PMI: ’JEDNAKA PLATA ZA MUŠKARCE I ŽENE’

08. III 2019. | Kompanija Philip Morris International postala je prva multinacionalna korporacija na svetu koja je dobila sertifikat ’Equal-Salary’ (’Jednaka plata’), koji potvrđuje da ova kompanija obezbeđuje jednake naknade za jednake poslove muškarcima i ženama.

Filijala ove kompanije u Srbiji, takođe je uspešno prošla proces sertifikacije od strane nezavisne i neprofitne fondacije ’Equal-Salary’ i dobila zvaničnu potvrdu da se potpuno ravnopravno odnosi prema svim zaposlenima.

„Jednak tretman, raznolika radna snaga i inkluzivna kultura, u kojoj se svima daju jednake mogućnosti učenja, rasta i prosperiteta u svojoj karijeri, neophodni su pokretači inovacija i uspeha. To je posebno važno za duvansku kompaniju koja iz korena menja svoj tradicionalni biznis i ide u pravcu budućnosti bez duvanskog dima“, rekla je Tatjana Jovanović, direktorka sektora ljudi i kultura za Jugoistočnu Evropu.

Philip Morris je globalno fokusiran na potpuno eliminisanje jaza između polova, tako da danas u ovoj multinacionalnoj kompaniji žene zauzimaju 35 odsto svih upravljačkih funkcija, a cilj je da se do 2022. dostigne nivo od 40 odsto. Srpska filijala kompanije je sa 45 odsto žena na upravljačkim pozicijama već uveliko dostigla i prestigla zacrtani cilj.

„Rodna diskriminacija se, kako u Srbiji, tako i u svetu u velikoj meri ispoljava upravo na tržištu rada. Ukoliko mi svojim primerom podstaknemo i ostale poslodavce da krenu u istom smeru, ovaj sertifikat će za nas imati i mnogo veću vrednost“, zaključila je Tatjana Jovanović.