ZNAK PAŽNJE ZA KORISNICE SIGURNIH KUĆA U SRBIJI

11. III 2019 | Veliki broj žena zaposlenih u kompaniji Delhaize Serbia učestvovao je u radionicama ‘Žena ženi’ u pet gradova u Srbiji – u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Pančevu i Kragujevcu, u okviru kojih su na maštovit i kreativan način oslikavale pamučne cegere.

Upravo ti cegeri, puni voća i zdravijih poslastica, su tokom dana uručeni ženama u sigurnim kućama. Sigurna kuća pored osnovne delatnosti pružanja zaštite promoviše zdrave principe odnosa u porodici i radi na prevenciji nasilja u porodici.

“Uvek je lepo kad se ženama pokaže pažnja, a baš smo se obradovali svi kad su stigli oslikani cegeri. To je gest koji do sada nismo doživele, a koji je našim korisnicama doneo veliki osmeh na lice”, kaže Sonja Šćekić, direktor Sigurne kuće u Nišu.

Dehaize Serbia zapošljava više od 12.700 saradnika, među kojima je 70% žena. Kompanija strateški pristupa i u kontinuitetu, kroz različite interne aktivnosti, promoviše teme različitosti i inkluzije među kolegama.