Boris Mačak, Neoplanta

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 87, avgust 2011.)

 

Boris Mačak,  generalni direktor Neoplante

 

NA DOBROM PUTU

 

“Konkurencija na tržištu Srbije je veoma jaka, ali nedovoljno definisana. Naročito kompleksno je poslovanje na tržištu svežeg mesa, s obzirom na to da je relativno malo, a da na njemu opstaje više od hiljadu klaničara i prerađivača mesa. Borba sa konkurencijom i izgradnja snažne pozicije u zemlji, ali i regionu, u našem slučaju podrazumeva, pre svega, najviši kvalitet i odličnu uslugu, od kojih nikada ne odstupamo.”

 

Proizvodni pogon, u kome se i danas odvija proizvodnja Neoplante, izgrađen je 1964. godine u sastavu mesne industrije Venac čijom je transformacijom, nakon stečaja 1980. godine, nastala kompanija Neoplanta. Inače, tradicija proizvodnje i prerade mesa datira iz vremena pre Prvog svetskog rata, tačnije još od 1885. godine, kada je sa radom počela mala privatna klanica Kulpin, kasnije transformisana u Mesoproizvod, a zatim firmu Mesar, sve do 1980. kada nastaje Neoplanta. Broj zaposlenih je varirao tokom istorije. Danas Neoplanta zapošljava 710 radnika, od kojih skoro 50 odsto radi u proizvodnji. Godišnja proizvodnja kreće se oko 15.000 tona različitih kategorija mesa i mesnih prerađevina, što je u proseku oko 80 odsto iskorišćenosti u odnosu na trenutno raspoložive kapacitete. Prema rečima sagovornika Progressive magazina, Borisa Mačka, generalnog direktora, sa prometom od 40 miliona evra godišnje, Neoplanta se svrstava u red najvećih mesnih industrija u regionu.

Šta je za Neoplantu značio ulazak u sastav kompanije Nelt?
Neoplanta je jedna od retkih mesnih industrija (MI) koja je uspela da se održi i očuva kontinuitet proizvodnje i rada tokom teških vremena kroz koja je prošla srpska privreda. Počev od hiperinflacije devedesetih, preko sankcija i ratova koji su za posledicu imali smanjenje tržišta, pa ako hoćete i teškog perioda kroz koji su društvene firme prošle u periodu procesa privatizacije. One su bile nespremne za borbu sa konkurencijom u vidu manjih, fleksibilnijih, proizvodnih firmi, a naročito nisu bile pripremljene za udar nelojalne konkurencije. Nakon tako iscrpljujućeg perioda, nije ostalo mnogo snage za dalji razvoj. Ulaskom Nelta obezbeđena je dugoročna finansijska stabilnost, a zatim su se i stvorili uslovi za kontinuirani rast i dugoročni tehničko-tehnološki razvoj.

Do kakvih je promena tada došlo u Neoplanti?
Dotadašnja, uslovno rečeno, nametnuta strategija opstanka i preživljavanja, zamenjena je razvojnom strategijom, što je predstavljalo osnov svih promena. Ustanovljena je nova vizija kompanije, postavljeni su novi ciljevi, a sve u pravcu pozicioniranja Neoplante kao regionalnog lidera u proizvodnji i plasmanu mesa i mesnih prerađevina. Sve ovo uslovilo je organizacione i funkcionalne promene. Sproveden je proces restrukturiranja i reorganizacije preduzeća u pravcu optimizacije poslovnih operacija, a sa ciljem povećanja produktivnosti i efikasnosti. Doveden je mlad menadžment sa neophodnim osnovama i određenim iskustvom, kao podrška za sprovođenje ciljanih promena, razvoj moderne organizacije i sprovođenje politike kontinuiranog razvoja i rasta. Ustanovljena je nova marketing strategija, u sklopu koje je i sprovedena promena vizuelnog identiteta i rebrendig portfolija. Istovremeno, radilo se na iskorišćenju sinergijskog potencijala u vidu objedinjavanja pre svega prodajnih i logističkih, a zatim i ostalih povezanih poslovnih operacija.
Spomenuli ste promene vizuelnog identiteta i rebrending portfolija. Kakve su efekte imale te aktivnosti?
Ono što smo želeli, to smo i postigli. Drugačiji smo, prepoznatljivi smo na policama, uspeli smo da na pravi način predstavimo sve naše adute zbog kojih bi potrošač trebalo da proba naše proizvode i time dobili bitku prvog trenutka istine. Drugi trenutak istine je zadovoljstvo potrošača ukusom i kvalitetom, a koliko smo u tome uspeli najbolje govore pozicija Neoplante danas i samo tržišno učešće.

