HEINEKEN SE OBAVEZUJE DA POSTIGNE NULTU EMISIJU UGLJEN-DIOKSIDA DO 2040.

1642021-HEINEKENnultaEmisija

16. IV 2021 | Kompanija Heineken se obavezala da ostvari nultu emisiju ugljen-dioksida u proizvodnji do 2030. godine, a u celokupnom lancu vrednosti do 2040. godine. Ovo je prvi u nizu mnogih ambicioznih koraka u okviru ažurirane strategije održivog poslovanja kompanije, pod nazivom ‘Stvaramo bolji svet’, a koja predstavlja bitan deo celokupne nove poslovne ‘Evergreen’ strategije uravnoteženog rasta kompanije.

“U dekadi akcija koja je pred nama, obavezujemo se da ubrzamo naše delovanje sa ciljem rešavanja klimatskih promena. Namera nam je da do 2030. godine postignemo nultu emisiju ugljen-dioksida u svim svojim proizvodnim procesima, a kako bismo ispunili cilj od 1,5°C koji propisuje Pariški sporazum. Nastavićemo da smanjujemo emisiju šetetnih gasova kroz energetsku efikasnost i ubrzaćemo prelazak na obnovljive izvore energije”, navodi Dolf van den Brink, predsednik izvršnog odbora i generalni direktor kompanije Heineken. “Veliki deo našeg ukupnog ugljeničnog otiska izvan proizvodnje nastaje u okviru procesa poljoprivrede, pakovanja, distribucije i hlađenja. To znači da ćemo blisko sarađivati sa svojim dobavljačima i partnerima, kako bismo postigli ambiciozni cilj i postigli nultu emisiju ugljen-dioksida u okviru celokupnog lanca vrednosti do 2040. godine. Svesni smo da Heineken može da napreduje samo ako i naša planeta i zajednice u kojima poslujemo napreduju zajedno. Želeo bih posebno da se zahvalnim svim našim zaposlenima na posvećenosti i želji da se predano posvete ovoj temi. Zajedničkim i timskim radom, daćemo sve od sebe da stvaramo bolji svet za sve nas.”

Heineken nastoji da na svim svojim proizvodnim lokacijama ostvari nultu emisiju ugljen-dioksida, tako što će maksimizovati energetsku efikasnosti i obnovljive izvore energije do 2030. godine. Blisko sarađujući sa dobavljačima, takođe do 2030. godine, kompanija ima za cilj da smanji emisiju štetnih gasova za 30% u čitavom svom lancu vrednosti a u odnosu na dostignute rezultate u 2018. godini.

Kompanija zauzima naučno utemeljen pristup da, kroz blisku saradnju sa Inicijativom naučno zasnovanih ciljeva – SBTi, validira i potvrdi uspešnost svojih novopostavljenih ciljeva.

Nadovezujući se na uspešne rezultate tokom poslednje decenije strategije održivosti ‘Stvaramo bolji svet’ započete 2008. godine, Heineken je smanjio emisiju ugljen-dioksida po hektolitru u svojim pivarama za 51%. Otkako se obavezala na prelazak na obnovljive izvore energije u 2018. godini, kompanija je realizovala preko 130 projekata koji se tiču obnovljivih izvora energije, uključujući postavljanje 5, u okviru 10 najvećih, pivara na solarni pogon.

Kompanija se kroz partnerstvo pridružila i izgradnji farme vetroelektrana u Finskoj koja će ubrizgavati obnovljivu električnu energiju u evropsku mrežu za snabdevanje 13 njenih operativnih kompanija. U Indoneziji, kompanija koristi održivu biomasu napravljenu od poljoprivrednog otpada za grejanje svoje dve pivare. U Nigeriji je Heineken nedavno pustio u rad solarne panele u svojoj pivari Ibadan, a u Vijetnamu kompanija dobavlja pirinčane ljuske od lokalnih farmera za zagrevanje svojih kotlova za proizvodnju piva.

Pored toga, kompanija podržava 500 projekata za smanjenje emisije ugljen-dioksida u poljoprivredi u osam zemalja, kao i prelazak na rad pivara sa nultom emisijom u Španiji i Austriji. U Meksiku kompanija koristi pametne frižidere koji koriste softver za automatsko podešavanje sistema hlađenja kako bi se smanjila potrošnja energije. Heineken Holandija je pionir u implementaciji čistijih metoda dopremanja svog piva i sajdera. U Velikoj Britaniji, Heineken je lansirao inovativni kartonski multi-paket piva pod nazivom Green Grip, smanjujući emisiju CO2 i ostvarujući uštedu 500 tona plastike svake godine.

Kako bi ispunio sve svoje obaveze, Heineken se pridružuje partnerskim savezima da bi podstakao kolektivnu saradnju, čemu u prilog svedoči i članstvo u Poslovnoj ambiciji Pariškog sporazuma za 1,5°C, zatim Race to Zero, kao i RE100.