FINANSIJSKI REZULTATI MOL GRUPE ZA TREĆI KVARTAL: STABILAN UČINAK UPRKOS NEPOVOLJNIM ZAHTEVIMA VLADE

14. XI 2023. | 

•           Čista CCS EBITDA iznosi 976 miliona USD u trećem kvartalu 2023. godine, sa snažnim Consumer Services performansama koje su uravnotežile efekte tržišnog okruženja koje se vraća u normalne uslove i izazove koje regulacija postavlja za Upstream i Downstream

•           Nepredviđeni porezi širom regiona CIE i dalje imaju veliki uticaj na rezultate, iznoseći polovinu EBITDA u prva tri kvartala 2023. ili 1.061 miliona USD od početka 2023. do kraja Q3 2023.

•           Downstream Clean CCS EBITDA ostvarila je 469 miliona USD u trećem kvartalu 2023., što predstavlja smanjenje u iznosu od 37% u odnosu na isti period 2022. godine, s obzirom da veće marže nisu mogle da nadoknade sužavanje jaza između tržišne cene nafte Brent i Ural i negativnog doprinosa segmentu petrohemije

•           Upstream EBITDA je iznosila 195 miliona USD u trećem kvartalu 2023., skoro se udvostručivši u poređenju sa drugim kvartalom 2023. zahvaljujući nižim poreskim dažbinama u trećem kvartalu, uprkos blagom smanjenju proizvodnje

•           Consumer Services EBITDA dala je snažne rezultate tokom sezone vožnje, pri čemu je EBITDA dostigla 250 miliona USD u trećem kvartalu 2023. godine, zahvaljujući organskim i neorganskim uticajima

•           MOL podiže svoj EBITDA za celu 2023. godinu na približno 2,8 milijardi USD sa prethodnih 2,5 milijardi USD

MOL Grupa je objavila finansijske rezultate za treći kvartal 2023. godine u iznosu od 976 miliona USD, smanjene za 33% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Pretpostavke Vlade ostaju važan pokretač rezultata, koje iznose polovinu EBITDA tokom prva tri kvartala 2023. godine, uključujući novi porez na CO2 koji je uveden u Mađarskoj retrospektivno od 1. januara 2023. Downstream i Upstream su i dalje pod pritiskom tržišnih uslova, ublaženi snažnim rezultatima koje je pružio Consumer Services segment. Kao rezultat toga, EBITDA u periodu između Q1 i Q3 2023. dostigla je 2,1 milijardu USD, što je kompaniji MOL omogućilo da podigne svoju EBITDA za celu 2023. godinu na približno 2,8 milijardi USD sa prethodnih 2,5 milijardi USD.

„Ponosan sam što smo uspeli da održimo dobar učinak uprkos teškom regulatornom okruženju i pritiscima tržišta. U ovom tromesečju uspeli smo da ublažimo efekte negativnih spoljnih uslova povećanjem rafinerijskih marži i snažnom potražnjom potrošača za našim gorivima. U mogućnosti smo da povećamo naše EBITDA smernice jer ostajemo optimisti da će naš integrisani poslovni model otporan na krizu i efikasno poslovanje biti protivteža nestabilnim tržišnim uslovima i neizvesnim vladinim intervencijama. Takođe, posvećeni smo tome da nastavimo naš put transformacije, kao i da ispunimo povišena očekivanja u pogledu naše uloge u bezbednosti snabdevanja regiona Centralne i Istočne Evrope”, prokomentarisao je rezultate Predsednik i izvršni direktor Zsolt Hernádi.

Upstream EBITDA u Q3 2023. povećana je za 97% u poređenju sa prethodnim kvartalom, dostigavši 195 miliona USD zahvaljujući nižoj poreskoj dažbini na neočekivani prihod s obzirom je u Q2 priznat doprinos u iznosu od 122 miliona USD. Štaviše, predviđeno je da se stope tantijema u Mađarskoj smanje od 1. septembra 2023. sa pozitivnim uticajem na rezultate u četvrtom kvartalu 2023. i dalje. Proizvodnja ugljovodonika u Q3 2023. blago je smanjena zbog privremenih dešavanja, dostižući u proseku 90,1 mboepd tokom prva tri kvartala, sa smernicama za proizvodnju za 2023. godinu na približno 90 mboepd za 2023.

Downstream Q3 2023 čista CCS EBITDA se oporavila u odnosu na prethodni kvartal zbog podrške rafinerijskim maržama i uticaja nižih vanrednih poreza, koji su iznosili 469 miliona USD u Q3 2023. Ipak, rezultat predstavlja smanjenje od 37% u poređenju sa istim periodom prošle godine jer veće marže na rafinerije nisu mogle da nadoknade sužavanje Brent-Ural širenja i negativan doprinos petchem-a. Znatno oporezivanje u zemljama Centralne i Istočne Evrope nastavilo je da utiče na profitabilnost segmenta tokom trećeg kvartala 2023. godine sa nedavno uvedenim porezom na CO2 u Mađarskoj, dok je okruženje na tržištu petrohemije ostalo nepovoljno i negativno je uticalo na CCS EBITDA.

Consumer Services EBITDA u Q3 2023 je dala ohrabrujuće rezultate, sa EBITDA od 250 miliona USD u trećem kvartalu 2023. godine, što je povećanje od 107% u odnosu na isti period prošle godine. Osim ublažavanja propisa o ograničenju cena i podrške marže na prodaju goriva, rezultat je uglavnom došao mahom od neorganskog uticaja uzrokovanog širenjem mreža kompanije MOL u Poljskoj i Sloveniji, dodajući skoro 400 miliona litara prodanim količinama tokom trećeg kvartala 2023. Rezultat je bio takođe podržan snažnom potražnjom potrošača, daljim širenjem doprinosa koji ne spadaju u gorivo, kao i uspehom našeg programa lojalnosti, MOL Move, koji je dostigao preko 1 milion registracija u Mađarskoj i preko 700 hiljada u Poljskoj.