U kojoj meri je sve ovo uticalo na poboljšanje poslovnih rezultata Neoplante?
Upravo su promene uticale na to da je danas Neoplanta jedan od lidera na tržištu mesa i mesnih prerađevina. Imamo izuzetno kvalitetne proizvode, što je, uz kvalitet usluge koju pružamo, omogućilo da uživamo veliko poverenje naših kupaca i potrošača i to kako u Srbiji, tako i na svim tržištima gde je Neoplanta prisutna.

Koje su glavne delatnosti preduzeća?
Poljoprivredna proizvodnja, prerada mesa i proizvodnja mesnih prerađevina i maloprodaja kroz lanac specijalizovanih radnji tri su osnovne delatnosti Neoplante.

Da li imate sopstvene farme za uzgoj stoke ili sirovine nabavljate od kooperanata?
U sastavu Neoplante nalazi se i farma svinja na Čeneju. Farma se sastoji iz reprocentra u kojem se proizvodi genetski materijal, tačnije osnovno reproduktivno stado, zatim odeljenja odgoja i tova. Godišnji kapacitet farme je 40.000 tovljenika što predstavlja okvirno 35 odsto naših potreba za ovom vrstom sirovine. Ostatak, naravno, nabavljamo od domaćih kooperanata, ali i iz uvoza.

Na koju delatnost ste stavili fokus?
Prerada mesa i proizvodnja mesnih prerađevina su osnov postojanja i samim tim osnovna delatnost Neoplante. Sve ostale delatnosti u službi su garancije kontinuiteta kvaliteta i kvantiteta, i to s jedne strane u delu obezbeđenja sirovina, a s druge po pitanju maloprodaje, u odnosu sa krajnjim potrošačima.

Šta obuhvata portfolio kompanije Neoplanta?
Portfolio kompanije Neoplanta čine proizvodi iz kategorije svežeg mesa i širok asortiman mesnih prerađevina podeljenih u četiri osnovne grupe: trajni fermentisani proizvodi, polutrajni proizvodi, proizvodi u konzervi i topljeni proizvodi. Naši najuspešniji brendovi svakako su Pipi i Gudi, paštete Patelina, kao i gotova jela Prego.

Patelina paštete i Prego gotova jela nalaze se na policama hrvatskog Konzuma. S obzirom na to da vlada mišljenje da je srpskim proizvođačima otežan izlazak na ovo tržište, da li je bilo poteškoća u vezi sa ovim poslom i kojih?
Sam proces dobijanja neophodnih saglasnosti i dozvola za izvoz i plasman potrajao je duže nego što smo planirali, ali ne možemo reći da je bilo većih poteškoća. Želim da naglasim da smo u procesu izlaska na hrvatsko tržište imali veliku podršku Konzuma u vidu, pre svega, pružanja šanse da se naši proizvodi pozicioniraju u njihovoj mreži, ali i podrške u operativnom smislu, u procesu dobijanja već pomenutih dozvola i saglasnosti.

Kakvi su rezultati do sada ostvareni i da li ste zadovoljni?
Za sada, možemo reći da smo zadovoljni u kom se pravcu stvari odvijaju, a za ozbiljniju evaluaciju i analizu ostvarenih rezultata još je rano, tačnije potrebno je da prođe još neko vreme.

Na kojim još tržištima se mogu naći proizvodi Neoplante?
Osim Srbije kao domicilnog tržišta, gde posedujemo i sopstvenu maloprodajnu mrežu, kao i već pomenute Hrvatske, proizvodni program distribuiramo u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju. Sveže meso se isključivo može naći na tržištu Srbije, a značajno je pomenuti da smo trenutno jedini u našoj zemlji koji ga prodaju ne samo u rinfuzi, već i u vakuum pakovanju.

Koji deo proizvodnje izvozite?
Kada su u pitanju mesne prerađevine, za sada izvozimo deset odsto proizvodnog programa, s tim što konstantno preduzimamo aktivnosti u cilju povećanja izvoza, koje se pre svega ogledaju u osvajanju novih tržišta i proširenju proizvodnog portfolija koji plasiramo na postojeća tržišta. Što se tiče svežeg mesa, uglavnom izvozimo sirovine za dalju preradu, a isporuka je u zamrznutom obliku, prema zahtevima kupaca.

Da li je u planu proširenje izvoza i na koja tržišta?
Sama vizija Neoplante i ciljevi koji su postavljeni pred nas, nalažu nam da se konstantno razvijamo, širimo i unapređujemo naše poslovanje. Primarni fokus su nam tržišta država potpisnica CEFTA-e sporazuma, ali i ogromna tržišta Ruske Federacije i dalekog Istoka, naročito po pitanju svežeg mesa. Upravo u skladu sa tim su i istraživanja i razgovori koje vodimo sa potencijalnim partnerima po pitanju plasmana mesnih prerađevina na tržištu Albanije.

