Uspešno završen projekat ‘Komšije se pomažu, ambalažu odlažu’

25. III 2022 | Projekat ‘Komšije se pomažu, ambalažu odlažu’, koji su u prethodne dve i po godine realizovale kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Sekopak, uz podršku gradske uprave Požarevca, uspešno je završen proglašenjem najboljeg društvenog preduzetnika koji je učestvovao u ovoj inicijativi.

Vlasnik preduzetničke radnje ‘Violeta 12’ Turkijan Rahmani istakao se svojim radom, što pokazuju i njegovi rezultati – za vreme projekta prikupio je više od 35 tona PET ambalaže i više od 3,5 tone aluminijumskih limenki. U pitanju su visoko reciklabilni materijali, koji se mogu reciklirati veći broj puta, čime je povećan i doprinos projekta cirkularnoj ekonomiji.

“Srećan sam što sam svojim učešćem i rezultatima pokazao ne samo da reciklažom možemo da čuvamo životnu sredinu, već i da na ovaj način mogu da zaradim platu. Nadam se da će biti još ovakvih projekata, koji nama puno znače”, rekao je Rahmani.

Kao nagradu za istrajnost u prikupljanju ambalažnog otpada i ispunjenje ciljeva i tokom perioda pandemije, ovom preduzetniku uručena je specijalna presa za baliranje PET ambalaže, koja smanjuje zapreminu otpada i olakšava njegov dalji transport do reciklažnog postrojenja.

Projekat ‘Komšije se pomažu, ambalažu odlažu’ jedinstven je po tome što se bavio sa dva važna izazova: primarnom selekcijom otpada i reciklažom s jedne, te podsticanjem društvenog preduzetništva i zapošljavanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva, s druge strane.

“U kompaniji Coca-Cola HBC Srbija društvene preduzetnike vidimo kao nosioce promena, koji svojom prilagodljivošću doprinose bržem rešavanju izazova u lokalnim zajednicama. Uvezujući podršku društvenom preduzetništvu sa našim važnim prioritetom, rešavanjem problema ambalažnog otpada, pokazali smo kako sveobuhvatan pristup, uz podršku partnera, može doneti merljive rezultate. Pored radnog angažovanja i edukacije za lokalne društvene preduzetnike, doprineli smo većoj reciklaži u Požarevcu, ali i ukupnim nacionalnim ciljevima u ovoj oblasti”, saopštila je Nina Elezović, direktorka korporativnih poslova i održivosti u Coca-Cola HBC Srbija.

Svu ambalažu prikupljenu tokom projekta kompanija Sekopak predala je na reciklažu. Predstavnici ove kompanije ističu da je tokom realizacije projekta uočena potreba formalizacije neformalnog sektora i širenja pozitivnog načina poslovanja.

“Projekat ‘Komšije se pomažu, ambalažu odlažu’ pokazatelj je da reciklaža, pored svih benefita koje ima za našu planetu, potpomaže otvaranju novih radnih mesta u uređenim tokovima. Turkijan je sakupio impresivne količine i pokazao da u Srbiji postoji veliki potencijal za razvijanje ovakvih projekata”, kazala je Violeta Belanović Kokir, generalna direktorka kompanije Sekopak.

Projekat ‘Komšije se pomažu, ambalažu odlažu’ pokrenut je u septembru 2019. godine. Kroz projekat su osnovana preduzeća, sačinjena od pripadnika socijalno ugroženih kategorija stanovništva, koja su sakupljala ambalažni otpad iz domaćinstava, po sistemu ‘od vrata do vrata’ i zarađivala od njegovog daljeg plasmana na tržište sekundarnih sirovina. Coca-Cola HBC Srbija u potpunosti je finansirala program, uz stručnu, mentorsku i logističku pomoć Sekopaka i podršku gradske uprave Požarevca.