Pierre-Olivier Beckers, Delhaize Group

(tekst objavljen u Progressive magazinu br. 88, septembar 2011.)

 

Pierre-Olivier Beckers, predsednik i generalni direktor kompanije Delhaize Group

 

NOVI IZAZOVI

 

“Smatramo da su potrebe lokalnih potrošača najbolje zadovoljene kroz pravi asortiman proizvoda i usluga, koji je u velikoj meri lokalnog porekla. Ova kupovina predstavlja odličnu mogućnost da kupci iz drugih zemalja otkriju proizvode iz Srbije i obrnuto. Time se obezbeđuje optimalna ravnoteža lokalnih i međunarodnih brendova. U narednim mesecima ćemo razviti strategiju asortimana koja će svakako podrazumevati veoma važan deo lokalnih proizvoda.”

 

Delhaize Group, međunarodni lanac maloprodajnih objekata iz Belgije, koji je prisutan u jedanaest zemalja na tri kontinenta, dovršio je ranije započetu kupovinu Delta Maxi grupe, dobivši sva potrebna odobrenja od nadležnih institucija. Delhaize je kupio Delta Maxi za 932,5 miliona evra, uključujući neto dug i ostale uobičajene korekcije od ukupno 318 miliona evra. U poslovni sistem ove kompanije će ući oko 450 prodavnica i sedam distributivnih centara, koliko je poslovalo u okviru Delta Maxija u Srbiji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Očekuje se da mreža Delta Maxija u ovih pet zemalja dostigne broj od oko 500 prodavnica na kraju 2011. godine. Rezultati Delta Maxija su uključeni u rezultate kompanije Delhaize Group od 1. avgusta 2011, kao deo operativnog segmenta jugoistočne Evrope i Azije. Na kraju prvog kvartala 2011, prodajna mreža Delhaize Groupa brojala je 2.816 prodavnica. U 2010. godini grupa je ostvarila prihod od 20,8 milijardi evra i neto dobit od 574 miliona evra. Povodom završetka ove transakcije, za Progressive magazin, govori Pierre-Olivier Beckers, predsednik i generalni direktor kompanije Delhaize Group.

Kriza i teški uslovi poslovanja u Srbiji nisu vas omeli u nameri da preuzmete Delta Maxi. Zašto ste odabrali baš ovaj trenutak?
Već godinama smo zainteresovani za tržište jugoistočne Evrope. Srbija i jugoistočna Evropa svakako imaju veliki potencijal za rast, koji se uklapa u naše strateške planove i učinićemo sve što je u našoj moći da ostvarimo zadate ciljeve. Osim toga, dobro se uklapaju u naše postojeće poslovanje u Rumuniji i Grčkoj.

Delhaize Group je kupio Delta Maxi za 932,5 miliona evra, uključujući i neto dug. Možete li nam reći kojim kompanijama se najviše duguje i kada bi ti dugovi mogli biti izmireni?
Kada kupite neku kompaniju, kupujete i njena zaduženja. Tu spadaju finansijski dugovi prema bankama i potraživanja dobavljača. Naša grupa je poznata po poštovanju uslova plaćanja i lokalne prakse i tako ćemo se ponašati i u Srbiji.

Do kakvih će promena doći u kompaniji Delta Maxi, po pitanju menadžmenta, broja radnika, organizacione strukture, naziva kompanije…? Ko će biti na čelu Delhaizea u Srbiji?
Dodatno ćemo razviti postojeće menadžerske timove i pojačati ih članovima međunarodnog tima kompanije Delhaize Group, koji će doneti stručnost i pomoći pri usklađivanju strategije Delta Maxija sa izborima napravljenim u okviru strategije Delhaize Groupa. Kao i kod drugih kupovina koje je Delhaize Group izvršio do sada, planiramo da očuvamo lokalni identitet kroz dalje jačanje brenda, ali je sada suviše rano govoriti o tome kako će to biti urađeno. U narednih nekoliko kvartala ćemo razviti format i brend strategiju za Delta Maxi, oslanjajući se na snažan lokalni brend obe grupe i ostvarujući sinergiju sa nekim od naših ostalih brendova. Kostas Macheras, izvršni potpredsednik kompanije Delhaize Group, zadužen je za poslovanje kompanije u jugoistočnoj Evropi. David Vander Schueren će biti direktor za Srbiju i odgovaraće direktno Kostasu Macherasu.

Najavljeno je da će se odmah početi sa integracijom poslovanja Delta Maxija, u skladu sa strateškim smernicama New Game Plana i da će tokom narednih nekoliko kvartala fokus biti na razvoju jasnih strateških planova u pogledu cena, asortimana, brendova i menadžmenta u prodavnicama. Šta to konkretno znači?
Cilj naše strategije, pod nazivom New Game Plan, jeste ubrzan i profitabilan rast. Da bismo to ostvarili, fokusirali smo se na tri strateška prioriteta: rast, efikasnost i održivost. Rast će biti ostvaren kombinacijom širenja mreže i organskog rasta kroz kombinovanje kvalitetnog asortimana i veoma konkurentnih cena, što mi nazivamo liderstvom na osnovu vrednosti. Za Delta Maxi je od posebne važnosti činjenica da New Game Plan podrazumeva ambiciozne ciljeve rasta koji su zasnovani na velikom rastu tržišta kao što je jugoistočna Evropa. Unapređenje efikasnosti se zasniva na inicijativama za rast, uz poštovanje naše duge istorije održivog poslovanja. Isto to ćemo uraditi u Delta Maxiju. U narednih nekoliko kvartala, Delta Maxi tim će raditi na definisanju sprovođenja ove strategije naše grupe u Delta Maxiju. Vremenom ćemo uskladiti poslovanje Delta Maxi grupe sa vrhunskim IT i drugim sistemima koji se koriste širom kompanije Delhaize Group.