Da li izvozite samo prerađevine ili i sveže meso?
Kompletan portfolio i proizvodni progam, koji je u ponudi za domaće tržište, nalazi se i u ponudi za izvoz.

Na koji način se borite sa konkurencijom?
Konkurencija na tržištu Srbije je veoma jaka, ali nedovoljno definisana. Naročito kompleksno je poslovanje na tržištu svežeg mesa, s obzirom na to da je relativno malo, a da na njemu opstaje više od hiljadu klaničara i prerađivača mesa. Borba sa konkurencijom i izgradnja snažne pozicije u zemlji, ali i regionu, u našem slučaju podrazumeva, pre svega, najviši kvalitet i odličnu uslugu, od kojih nikada ne odstupamo. To je ono što nas čini prepoznatljivim, drugačijim od ostalih i na tome baziramo naš nastup na svim tržištima. Uz to, borimo se snagom direktne distribucije kroz veliki broj objekata koje direktno snabdevamo, prisustvom prodavaca i merčendajzera u tim objektima i servisom koji pružamo našim kupcima, konstantnim aktivnostima na mestu prodaje (prodajne akcije, promocije, degustacije…).

Da li potrošači prepoznaju te vaše napore i da li su vam ostali verni i u ovom kriznom vremenu?
Verujem da, bez obzira na tešku ekonomsku situaciju u zemlji, potrošači još uvek prepoznaju i cene kvalitet. To je ono što nas motiviše da uvek idemo napred i budemo bolji, te da u svakom trenutku potrošačima ponudimo proizvod vrhunskog kvaliteta i izvrsnog ukusa.

Koje inovacije ste im ponudili?
Inovacije se, pre svega, odnose na raznovrsnost u ponudi i diverzifikovani portfolio u asortimanu koji im nudimo, kao i na različita pakovanja (meso prodajemo kao sveže, vakuumirano i zamrznuto). Kada su u pitanju mesne prerađevine, trudimo se da pratimo trendove i, u skladu s tim, potrošačima ponudimo nove ukuse. Nedavno smo na tržište lansirali Patelina ćureću paštetu i paštetu od lososa, Pipi light viršle sa smanjenim sadržajem masti, Gudi pizza viršle, Gudi kobasice sa maslinama, kao i mesni preliv za špagete i pasulj sa kobasicom u okviru Prego gotovih jela.

Na koji način određujete šta ćete novo ponuditi na tržištu?
Konstantno pratimo dešavanja na tržištu, osluškujemo želje i potrebe naših potrošača, te ukoliko ima prostora za inovacije, pristupamo njihovoj realizaciji.

Da li planirate proširenje proizvodnje i u kojim segmentima?
Planirano širenje proizvodnje kreće se pre svega u smeru razvoja novih pakovanja svežeg mesa koji produžuju rok trajanja, ali olakšavaju i sam čin kupovine mesa na mestu prodaje. Sledeći korak je širenje proizvodnje i pakovanja mesa prema zahtevima ino kupaca.

Kakav je Vaš stav prema proizvodnji PL-a?
Kada je u pitanju PL, dugo smo razmišljali šta da radimo. Definitivno se ova kategorija dosta razvija, naročito sada, i pogotovo u našoj branši, kada potrošač gleda da kupi što jeftinije. I rezultati istraživačkih agencija pokazuju da je PL dostigao izuzetan rast i došao u pojedinim kategorijama na treću i čak drugu poziciju po učešću u prodaji. Znači, bila je opcija da Neoplanta nije u tom poslu, međutim PL će biti prisutan, neko drugi će svakako proizvoditi. Odlučili smo da se i mi uključimo, ali da se drugačije postavimo u odnosu na druge. Pod drugačijim podrazumevamo da ne želimo da prodajemo najjeftiniji proizvod, već da ponudimo najjeftiniju uslugu. Primarni cilj nam nije što niža cena, već najbolja cena za kvalitet koji se nudi. Našu kurentnost postižemo na povećanju stepena iskorišćenja kapaciteta i smanjenju učešća fiksnih troškova, a nikako devalviranjem kvaliteta po cenu da se posao dobije. Jednostavno, postoji minimum kvaliteta ispod kojeg mi, kao društveno-odgovorna i kompanija koja naročitu pažnju pridaje zdravstvenoj ispravnosti proizvoda, čak ni u slučaju uslužne proizvodnje PL-a, ne želimo da idemo. Drugim rečima, zajedno sa kupcem razvijamo PL, dogovaramo u kojim kategorijama, koji cenovni i nivo kvaliteta želimo da pokrijemo, kakav ukus želimo da ostvarimo i slično. To je osnov za definisanje recepture, koja je u stvari ključna. Ona je transparentna, nudimo je kupcu i oni mogu da je ponude i drugim proizvođačima. Pa, ako neko uspe da po toj recepturi napravi jeftiniji proizvod, nije problem. Ali, igrati se sa recepturom, dati niži kvalitet samo da bi dao nižu cenu, takav koncept dugoročno ne može da opstane i mi tako ne poslujemo.

