AJVAR OD SADA I U TUBI

Preuzeto sa portala: https://biznisuregionu.com/

2. II 2023 | Kompanija Podravka iz Hrvatske realizacijom investicije vredne više od 40 miliona kuna, završila je proces modernizacije pogona za preradu voća i povrća. Uvedene su nove tehnologije u fabriku Kalnik čime je omogućeno novo pakovanje squeeze (tuba) za ajvar i druge proizvode.

U četiri puta većem obimu, s 5.000 na 20.000 jedinica u smeni, saopštila je kompanija iz Koprivnice i jedan od najvećih prehrambenih proizvođača u Hrvatskoj i regionu.

Projekt su finansirale EU i Republika Hrvatska, iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Republika Hrvatska iz mere 4.2.1. Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Podravki je odobreno 19,4 miliona kuna bespovratnih sredstava, a inovacija je omogućila da nova proizvodna linija bude prva u svetu koja je ajvar uspela da zapakuje u squeeze pakovanje. Pritom su zadržane sve karakteristike dobro poznatog Podravkinog ajvara, bez veštačkih aroma i konzervansa, a novo pakovanje će otvoriti brojne nove mogućnosti jednostavne upotrebe.