S obzirom na to da ste međunarodni trgovački lanac sa velikim brojem dobavljača, kakav će biti odnos domaće i strane robe u radnjama?
Smatramo da su potrebe lokalnih potrošača najbolje zadovoljene kroz pravi asortiman proizvoda i usluga, koji je u velikoj meri lokalnog porekla. Ova kupovina predstavlja odličnu mogućnost da kupci iz drugih zemalja otkriju proizvode iz Srbije i obrnuto. Time se obezbeđuje optimalna ravnoteža lokalnih i međunarodnih brendova. U narednim mesecima ćemo razviti strategiju asortimana koja će svakako podrazumevati veoma važan deo lokalnih proizvoda.

Šta mogu da očekuju srpski dobavljači, koji su do sada imali potpisane ugovore sa Delta Maxijem? Koje uslove će morati da zadovolje da bi nastavili saradnju i sa Delhaizeom?
Već smo imali prilike da se susretnemo i ostvarimo prve kontakte sa nekim od lokalnih dobavljača na Sajmu nabavke koji je održan 10. maja u Beogradu. Smatramo da postoje čvrste osnove za dalji razvoj konstruktivnih odnosa sa dobavljačima na srpskom tržištu.

Da li će vaš dolazak omogućiti srpskim proizvođačima i lakši izlazak na tržišta na kojima ste prisutni? Koje od srpskih brendova vidite na policima Delhaizea na drugim tržištima i koja su to tržišta?
Verujemo da će biti prilika za srpske dobavljače da izvoze svoje proizvode, s obzirom na to da će Delhaize Group znatno ojačati svoje prisustvo u jugoistočnoj Evropi. U narednim mesecima ćemo se dodatno baviti tim mogućnostima.

Da li ćete i dalje razvijati koncept privatne robne marke i sa kojim proizvođačima? Da li ćete zadržati postojeće kategorije, uvoditi neke nove i u kojim robnim grupama?
Privatni brendovi omogućuju ostvarivanje liderstva na osnovu vrednosti, kombinaciju kvalitetnog asortimana i konkurentnih cena. Zato su asortimani privatnih brendova važno sredstvo u okviru New Game Plana. Smatramo da u Srbiji postoje velike mogućnosti za ostvarivanje prihoda od privatnih brendova i kroz dalju ponudu brendova Delta Maxija i kroz ponudu postojećih i veoma uspešnih privatnih brendova naših drugih kompanija. U narednim kvartalima ćemo definisati konkretne planove u toj oblasti.

Šta će konkretno za srpskog potrošača značiti vaš ulazak na tržište?
U skladu sa svojom New Game Plan strategijom, Delhaize Group će razviti strategiju konkurentnih cena i jasnu strategiju asortimana i brendova kako bi podržao dalji rast Delta Maxija. Strategija cena, u okviru ovog plana, će poslužiti kao primer kako da se definiše pozicija Delta Maxija u pogledu cena u odnosu na lokalne konkurente na tržištu. Takođe ćemo razviti strategiju asortimana koja će definisati kako možemo da upotrebimo privatne brendove i iskoristimo naše postojeće asortimane privatnih brendova na drugim mestima u Evropi. Potrošači u Srbiji će imati velike koristi od kombinacije cene i kvaliteta, ili liderstva na osnovu vrednosti.

Kako generalno ocenjujete trgovačku scenu u Srbiji?
U Srbiji postoji veoma živo konkurentno okruženje. U isto vreme, planiramo da dodatno modernizujemo i ojačamo postojeće brendove Delta Maxi grupe.

Kakvi su vam planovi za Srbiju? Da li je u planu dalje širenje maloprodajne mreže i na koji način? Da li ćete razvijati sve dosadašnje formate i da li je u planu otvaranje objekata pod Delhaizeovim banerima?
Želimo da razvijamo poslovanje Delta Maxija u svim zemljama u kojima je prisutan. Međutim, u narednih nekoliko kvartala ćemo finalizirati planove za ostvarenje tog razvoja. Svakako ćemo slediti svoju viziju, jer želimo da ponudimo najbolje od Delhaize Groupa na održiv način.

Da li razmišljate možda o još nekoj akviziciji? Kakva su Vaša očekivanja u smislu tržišnog učešća, prihoda, broja objekata i slično?
Kao što sam već rekao, smatramo da će jugoistočna Evropa biti važan pokretač rasta naše grupe. Da bismo u potpunosti iskoristili tu priliku, organski rast mora da bude potpomognut novim kupovinama kompanija. U ovom trenutku je suviše rano davati komentare na tu temu. Sada smo fokusirani na integraciju Delta Maxija i ostvarivanje uspeha.

Ana Filipović