FORTENOVA GRUPA I MEGGLE HRVATSKA POSTIGLE DOGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINA I PROIZVODNE LINIJE OSJEČKE MLEKARE

29102020-FortenovaMegle

29. X 2020. | Belje plus, članica Fortenova grupe, i Meggle Hrvatska postigli su dogovor i potpisali sporazum o kupoprodaji imovine Meggleove mlekare u Osijeku. Kupovinom nekretnina i proizvodne linije Megllea sa namerom da u Osijeku od 1. januar 2021. započne sa sopstvenom proizvodnjom – Belje će očuvati dugogodišnju tradiciju proizvodnje mleka u tom delu Slavonije.

Takođe, pokretanjem proizvodnje u Osijeku, Belje će određenu količinu mleka otkupljivati od sadašnjih Meglleovih kooperanata, dok se potrebe za zaposlenima još procenjuju, a očekuje se zapošljavanje oko 100 ljudi.

Osim toga, Fortenova grupa već sad proizvodi oko 10% ukupne količine mleka proizvedenog u Hrvatskoj što čini oko 5 odsto domaćih potreba. Najveći deo mleka, koji se proizvede u Belju, koristi se za proizvodnju ABC krem sira čija se godišnja proizvodnja kreće na nivou od 3.700 tona.

„Zadovoljni smo postignutim dogovorom i zaključenjem kupoprodaje Meggleove imovine u Osijeku te odlukom Belja da nakon našeg povlačenja nastavi sa proizvodnjom na toj lokaciji. Nakon što je Meggle grupa donela konačnu odluku o gašenju proizvodnje u Hrvatskoj, uložili smo maksimalan napor da nađemo kupca za našu imovinu. Na taj način osigurali smo da što veći broj naših zaposlenih i nakon 31. decembra ostane u radnom odnosu, a ujedno našim kooperantima omogućili kontinuirani otkup mleka. Meggle do kraja godine nastavlja sa procesom restrukturiranja svoga poslovanja, u skladu sa dogovorom koji smo postigli sa sindikatima, uz pravovremeno i celovito ispunjavanje svih preuzetih obaveza“, kazao je Marjan Vučak, predsednik Uprave Meggle Hrvatska.

„Meggle grupa je svesna koliko je važno sačuvati proizvodnju mleka u Osijeku zbog čega smo našu odluku odlagali dok je god to bilo moguće i drago nam je da će se s novim vlasnikom ona ipak nastaviti. Meggle je svih ovih godina bio društveno odgovoran poslodavac i pouzdan poslovni partner. Postizanje ovog dogovora sa Fortenova grupom potvrdili smo načela na kojima se zasniva naše poslovanje, a koje ćemo primenjivati i ubuduće“, naglasio je Matthias Oettel, predsednik Uprave Meggle grupe.

„Fortenova grupa kontinuirano radi na daljem jačanju vrednosti i osnaživanju portfolia svojih brendova. Kako bismo iskoristili sve potencijale, jednog od najjačih regionalnih brendova i naših izvoznih proizvoda, ABC svežeg krem sira, Belju su bili potrebni dodatni proizvodni kapaciteti, pa nam je povlačenje Megglea omogućilo da ih osiguramo u kratkom roku. Pogonom u Osijeku obezbedili smo preduslove za razvoj novih proizvoda visokog kvaliteta od domaćih sirovina. Sa ovim iskorakom nastavljamo da radimo na očuvanju i rastu domaće poljoprivredne proizvodnje, uz spašavanje postojećih i otvaranje novih radnih mesta, što je od izuzetnog značaja za Slavoniju i zajednicu uopšte. Fortenova grupa na poslovanje gleda dugoročno pripremajući kompaniju za poslovanje nakon krize, kako bismo kada krene oporavak imali što jaču osnovu za dalji rast. Ova transakcija u celosti je finansirana iz operativnog poslovanja“ – rekao je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

„Preuzimanje imovine Megglea i razvoj novih proizvoda može biti dodatni podsticaj za male proizvođače u Hrvatskoj da ulažu u farme muznih krava kako bi se povećale ukupne količina proizvedenog mleka. To bi svakako pozitivno uticalo na promenu trendova, nakon što je ove godine u Hrvatskoj napokon zaustavljen dugotrajni pad proizvedenih količina mleka. Mlečna industrija je jedan od glavnih fokusa strategije 2020-2025. u Poslovnom području poljoprivreda u Fortenova grupi, a prehrambena industrija Belje biće nosilac razvojnog zamaha u tom segmentu“, rekao je Andrej Dean, predsednik Uprave Belja.

Transakcija će biti sprovedena nakon što se dobiju sva potrebna regulatorna odobrenja.