BALL CORPORATION OBJAVLJUJE NOVE CILJEVE U OBLASTI ODRŽIVOSTI

30. VI 2021 | Ball Corporation, jedan od vodećih svetskih dobavljača održive aluminijumske ambalaže i vazdušno-kosmičkih tehnologija, objavio je danas ciljeve u oblasti održivosti do 2030. godine koji se odnose na unapređenje upravljanja proizvodima i društvenim uticajem kako bi se kreirala vrednost za interesne grupe, zajedno sa vizijom kako partneri u okviru ovog sektora mogu da sarađuju na ostvarivanju potpuno cirkularnog sistema aluminijumske ambalaže za piće.

Novi ciljevi održivosti kompanije Ball, koji će podstaći učinak tokom celog radnog veka njegovih proizvoda, obuhvataju ostvarivanje nultih neto emisija CO₂ pre 2050. godine i prelazak na 100% obnovljivu električnu energiju do 2030. Među ciljevima su i kupovina celokupnih količina aluminijuma od sertifikovanih održivih izvora i pretvaranje 80% obima limenki za piće na svetu u ultralaki STARcan dizajn.

Kao dopunu svojih dugoročnih programa u oblasti ekološke, socijalne i ekonomske održivosti, Ball proširuje postojeće programe diverziteta i inkluzije i socijalne programe posebnim ciljevima do 2025. godine za svaki region i jedinicu. Na primer, Ball Beverage Packaging Južna Amerika se obavezuje da poveća udeo nebelih zaposlenih među novozaposlenima sa 31% na 47%, a Ball Beverage Packaging EMEA planira da poveća učešće žena u poslovima u proizvodnji na stopu zapošljavanja žena na ovim pozicijama na 25%.

Pored ciljeva održivosti, Ball je objavio i ‘֦Ka savršenom krugu’, viziju sektora koja definiše kako zajedničkim radom brendovi pića, maloprodaja i proizvođači aluminijumske ambalaže za piće i njihovi dobavljači mogu da premaše stopu reciklaže od 90% za aluminijumske limenke, boce i čaše – koje su najrecikliranije vrste ambalaže za piće na svetu – u odnosu na sadašnjih 69% i povećaju globalni prosek recikliranog materijala na čak 85%. Reciklirani aluminijum danas koristi samo 5% energije u poređenju sa novim materijalom, a reciklirane limenke imaju potencijal da se se vrate na police za samo 60 dana.

Da bi ostvario tu viziju, Ball će pokrenuti akciju među interesnim grupama koja podrazumeva razvoj uputstava za smanjenje emisija CO₂ u sektoru aluminijumske ambalaže za piće. Takođe će se zalagati za ulaganje u infrastrukturu i tehnologiju u cilju podrške uspešnijem i efikasnijem sistemu reciklaže u regionima u kojima posluje. Ball će sarađivati sa partnerima na objavljivanju ovih multiregionalnih uputstava za reciklažu i plana za smanjenje emisija CO₂ tokom naredne godine.

֦Kao vodeći svetski proizvođač aluminijumske ambalaže za piće, Ball ima odgovornost prema svojim interesnim grupama i planeti da unapredi ekološki učinak i društveni uticaj svojih proizvoda, kao i da preuzme vodeću ulogu u uvođenju rešenja za klimatsku krizu širom ovog sektora,֞ izjavio je John A. Hayes, predsednik Upravnog odbora i generalni direktor kompanije Ball. ֦Naši kupci traže niskokarbonsku i istinski cirkularnu ambalažu da bi ispunili ciljeve nulte neto emisije i zadovoljili sve veću potražnju za održivim proizvodima. Rešenje leži i beskonačno reciklabilnim aluminijumskim limenkama, čašama i bocama. Radujemo se daljem unapređenju svojih proizvoda i razvoju uputstava za cirkularnost širom celog sektora u saradnji sa partnerima.֞

Ball će zajedno sa interesnim grupama širom sektora proizvodnje aluminijumske ambalaže za piće raditi na razvoju i promovisanju najboljih metoda, politike i postupaka za ostvarivanje potpuno cirkularnog sistema aluminijumske ambalaže za piće.