Kako obavljate distribuciju svojih proizvoda?
Distribucija proizvoda se obavlja u najvećoj meri preko distributera. Nelt, naša majka-kompanija, direktno pokriva više od 9.000 kupaca na teritoriji Srbije na godišnjem nivou (tradicionalna i moderna trgovina, aktivne i pasivne veleprodaje i drugo), a naše proizvode distribuira i na teritoriju Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Distribuciju obavljamo i preko sopstvene maloprodajne mreže, ali i izvoza preko određenog broja kupaca u drugim zemljama.

Gde sve potrošači mogu da kupe vaše proizvode?
Proizvode iz našeg bogatog asortimana potrošači mogu da kupe, pre svega, u našim maloprodajnim objektima koji pokrivaju teritoriju Srbije, ali i u maloprodajnim objektima naših kupaca (moderna i tradicionalna trgovina), kao i pojednim specijalizovanim objektima za prodaju svežeg mesa i mesnih prerađevina.

Kakvu saradnju imate sa trgovcima i koji su osnovni problemi na koje nailazite u toj saradnji?
Saradnja se odvija na veoma zadovoljavajućem nivou, u duhu profesionalnog odnosa, na obostrano zadovoljstvo i sa uzajamnim benefitima. Izazovi u svakodnevnom radu su uglavnom standardni i pretežno se ogledaju u većim zahtevima kupaca, u smislu boljih komercijalnih uslova, dužih rokova plaćanja, veće podrške u vidu većeg broja artikala sa većim popustima na različitim akcijama kod kupaca.

Da li su oni izazvani krizom ili su postojali i ranije?
Ovi izazovi su postojali i ranije, pri čemu su neki od njih dodatno pojačani od početka krize.

Kako ih prevazilazite?
Mi smo preko transparentne poslovne politike i komercijalnih uslova uspostavili fer igru na tržištu, gde smo i od kupaca i od konkurencije prepoznati kao ozbiljan igrač, sa fer uslovima na tržištu i ulaganjima koja se u najvećoj meri reflektuju kao dodatni benefit za krajnje potrošače.

Šta vam u najvećoj meri predstavlja poteškoće u poslovanju, izuzimajući krizu?
Najveće poteškoće su one na koje ne možemo direktno da utičemo. Na prvom mestu to je nelojalna konkurencija. Pod tim podrazumevam proizvođače koji se isključivo niskom cenom bore sa konkurencijom na tržištu, a da pri tom svoju konkurentnost ne baziraju na većoj produktivnosti ili efikasnosti, već na izbegavanju poštovanja standarda kvaliteta, uslova za bezbednu i zdravstveno ispravnu proizvodnju hrane, bezbedno rešavanje proizvodnog otpada i slično, čime neosnovano smanjuju troškove poslovanja. Takođe, veliki izazov su i oscilacije u kvalitetu i ceni na tržištu sirovina, koje su kod nas značajno veće u odnosu na tržišta u okruženju, a rezultat su izostanka jasne, dugoročne i konzistentne agrarne politike.

Kakve ciljeve ste Vi sebi zacrtali dolaskom na mesto generalnog direktora? U kojoj meri ste uspeli da ih ostvarite?
Lični ciljevi naslanjaju se na kompanijske ciljeve koje smo postavili, a to je Neoplanta kao lider u proizvodnji i distribuciji mesa i mesnih prerađevina u regionu. Po izveštajima analiza ovlašćenih kuća za ispitivanje tržišta, na dobrom smo putu da to dugoročno i ostvarimo. U Srbiji, trenutno, zauzimamo jaku drugu poziciju, s tim da smo postali lideri u pojedinim kategorijama, dok po pitanju ostalih tržišta na kojima smo prisutni imamo konstantan uzlazni trend.

Koji rezultat smatrate svojim najvećim uspehom?
Teško mi je da odredim najveći, zato bih pre govorio o poslednjem većem, a to je upravo činjenica da je Neoplanta jedna od retkih proizvodnih firmi, zasigurno među retkima u mesnoj industriji, koja je uspela da u poslednje tri godine, koje je obeležila svetska ekonomska kriza, ostvari kontinuiran rast proizvodnje, prodaje i tržišnog učešća, a za šta su zaslužni svi zaposleni predvođeni timom mladih, obrazovanih stručnjaka. Moj lični uspeh u svemu tome jeste upravo činjenica da sam uspeo da se okružim takvim ljudima.

Ana Filipović