kupuju gelovi za tuširanje i pokrivaju 28% tržišta. Supermarketi, kao i u prethodnom periodu, pokrivaju 20%, dok su tradicionalne prodavnice zabeležile pad učešća na 19%. Hipermarketi su ostvarili svega 5% učešća, dok su drogerije ojačale svoju poziciju i ostvarile 15%.

GfK analiza tržišta

Jelena Milutinović, Junior Research Consultant, Consumer Panel Services:
Analiza tržišta gelova za tuširanje u Srbiji odnosi se na podatke GfK panela domaćinstava za period od februara do novembra 2017. godine.
Do smanjenja vrednosti tržišta proizvoda za tuširanje od 2% došlo je zbog minimalnog smanjenja broja kupaca i njihove učestalosti kupovine. Od ukupnog broja domaćinstava u Srbiji, 52% je bar jednom u posmatranom periodu kupilo neki od proizvoda za tuširanje.
Raznovrsnu ponudu gelova za tuširanje čini preko 100 brendova koje proizvodi neki od 70 proizvođača. I pored velikog broja dostupnih brendova, domaćinstva se najčešće odlučuju za neke od vodećih pet brendova. Kada ih poređamo abecednim redosledom, ovu listu čine: Balea, Dove, Fa, Nivea, Palmolive i oni zajedno pokrivaju 65% tržišta.
Trećina kupaca proizvoda za tuširanje je u posmatranom periodu bar jednom kupila neki Nivea proizvod, a četvrtina Dove. Najveću lojalnost je ostvarila Nivea, na koju su kupci potrošili 46% novca namenjenog za kupovinu proizvoda za tuširanje. I ostali vodeći brendovi imaju visoku lojalnost kupaca: Dove ima 39%, Palmolive 36%, Fa 34%, a Balea 29%. Prisustvo trgovačke marke među vodećim brendovima kao i porast učešća trgovačkih marki na 8% pokazuju njihov značaj u okviru kategorije proizvoda za tuširanje.
Minimarketi su format u kome se najviše kupuju gelovi za tuširanje i pokrivaju 28% tržišta. Supermarketi, kao i u prethodnom periodu, pokrivaju 20%, dok su tradicionalne prodavnice zabeležile pad učešća na 19%. Hipermarketi su u posmatranom periodu ostvarili svega 5% učešća, dok su drogerije ojačale svoju poziciju i ostvarile 15%. Promocije imaju sve veći značaj pri odabiru proizvoda za tuširanje što nam pokazuje rast učešća od 3 procentna poena. Ovaj porast je doveo do toga da njihovo učešće u ukupnoj vrednosti kategorije bude čak 34%.