֦Ball ima važnu ulogu u predvođenju sektora na putu ka boljem svetu. Premašivanje stope reciklaže od 90% i recikliranog sadržaja od 85% zahteva timski rad u celom sektoru i može da ima ogroman uticaj na našu planetu. Takođe nam je drago zbog ciljeva u oblasti održivosti na koje se Ball obavezao koji takođe podržavaju put ka nultoj neto emisiji CO₂. Svi ovi ciljevi su u potpunom skladu sa našom vizijom i imaće svu našu podršku kako bi se ostvarili”, izjavio je Felipe Baruk, potpredsednik za globalnu nabavku i održivu ambalažu, Anheuser-Bush InBev.

Ball će zajedno sa interesnim grupama širom sektora proizvodnje aluminijumske ambalaže za piće raditi na razvoju i promovisanju najboljih metoda, politike i postupaka za ostvarivanje potpuno cirkularnog sistema aluminijumske ambalaže za piće.

֦Kao kompanija sa najvećom stopom reciklaže aluminijuma na svetu, Novelis je ponosan na partnerstvo sa kompanijom Ball u cilju ostvarivanja zajedničke vizije održive aluminijumske ambalaže za piće i podržava njegove napore u podsticanju dugoročnije saradnje u sektoru. Nedavno smo objavili svoje ambiciozne ciljeve u oblasti održivosti – da postanemo neto ugljenično neutralna kompanija najkasnije do 2050. i smanjimo ugljenični otisak za 30% do 2026. godine i posvećeni smo zajedničkom radu sa Ballom i drugim članovima lanca vrednosti na nastavku širenja upotrebe ultralakog, beskonačno reciklabilnog aluminijuma na putu ka cirkularnijoj ekonomiji֞, saopštio je Steve Fisher, generalni direktor kompanije Novelis Inc.

֦Zahvaljujući našim sopstvenim 4.0 tehnologijama BeyondAlea®, naše peći za reciklažu aluminijuma su već sposobne da ostvaruju visok prinos metala uz minimalnu potrošnju energije u potpuno automatizovanim fabrikama. Kao jedan od vodećih dizajnera i proizvođača tehnologija reciklaže aluminijuma, pozdravljamo ambicije Balla u oblasti cirkularne eonomije i spremni smo da podržimo sektor u prelasku na cirkularnost do 2030. Godine֞, istakao je José Domingo Berasategui, generalni direktor, GHI.

֦Vreme je da države postave pravne okvire za efikasno sakupljanje i pravu reciklažu. Fokus treba da bude na prikupljenoj količini uz najviši kvalitet kako bi se jednostavno omogućili cirkularni sistemi – ambalaža sa mnogo životnih ciklusa koja može iznova da se koristi i reciklira. Kumulativne prednosti cirkularnih sistema, kao što je depozitni sistem za povrat ambalaže, znače manje otpada i emisija CO₂, dragocenije resurse za lokalne reciklažne kompanije, što podrazumeva više radnih mesta, i pružanje mogućnosti proizvođačima da uključe velike količine recikliranog materijala u novu ambalažu֞, izjavila je Clarisa Morijavski, generalni direktor i suosnivač, ReLoop.

֦Tehnologije kompanije TOMRA pomažu u podsticanju depozitnih sistema za povrat ambalaže tako što potrošačima olakšavaju očuvanje ambalaže za piće, uz smanjenje troškova u zajedničkoj misiji ostvarivanja stope prikupljanja od preko 90% i vrhunskog kvaliteta materijala, što omogućava da se iskorišćena ambalaža iznova pretvara u novu. Uz odgovarajuću politiku recikliranja, moguće je ostvariti ove visoke stope cirkularnosti. Drago nam je što ćemo sa Ballom i partnerima u celom sektoru raditi na većoj održivosti ambalaže za piće, sada i ubuduće֞, izjavio je Chuck Riegle, viši potpredsednik, TOMRA Systems ASA.