LIMENKE U SLUŽBI HUMANOSTI: 1.500.000 DINARA OSOBAMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

7. IX 2018 | Prvi put na ovogodišnjem Beer festu organizovana je ekološko-humanitarna akcija u kojoj su učestvovali Recan fondacija, Ball Beverage Packaging Beograd i Beer fest, uz podršku Grada Beograda. Tokom nedavno završenog festivala od svake prodate limenke izdvajalo se 5 dinara. Prikupljeno je 1.500.000 dinara, a donacija će biti uručena članovima udruženja Živimo zajedno.

“Recan fondacija već deset godina ima odličnu saradnju sa beogradskim Beer festom u promovisanju značaja reciklaže. Ove godine otišli smo korak dalje i prvi put organizovali humanitarnu akciju. Odziv posetilaca festivala bio je sjajan i zahvaljujem se svima koji su doprineli da sakupimo značajnu količinu novaca za članove udruženja Živimo zajedno, koje okuplja osobe sa smetnjama u razvoju”, izjavila je Jelena Kiš iz Recan fondacije.

Proteklih 12 godina Recan fondacija u oblasti reciklaže sarađuje i sa udruženjem Živimo zajedno, jer se udruženje delom finansira od prodaje sekundarnih sirovina.

“Dobijena sredstva iskoristićemo za nabavku neophodnog vozila, kontejnera, kanti, presa, kao i za ostalu opremu koja će doprineti poboljšanju rada organizacije. Trenutno pokrivamo više od 150 lokacija u gradu, sa kojih prikupljamo­­ reciklažne sirovine, koje dalje distribuiramo na dalju preradu. Sredstva prikupljena na taj način ulažemo u aktivnosti centra. Zahvaljujemo Recan fondaciji, Ball Beverage Packaging Beograd i Beer festu, koji će donacijom znatno unaprediti rad udruženja Živimo zajedno”, rekao je Dejan Kozić, predsednik  udruženja.